Zájezdy do Polska

Poznávací zájezdy do Polska

Velký okruh Polskem

náhled7-denní poznávací zájezd - Polsko, ceny od 8 390 Kč
Na tomto okruhu do Polska - zemí našeho severního souseda - navštívíte téměř všechny turistické cíle Polska. Okruh v Polsku začíná u břehů Baltského moře ve vyhlášených přímořských letoviscích. Dále uvidíte stovky čtverečných kilometrů vodních ploch Mazurských jezer. Neopomeneme ani obnovenou Varšavu a unikátní klenot mezi polskými městy Krakov pyšnící se památkami UNESCO.

Národní parky, zámky i metropole severu Polska a Pobaltí

náhled10-denní poznávací zájezd - Polsko, ceny od 11 690 Kč
Vydejte se na velký okruh, kde navštívíte národní parky, zámky i metropole severu Polska a Pobaltí. Na severu Polska poznáte Gdaňsk, Sopoty i Slowinský NP, Mazurská jezera. Podrobně si prohlédnete metropole Pobaltí i hrady Trakai, Turaidu, NP Gauju aj.

UNESCO památky Polska

náhled4-denní poznávací zájezd - Polsko, ceny od 4 690 Kč
Do našich zájezdů zařazujeme stále více kulturních památek a přírodních krás, které jsou zapsány na seznamu UNESCO. Navíc jsme se rozhodli zařadit nový program speciálně za poznáváním památek UNESCO u našeho nejbližšího severního souseda - Polska.

Krakov - město králů

náhled4 a 5-denní poznávací zájezd - Polsko, ceny od 5 190 Kč
Klenot mezi polskými městy. Prohlídku města se zvláštním zřetelem na památky UNESCO a návštěvu královského zámku Wawel vystřídá zážitek ze solného dolu Wieliczka či Ojcowského NP.

Jihovýchodní Polsko

náhled9-denní poznávací zájezd - Polsko, ceny od 12 490 Kč
Velmi podrobný poznávací okruh za poznáním památek a přírodních krás našeho severního souseda.

Skryté poklady Malopolska

náhled6-denní poznávací zájezd - Polsko, ceny od 8 390 Kč
Maloppolsko, jedno z nejtradičnějších polských území, je místem světoznámých památek i skrytých pokladů.