Zájezdy do Makedonie

Poznávací zájezdy do Makedonie

Albánie s výletem do Makedonie

náhled10-denní poznávací zájezd - Makedonie
Pohodlnou cestou s noční plavbou v kajutách vyrazíme za poznáním nejexotičtější z evropských zemí – Albánie. Je to opravdová kráska, která si svůj přídomek „se špatnou pověstí“ zasloužila díky vášni některých svých obyvatel, pro které je krevní msta běžnou součástí života. Ale nebojte se, dnes se tato spící kráska za hradbou betonových bunkrů opět probouzí k životu a cizinci si zde užívají úctu. Staňte se svědkem proměny, která Albánií hýbe neuvěřitelnou rychlostí a mění ji z komunistického království Envera Hodži v moderní evropskou zemi. Podíváme se na pláže připomínající Seychely u Černohorských hranic, albánskou riviéru na pobřeží Jadranu a Jónského moře i na dohled od řeckého Korfu. Přes nezalidněné hory si vyjedeme na výlet do Makedonie a objedeme Ohridské jezero, tzv. Makedonské moře, se zastávkami v městečkách i Zátoce kostí. S exotickou tureckou architekturou se setkáme v nejkrásnějších albánských městech Berat a Gjirokastra, na Mesském mostě nebo třeba při pohledu pevnost Aliho Paši. Nadchne nás nedotčená albánská příroda – výjimečný krasový pramen Modré oko i neuvěřitelná panoramata Llogarského národního parku. Poznáme, jak žijí Albánci ve městech, v čele s hlavním městem Tiranou a přístavním Dračem. Zájezd připravila Bára Stluková.

Albánie a Makedonie

náhled12-denní poznávací zájezd - Makedonie, připravujeme v dalších sezónách
Vydejte se s námi na putování krajinou, která se doposud otevírá ve své drsné upřímnosti i kouzelné kráse balkánských světů všem, kteří jsou ochotni přijmout její ryzí duši takovou, jaká ve své čisté podstatě je. Tvář krajiny je zvrásněna tajuplnou minulostí, sahající do pradávných dob bronzových, utvářená tisíciletí potomky balkánských hrdinů, čelících nájezdům Řeků, Římanů, Bulharů i Turků, jež všichni nechali své stopy navždy v dějinách albánského lidu. ´Ochutnáme´ divokou směsici křesťanství a islámu, spatříme až neuvěřitelné kontrasty dob dávno i nedávno minulých. Projdeme malebná horská údolí v blízkosti majestátných horských štítů, nahlédneme do obyčejného života balkánského venkova, kde hodnoty žití stále zůstávají na svém prapůvodním místě a patrně ještě dlouho zůstanou.