TURISTICKÉ LAHŮDKY FRANCIE - ZÁMKY NA LOIŘE, BRETAŇ, NORMANDIE

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2019

Na tomto zájezdu do Francie jsme se rozhodli spojit pro vás největší turistická lákadla severní části Francie, která se obvykle navštěvují pouze v kratších zájezdech. Ve Francii uvidíte nejvýznamnější zámky na Loiře, které vás uchvátí svou munumentálností, nádhernou architekturou i příjemnými zahradami. Celá oblast Údolí Loiry od Sully-sur-Loire po Chalonnes je pod patronací UNESCO. A dále ve Francii to bude divoké pobřeží s útesy, přírodní parky a řadu sakrálních památek typických pro Bretaň.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd ve večerních hodinách.
2.den - Průjezd Francií. Návštěva klenotů Údolí Loiry (UNESCO) - nejnádhernějších zámky na Loiře ve Francii. Monumentální zámek CHAMBORD. Údolím Loiry do TOURS - podvečerní prohlídka vinařského střediska a centra oblasti, gotická katedrála aj. Nocleh.

Turistické lahůdky Francie - zámky na Loiře, Bretaň, Normandie
ilustrační foto
 Turistické lahůdky Francie - zámky na Loiře, Bretaň, Normandie
ilustrační foto

3.den - Podél řeky Indre do LOCHES, opevněné město s hradem. Nádherný renesanční zámek CHENONCEAUX s malebnými zahradami, zámek "šesti žen". AMBOISE - malebné město na břehu Loiry s královským zámkem, působil zde Leonardo da Vinci. Nocleh.
4.den - VILLANDRY - zámek s jedinečnými renesančními zahradami, které jsou nejpřitažlivější ze všech, úžasné ornamenty tvořeny nejen květinami, ale i zeleninou či kořením. AZAY - LE - RIDEAU - mistrovské dílo renesanční architektury, u zámku je také rozsáhlý anglický park (pokud bude zámek v rekonstrukci, nahradí se jiným místem). ANGERS - centrum kraje Anjou s monumentálním opevněným hradem, krásným starým centrem a katedrálou. Přejezd do oblasti Rennes, nocleh.
5.den - Bretaň : LE MONT-SAINT-MICHEL (UNESCO) - opevněný románsko-gotický klášter stojí vysoko na žulovém ostrůvku uprostřed mořských písčin v zátoce proslulé rozdílem hladiny mezi přílivem a odlivem. SAINT MALO - malebné město, přístav proslavený boji korzárů proti Angličanům. Nocleh.
6.den - Tento den věnujeme nádhernému bretaňské pobřeží : vnitrozemský záliv MORBIHAN GOLFE, bývalý ostrov, dnes poloostrov QUIBERON. CARNAC - městečko, jehož okolí je bohaté na prehistorické památky - obrovská seskupení menhirů, Tumulus St. Michel, Velký menhir v Locmariaquer aj. Nocleh.
7.den - Začátek prohlídky oblasti Normandie : pláž OMAHA BEACH, kde došlo k nejtvrdším bojům Spojenců v r. 1944. ROUEN - přístav, který patří Francii zásluhou Johanky z Arku. Staré město má zachované středověké uličky, gotické a renesanční domy a paláce, jedna z nejslavnějších katedrál Notre Dame. Nocleh.
8.den - REMEŠ (UNESCO) - prohlídka jedinečné gotické katedrály, jedné z nejvýznamnějších katedrál ve Francii a vrcholné gotiky vůbec. Od 12. do 19. stol. zde byli korunováni francouzští králové. Noční přejezd.
9.den - Návrat v ranních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
274-01 17.08. - 25.08.2019 9 990 Kč Odjezd též z Plzně, Pardubic, Hradce Králové a Brna

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, průvodce, 6x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím).

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 320 Kč), 6x snídaně (příplatek: 900 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 3600 Kč).


Mnoho zajímavých informací, historii i památky najdete na našem pomocném webu Info Bretaň. Kromě toho si můžete další informace vyhledat také o Normandii, o které píšeme na našich webových stránkách Info Normandie.