BURGUNDSKO, CHAMPAGNE, VÍNO A KATEDRÁLY

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2024

Poznávací zájezd spojený s turistikou, gastronomickými lahůdkami a vínem. Poznáte kouzlo historického vinařského kraje, hradů a zámků, dávných keltských tradic, četných památek UNESCO, rozlehlých vinic, klášterů, katedrál a přírodních krás. Vychutnáte si dva druhy proslulých francouzských vín – burgundské, které chutnalo už Keltům a Římanům a šampaňské, šumivé víno, které vzniklo v benediktýnském klášteře.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2.den - Burgundsko : BELFORT s Vaubanovou citadelou a sochou lva od autora sochy Svobody Fréderika Bartholdiho. RONCHAMP, La Corbusierova kaple Notre Dame du Haut s krásnými výhledy na Vogézy (UNESCO), turistika, udírna, ochutnávka specialit. BESANCON (UNESCO) - centrum kraje Franche-Comté, kouzelné uličky a domy s burgundskými střechami, paláce, katedrála, orloj, Vaubanova citadela.

 

3.den - Kout nedotčené přírody Jury, VALLÉE-DE-LA-LOUE, turistika k prameni řeky, vyvěračky, vodopády, ARC-ET-SENANS, královský solivar (UNESCO), DIJON -palác burgundských vévodů, chrám sv. Michala, hrázděné domy a barevné burgundské střechy, dále gastronomické speciality, možnost večeře.
4.den - Vinařskou oblastí Côte-d´Or, BEAUNE - muzeum burgundského vína, individuálně možnost ochutnávky, středověký špitál (největší perla burgundské architektury). TOURNUS - benediktýnský klášter s opevněním, nejvýznamnější románský kostel Francie. Přírodní legenda Roche de Solutré - skalní útvar spjatý s nejstarší historií lidstva. CLUNY (UNESCO) - proslulé benediktinské opatství a nahlédnutí do kraje Beaujolais (dějiště humoristické knihy Zvonokosy) nebo variantně kouzelná horská obec BRANCION zapsaná na seznamu nejkrásnějších vesnic Francie.
5.den - AUTUN - římské opevnění a divadlo, románská bazilika. Turistika v přírodním parku Morvan, bohem zapomenutý kraj řek a lesů, keltské oppidum v tajemném lese. Opatství ve VÉZELAY (UNESCO), románská bazilika sv. Magdalény, začátek Svatojakubské cesty, ostatky Máří Magdalény, ochutnávka burgundských vín, ubytování. TROYES (večerní atmosféra), fakultativně večeře za příplatek.
6.den - Kraj CHAMPAGNE: TROYES - historické centrum kraje Champagne , hrázděné domy, katedrála. ÉPERNAY, exkurze a ochutnávka šampaňského (Moët et Chandon, Castellane nebo Mercier). REMEŠ (UNESCO) - korunovační katedrála králů a opatský kostel St-Rémy, možnost individuální ochutnávky pravého šampaňského vína, návštěva galerie, pozdě večer odjezd.
7.den - Návrat do ČR ráno.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
288-01 08.07. - 14.07.2024 13 590 Kč Odjezd též z Plzně.

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje), průvodce.

Cena nezahrnuje:

pobytovou taxu, ochutnávky vín a vstupy (cca 140 €).

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 315 Kč), 4x snídaně (příplatek: 960 Kč), 1x večeře (příplatek: 700 Kč), 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 3500 Kč).


Souhrnný přehled našich zájezdů nejen do Alsaska, ale do celé Francie, najdete na našich pomocných webových stránkách Francie-zájezdy. Kompletní přehled našich zájezdů do oblasti Alsaska, Lotrinska a Burgundska najdete na webových stránkách Alsasko-zájezdy.