Zájezdy do Polska

Poznávací zájezdy do Polska

 • Zájezdy do Krakova


 • Velký okruh Polskem

  náhled7-denní poznávací zájezd - Polsko, ceny od 9 990 Kč
  Na tomto okruhu do Polska - zemí našeho severního souseda - navštívíte téměř všechny turistické cíle Polska. Okruh v Polsku začíná u břehů Baltského moře ve vyhlášených přímořských letoviscích. Dále uvidíte stovky čtverečných kilometrů vodních ploch Mazurských jezer. Neopomeneme ani obnovenou Varšavu a unikátní klenot mezi polskými městy Krakov pyšnící se památkami UNESCO.

  Národní parky, zámky i metropole severu Polska a Pobaltí

  náhled10-denní poznávací zájezd - Polsko, připravujeme v dalších sezónách
  Vydejte se na velký okruh, kde navštívíte národní parky, zámky i metropole severu Polska a Pobaltí. Na severu Polska poznáte Gdaňsk, Sopoty i Slowinský NP, Mazurská jezera. Podrobně si prohlédnete metropole Pobaltí i hrady Trakai, Turaidu, NP Gauju aj.

  UNESCO památky Polska

  náhled4-denní poznávací zájezd - Polsko, ceny od 6 990 Kč
  Do našich zájezdů zařazujeme stále více kulturních památek a přírodních krás, které jsou zapsány na seznamu UNESCO. Navíc jsme se rozhodli zařadit nový program speciálně za poznáváním památek UNESCO u našeho nejbližšího severního souseda - Polska.

  Krakov - město králů

  náhled4-denní poznávací zájezd - Polsko, ceny připravujeme
  Klenot mezi polskými městy. Prohlídku města se zvláštním zřetelem na památky UNESCO a návštěvu královského zámku Wawel vystřídá zážitek ze solného dolu Wieliczka či Ojcowského NP.

  Jihovýchodní Polsko

  náhled9-denní poznávací zájezd - Polsko, připravujeme v dalších sezónách
  Velmi podrobný poznávací okruh za poznáním památek a přírodních krás našeho severního souseda.