Zájezdy do Alsaska a Burgundska

Poznávací zájezdy do Alsaska a Burgundska

Alsaská pohádka o víně

náhled3 a 5-denní poznávací zájezd - Francie, ceny od 5 990 Kč
Alsasko, oblast, která střídavě patřila Francii a Německu. Často se o ni vedly války. Alsasko je nádherná část Francie s mnoha historickými městy s dlouhou historií a krásnou hornatou krajinou, kopci porostlými vynicemi, řekou Rýnem. Málokde v Evropě se podařilo stmelit kuturu dvou národů jako v Alsasku. Svědčí o tom i svátky, alsaská slavnost roku - Průvod trubačů a alegorických vozů.

Burgundsko, Champagne

7-denní poznávací zájezd - Francie, ceny od 8 990 Kč
Na našem zájezdu můžete navštívit regiony východní Francie - Burgundsko, Champagne. Oba tyto kraje mají dlouhou historii, kterou připomínají světoznámé stavby. Burgundsko samo sebe považuje za srdce Francie. Je to prosperující kraj s bohatou historií, se světoznámými víny, vydatnou, ale znamenitou kuchyní a velkolepou architekturou. Champagne je zvučné slovo vyvolávající představy oslav a světoznámé katedrály v Remeši. Champagne také přitahuje milovníky šampaňského vína. A také ctitele kultury a to zejména pozoruhodnými kostely.

Info Paříž

Info Bretaň

Info Korsika

Info Provence

Info Normandie