TO NEJLEPŠÍ Z ITÁLIE

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2024

Během osmi dnů Vás čeká návštěva antického Říma, sídla papeže Vatikán či nezapomenutelných Pompejí. Vystoupáte na sopku Vesuv a lodí se přepravíte na smaragdový ostrov Capri. Navštívíte i jedinečné město na laguně a desítkách ostrovů Benátky a perlu Toskánska renesanční Florencii.

Program zájezdu:

1.den - V podvečerních hodinách odjezd.
2.den - Ráno příjezd do oblasti Benátek . Plavba mezi ostrovy benátského venkova na půvabné BURANO. OSTROV BURANO v Benátské laguně , ostrov pestrobarevných domků a ruční výroby krajek. Prohlídka historického města BENÁTKY (UNESCO), Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou, Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, Kampanila - možnost vyjet výtahem na zvonici s vyhlídkoukterá ilustruje, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů, Canal Grande a okázalé paláce, tržnice, Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella). Projdeme se benátskými uličkami s paláci, kostely, mosty, až ke slavnému mostu Ponte Rialto, nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál. V podvečer návrat lodí k busu a odjezd na ubytování.

To nejlepší z Itálie
ilustrační foto
 To nejlepší z Itálie
ilustrační foto

3.den - Prohlídka FLORENCIE (UNESCO), město můžeme právem označit za jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébku renesance. Prohlídka města, kostel Santa Croce, katedrála S.Maria del Fiore, baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio aj. Ubytování.
4.den - Přejezd do ŘÍMA (UNESCO), ať již navštívíte město poprvé nebo jste zde již poněkolikáté, kouzlu této živoucí metropole se nedá odolat. Málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě v Římě. Prohlídka nejvýznamnějších památek hl. města, Piazza Navona - nejkrásnější barokní náměstí s fontánami, Fontána di Trevi – nejslavnější a největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Pantheon – nejzachovalejší antická památka na světě, pradávná sláva Fora Romana - které bylo pupkem antického římského impéria, slavné Koloseum (exteriér), symbol města a jeden ze 7 novodobých divů světa, Palatin, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia nebo fotogenické Španělské schody. Odjezd na ubytování, fakultativně večeře v hotelu.
5.den - Dopoledne VATIKÁN (UNESCO) - náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů a majestátní bazilika sv.Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další - možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím. Odpoledne navštívíme zámek Palazzo Reale v CASERTĚ , blížící se rozměry k Versailles, s více jak tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou zahradou s fontánami a okrasnými vodními díly. Odjezd na ubytování do oblasti Neapolského zálivu .
6.den - Dopolední výlet po stopách vulkanické erupce v r. 79 n.l. Nejdříve si prohlédneme POMPEJE , velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. VESUV, fakult. výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí , procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv . Odpoledne NEAPOL (UNESCO), město výjimečné životním stylem obyvatel i gastronomií, navštívíme historické centrum Centro Storico – písní opěvovaná čtvrť Santa Lucia, hrozivým cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo, královský palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola na Piazza del Plebiscito aj.
7.den - Přejezd do SALERNA , prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél AMALFSKÉHO POBŘEŽÍ - Costiera Amalfitana (UNESCO). Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI, městečka nalepeného na Dračí kaňon. Fakult. plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi, do elegantního RAVELLA, městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami. V podvečer odjezd do ČR.
8.den - Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena od Odjezd
423-01 12.10. - 19.10.2024 11 990 Kč Odjezd též z Brna, Hradce Králové a Pardubic.

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, průvodce, 5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x snídani.

Cena nezahrnuje:

vstupní taxu do Benátek, pobytovou taxu, fakultativní a lodní výlety, dopravu po Benátkách.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 360 Kč), 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 4000 Kč), 5x večeře (příplatek: 2000 Kč), všechny níže uvedené vstupy je nutné nahlásit při přihlášení (nejpozději 1 měsíc před odjezdem), ceny vstupenek se mohou zvýšit - rozdíl je hrazen na místě, Vesuv (vstupné + rezervační poplatek) - dospělý (příplatek: 390 Kč), Vesuv (vstupné + rezervační poplatek) do 24,99 let (příplatek: 320 Kč), zámek Caserta + zahrady (vstupné + rezervační poplatek) - dospělý (příplatek: 420 Kč), zámek Caserta + zahrady (vstupné + rezervační poplatek) 18 - 23,99 let (příplatek: 120 Kč), zámek Caserta + zahrady (vstupné + rezervační poplatek) do 17,99 let ZDARMA, zahrady Caserta (vstupné + rezervační poplatek) - dospělý (příplatek: 300 Kč), zahrady Caserta (vstupné + rezervační poplatek) 18 -23,99 let (příplatek: 120 Kč), zahrady Caserta (vstupné + rezervační poplatek) do 17,99 let ZDARMA.


Hlavní město Itálie Řím si jistě zaslouží mnoho podrobnějších informací, které najdete na našich webových stránkách Info - Řím . Dočtete se zde také o ministátu Vatikán s proslulou stavbou baziliky sv. Petra a neméně slavnými Vatikánskými muzei. Dále na těchto stránkách najdete mnoho informací o antických stavbách, které vznikaly v Římě v době před přibližně 2000 lety. Množství zajímavostí a informací, pokud se chystáte na jih Itálie, najdete na našich dalších pomocných webových stránkách Info - jižní Itálie. Dočtete se zde např. o slavných starověkých Pompejích i mohutné sopce Vesuv. Souhrnný přehled zájezdů nejen do Říma nadete na našich stránkách Řím-zájezdy.