ALSASKÁ POHÁDKA O VÍNĚ

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Málokde v Evropě se podařilo tak stmelit kulturu dvou národů jako v Alsasku, o tom svědčí i zvyky a svátky. Čeká vás krásná příroda Vogéz, turistika vysoko nad jezery i mezi vinohrady, krásná hrázděná městečka, tradice města Colmar a Štrasburk a alsaská slavnost roku – průvod trubačů a alegorických vozů. Ochutnáte alsaské speciality: víno, sýr a tarte flambée.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v pozdních večerních hodinách.
2.den - ŠTRASBURK (UNESCO), „křižovatka Evropy“, gotická katedrála Notre Dame, čtvrť s kanály „Petite France“. Cesta krajem Obernai, rodiště patronky Alsaska sv. Otýlie, zachovalé centrum s hrázděnými domy. Hrad HAUT-KOENIGSBOURG, prohlídka a výhledy.

Alsaská pohádka o víně
ilustrační foto
 Alsaská pohádka o víně
ilustrační foto

3.den - Město THANN s gotickým kostelem, procházka mezi vinohrady, selský trh. Vyhlídková cesta na Grand Ballon, nejvyšší vrchol Vogéz, lehká turistika - jezera Lac Blanc a Lac Vert. ÉGUISHEIM, středověké město s hrázděnými domy, hradem a ulicemi do kruhu, ochutnávka vína přímo u vinaře, včelích produktů, sýra münster a bábovky kougelhopf. Hrázděné město KAYSERSBERG, fakult. večeře – alsaská specialita tarte flambée. TURCKHEIM, malebné renesanční městečko s večerním překvapením.
4.den - COLMAR : tradice města na vinné stezce, čtvrť "Malé Benátky", hrázděné domy plné květů, projížďka lodí po kanále, muzeum Unterlinden se vzácným oltářem Matthiase Grünewalda. RIQUEWIHR, nejkrásnější ves na vinné stezce. RIBEAUVILLÉ, půvabné městečko na úpatí tří hradů, vinařská slavnost trubačů a festival vína s průvodem alegorických vozů a rytířů na koních… a víno teče v kašně pro každého, ochutnáte místní víno a sýry. Pro milovníky klidu variantně turistika mezi hrady a vinicemi. Pozdě večer odjezd.
5.den - Návrat do Prahy časně ráno.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd

Podrobné aktuální informace najdete na www.ckmayer.cz

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu, průvodce.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč), 2x snídaně (příplatek: 450 Kč), 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 1900 Kč), 1x večeře (příplatek: 650 Kč).


SCHWARZWALD A ALSASKO

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2024

Oblast pohoří Schwarzwald na jihozápadě Německa je nejmladším národním parkem v zemi. Jedinečná krajina je tvořena nedotčenými hlubokými lesy, úchvatnými výhledy do dálky a tajemnými zákoutími. Oproti tomu Alsasko je historicky kulturní krajinou s množstvím památek a dlouhou tradicí pěstování vína.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Národní park SCHWARZWALD - Černý les. LAHR, historické město mezi vinicemi se siluetou vrcholků Černého lesa, festival chryzantém, květiny v podobě pestrobarevných obrazců a tvarů, tematické parky. Přejezd do Francie, ubytování v oblasti Colmaru .
2.den - Město THANN s kostelem sv. Thiébauta (nádherná figurální výzdoba). Zastávka s výhledy, v případě špatného počasí Vieil Armand - bojiště 1. světové války. Možnost oběda a ochutnání borůvkových koláčů. Vyhlídková jízda po tzv. Route de Crêtes v době babího léta a pohodlně zdoláte hned dva nejvyšší vrcholy pohoří Vogézy - Grand Ballon (1 424 m n.m.) a Hohneck (1 363 m n.m.), nenáročný výstup na vrchol. Muzeum likérů s ochutnávkou, exkurze do nedaleké sýrárny, kde se vyrábí (nejen) nejznámější alsaský sýr zvaný münster (ochutnávka, možnost nákupu). Návštěva mikropivovaru s ochutnávkou. Podvečerní KAISERSBERG s hradem.

Schwarzwald a Alsasko
ilustrační foto
 Schwarzwald a Alsasko
ilustrační foto

3.den - Pohledy na významný hrad Alsaska HAUT-KOENIGSBOURG vysoko nad krajem. COLMAR , metropole oblasti se zachovalým starobylým centrem, čtvrť Petite Venice, hrázděné domy, loďkou po kanálech. Nejkrásnější vinařské městečko RIQUEWIHR ležící na Route de Vin (cestě vína). EGUISHEIM, městečko s hrázděnými domy, ochutnávka vína a bábovky kougelhopf přímo u vinaře.
4.den - UNGERSHEIM, největší skanzen lidových staveb Alsaska , oživení venkovských řemesel v Ecomusée d´Alsace, hrázděné domy, spousta domácích zvířat, ukázka řemesel a typická alsaská stavení, loď po kanále. ŠTRASBURK (Strassbourg), „křižovatka Evropy“ a sídlo Evropského parlamentu, jedna z nejstarších univerzit, historické centrum a katedrála Notre Dame jsou zapsané na seznamu UNESCO (Ponts Couverts, Petite France od r. 1988), projížďka lodí, fakult. večeře na rozloučenou (typická alsaská kuchyně), večerní město. Odjezd pozdě večer, noční přejezd.
5.den - Návrat do Prahy ráno.

Číslo zájezdu Termín Cena od Odjezd
457-01 26.10. - 30.10.2024 8 690 Kč Nástup též Plzeň.

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu, 3x snídani, průvodce.

Cena nezahrnuje:

pobytovou taxu, ochutnávky, místní dopravu, vstupy (cca 70 €), Může dojít k mírným úpravám programu vzhledem ke slavnostem, počasí apod..

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 225 Kč), 1x večeře (příplatek: 700 Kč), 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 3200 Kč).ALSASKÁ ZIMNÍ POHÁDKA O VÍNĚ

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2024

Program adventního zájezdu bez nočního přejezdu. Nazdobená hrázděná městečka a slavnostní adventní trhy si nezadají s populárními trhy v rakouských a německých městech. Víno, sýry a tradiční tarte flambée jsou jedinečné. Během jednoho zájezdu uvidíte jedny z nejstarších adventních trhů v Německu a Francii.

Program zájezdu:

1.den - odjezd v 6 hodin z Prahy, další místa: Plzeň a po trase, transfer přes SRN do Francie , COLMAR , historické centrum kraje Alsasko , "benátská čtvrť, hrázděná architektura ve slavnostním hávu, adventní trhy, jedny z nejkrásnějších v Evropě, víno a dobroty, třeba alsaská specialita tarte flambée
2.den - zimní alsaská vinná stezka : předvánoční atmosféra alsaského venkova, KAYSERSBERG, rodiště Alberta Schweitzera, procházka zimními vinohrady, RIBEAUVILLÉ nebo RIQUEWIHR , nejkrásnější ves na vinné stezce, strážní věž ze 13. stol., fakultativně pochoutky z krajové gastronomie , EGUISHEIM , středověké městečko s hradem, ochutnávka alsaských vín a typického alsaského sýra münster, vánoční atmosféra, adventní trhy - a možná potkáte i vánočního dědu se skřítky, tři krále či kouzelníky s ohněm...

Alsaská zimní pohádka o víně
ilustrační foto
 Alsaská zimní pohádka o víně
ilustrační foto

3.den - ŠTRASBURK (UNESCO), „křižovatka Evropy“ a sídlo Evropského parlamentu, vánoční atmosféra v ulicích, katedrála Notre-Dame, pitoreskní čtvrť s kanály „Petite France“, pozoruhodná hrázděná architektura nad řekou, krytý most Ponts-Couverts, fakultativně oběd, alsaská specialita baeckeoffe, nejkrásnější adventní trhy ve Francii , návrat do Prahy do půlnoci

Číslo zájezdu Termín Cena od Odjezd
412-01 06.12. - 08.12.2024 6 790 Kč Nástup též Plzeň.

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s vl. příslušenstvím), průvodce.

Příplatky:

Pro rok 2023:, pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 120 Kč), 2x snídaně (příplatek: 450 Kč), 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 2300 Kč), 1x oběd (příplatek: 650 Kč), Pro rok 2024:, pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 135 Kč), 2x snídaně (příplatek: 500 Kč), 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 2300 Kč), 1x oběd (příplatek: 650 Kč).Souhrnný přehled našich zájezdů nejen do Alsaska, ale do celé Francie, najdete na našich pomocných webových stránkách Francie-zájezdy. Kompletní přehled našich zájezdů do oblasti Alsaska, Lotrinska a Burgundska najdete na webových stránkách Alsasko-zájezdy.