ZÁMKY NA LOIŘE II A POBŘEŽÍ ATLANTICKÉHO OCEÁNU

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH

- historické skvosty západní Francie Tento zájezd kombinuje návštěvu vzdálenějších, ale také krásných zámků na Loiře s prohlídkou a poznáváním významných nádherných historických měst Francie jako jsou Chartres, Chinon, Bordeaux aj. Svoji podmanivou krásu má i pobřeží Atlantiku, kde navštívíte jedinečnou zajímavost – dunu Pilat i věhlasný přístav La Rochelle, významné lázně Arcachon aj. Zájezd průvodcuje Jaroslava Dvořáková, autorka knih Toulky po Provence, krajem Loiry a po Bretani.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2.den - Průjezd Francií. Zastávka v CHARTRES – Město s jedinečnou největší katedrálou ve Francii, která bývá nazývána „Akropolí Francie“. Dojezd na ubytování.

Zámky na Loiře II a pobřeží Atlantického oceánu
ilustrační foto
 Zámky na Loiře II a pobřeží Atlantického oceánu
ilustrační foto

3.den - Den věnovaný kráse zámků na Loiře . ZÁMEK LANGEAIS – historicky velmi významný zámek v jižnější části údolí Loiry . OPATSTVÍ FONTEVRAUD – jedinečné opevněné opatství, klášter, který připomíná i hrad nebo pevnost. ZÁMEK USSÉ – velmi fotogenický zámek se spoustou věží zabudovaných vzájemně do jednoho komplexu.
4.den - Prohlídka města CHINON – nádherné historické město Johanky z Arku, které si podrželo svůj středověký a renesanční vzhled. Nad starým městem se hrdě vypíná mohutný hrad, ze kterého jsou úžasné výhledy na středověké jádro i do okolní krajiny. Návštěva města POITIERS – významné město, s památkami na bohatou minulost spadající až do římských časů. Katedrála Notre-Dame-la-Grande, kostel St. Hilaire, justiční palác aj.
5.den - Výlet k pobřeží Atlantiku. LA ROCHELLE – město, které má slavnou historii spojenou s hugenoty i kardinálem Richelieu. Starý přístav s věží sv. Mikuláše, katedrála sv. Ludvíka, maják aj. Možnost koupání. Pro zájemce lodní výlet k pevnosti BOYARD – pevnost z 19. století, která je v dnešní době místem konání stejnojmenné populární soutěže, nyní již i s českou účastí.
6.den - Prohlídka ST. EMILION – romantické “město vína“ s historickou zvláštností – podzemním skalním kostelem. Přejezd k Atlantickému oceánu. DUNA PILAT – návštěva jedinečné přírodní zajímavosti, nejvyšší duny Evropy. Možnost koupání ve vlnách Atlantiku. Zastávka v ARCACHON – významné lázeňské místo se zajímavou atmosférou. Město BORDEAUX bylo věnem Eleonory Akvitánské a významnou metropolí Akvitánie, patří k nejzajímavějším historickým městům Francie.
7.den - Dokončení prohlídky BORDEAUX . Malebné ST. EMILION – romantické “město vína“ s historickou zvláštností – podzemním skalním kostelem. Odjezd do Čech.
8.den - Příjezd do Čech.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd

Připravujeme v dalších sezónách.

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, průvodce, 5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím).

Příplatky:

5x snídaně (příplatek: 750 Kč), pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 280 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 3000 Kč).


Mnoho zajímavých informací, historii i památky najdete na našem pomocném webu Info Bretaň. Kromě toho si můžete další informace vyhledat také o Normandii, o které píšeme na našich webových stránkách Info Normandie.