TOULKY KALÁBRIÍ A APULIÍ

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2018

Malý kousek ráje na zemi leží ve žhavé jižní Itálii. Čekají Vás ruiny řeckých staveb, středověké kláštery, normanské hrady, osamělá městečka rozsypaná po kopcích, unikátní architektonické skvosty a exotika Apulie.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2.den - Příjezd do Kampánie, PAESTUM (UNESCO) - nejvýznamější archeologický areál v Kampánii, nejlépe dochované řecké dórské chrámy na západ od Řecka a muzeum, odpolední koupání a odpočinek na pláži.

Toulky Kalábrií a Apulií
ilustrační foto
 Toulky Kalábrií a Apulií
ilustrační foto

3.den - Krásy a romantika Basilicaty a Kalábrie : RIVELLO - původně řecké městečko v horách, byzantské kostelíky. MARATEA v zálivu Golfo di Policastro, DIAMANTE, pobyt u moře nebo návštěva centra, fakultativně večeře.
4.den - NP POLLINO. Horské městečko MORANO CALABRO, albánské městečko CIVITA. Turistika ke kouzelné SOUTESCE RAGANELLO, k Ďáblovu mostu nebo Albánské muzeum, relaxace na plážích, večeře.
5.den - CORIGLIANO CALABRO - kostel S. Antonio di Padova, hrad s krásnou vyhlídkou. SIBARI - archeologický areál jednoho z nejbohatších měst Velkého Řecka. Klášter z 11. stol. Santa Maria delle Armi, poutní místo, vyhlídka na Sibarskou úžinu, termální siřičité lázně GROTTE DELLE NINFE, koupání. Večeře.
6.den - Fakult. výlet: CROTONE - původně achájské město, katedrála. Nejvýchodnější kalábrijský mys CAPO COLONNA s archeologickým areálem, mohutným dórským sloupem. Působivý aragonský hrad LE CASTELLA, koupání, nebo celodenní odpočinek na pláži Jónského moře. Večeře.
7.den - ROSSANO - kdysi centrum byzantské civilizace, barokní katedrála s freskou z 9. stol., muzeum se vzácnou byzantskou památkou Purpurovým kodexem ze 6.stol. Byzantský klášter PATHIRION (exteriéry) v krásném prostředí. Lehká turistika v přírodním parku COZZO DEL PESCO. Večeře.
8.den - Starověký METAPONT - centrum bohatého městského státu, kde žil Pythagoras, monumentální zříceniny dórského chrámu bohyně Héry s 15 dochovanými sloupy. TARENTO - významné město Velkého Řecka, staré město na ostrově. Cesta Apulií do „údolí trulli“, podvečerní ALBEROBELLO.
9.den - Exotická Apulie, oblast VALLEE D´ITRIA s ojedinělou architekturou bílých domků – trulli. ALBEROBELLO (UNESCO), asi 1500 trulli. Fascinující MATERA - městečko na okraji hluboké strže, s obydlími a kostely vyhloubenými v několika vrstvách do skály. GRAVINA DI PUGLIA - jeskynní obydlí z doby bronzové a kostel ve stěnách hluboké rokle. Fakultativně večeře.
10.den - BARI - hlavní město Apulie, staré město s dominantou baziliky sv. Mikuláše, normansko-štaufská pevnost, koupání a odpočinek na pláži. V podvečer odjezd do ČR.
11.den - Návrat do ČR ve večerních hod. CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a podmínkám.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
262-01* 07.09. - 17.09.2018 15 890 Kč Odjezd též z Pardubic, Hradce Králové (svoz od 4 osob)

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 8x ubytování (4x hotel, 4x apartmánové vily - 2 dvoulůžkové ložnice), 8x snídani, 4x večeři, průvodce.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 390 Kč), večeře 3. den (příplatek: 480 Kč), výlet 6. den - od 25 osob (příplatek: 650 Kč), večeře 9. den (příplatek: 580 Kč), 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 3990 Kč).


Mnoho zajímavostí a informací o jižní Itálii najdete na našich pomocných webových stránkách Info - jižní Itálie. Pokud se chystáte na zájezd do Itálie, zejména do její jižní části, najdete mnoho informací o historii, geografii, přírodě, o horách i italských městech na našich dalších webových stránkách Info - Sicílie. Souhrnný přehled našich zájezdů do Apulie najdete na našich dalších pomocných webových stránkách Apulie-zájezdy. Kompletní přehled našich zájezdů do Itálie najdete na stránkách Itálie-zájezdy.