TERMÁLNÍ LÁZNĚ BAD FÜSSING + HISTORICKÁ MĚSTA NA INNU A DUNAJI, JEZERA SOLNÉ KOMORY

POBYTOVÝ ZÁJEZD S VÝLETY Z TERMÁLNÍCH LÁZNÍ 2019

Na tomto netradičním zájezdu se prolíná návštěva historických rakouských a německých městeček s koupáním v jedinečné termální lokalitě v lázních Bad Füssing. Je zde cca 10 000 m2 termální vodní plochy a přibližně 80 termálních bazénů. Léčivý pramen s obsahem síry o teplotě 56°C, který tryská z hloubky 1 000 metrů má podle názoru mnoha hostů, vědců a lékařů nesrovnatelné přirozené léčivé účinky. Kdo jednou navštívil tyto zajímavé lázně, rád se sem vrací.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Prohlídka PASOVA , který je známý jako město tří řek. Stékají se zde Dunaj, Inn a Ilz. Pasov je malebné město s barokní architekturou (dóm sv. Štěpána, staré město). Příjezd do lázní Bad Füssing , ubytování.
2.den - Výlet za historickými městečky podél řek Inn a Salzach: BURGHAUSEN – nesmírně malebné město na řece Salzach s dominantou hradu Burghausen na mohutném hřbetu dlouhém 1100 metrů. BRAUNAU AM INN – jedno z nejkrásnějších měst v oblasti s dlouhou historií, centrum je v gotickém stylu, neobvykle protáhlé náměstí Stadtplatz, symbol Braunau kamenná věž farního kostela sv. Štěpána, rodiště Adolfa Hitlera. OBERNBERG AM INN – starobylé trhové město s půvabným hlavním náměstím Marktplatz s barokními průčelími domů.

Termální lázně Bad Füssing + historická města na Innu a Dunaji, jezera Solné Komory
ilustrační foto
 Termální lázně Bad Füssing + historická města na Innu a Dunaji, jezera Solné Komory
ilustrační foto

3.den - Celodenní koupání v BAD FÜSSING : největší lázně v Evropě, je zde cca 10 000 m2 termální vodní plochy a přibližně 80 termálních bazénů. Léčivý pramen s obsahem síry o teplotě 56°C, který tryská z hloubky 1 000 metrů má podle názoru mnoha hostů, vědců a lékařů nesrovnatelné přirozené léčivé účinky.
4.den - Koupání v lázních nebo fakultativní výlet k jezerům SOLNÉ KOMORY (UNESCO): oblast jezera WOLFGANGSEE – možnost romantické plavby lodí ze STROBLU do SANKT WOLFGANGU. Okouzlující městečko SANKT WOLFGANG s farním kostelem s nádherným dřevěným oltářem od Michaela Pachera, procházky mezi malebnými domy, při dobrém počasí možnost výjezdu vlakem taženým parní lokomotivou na jednu z nejkrásnějších hor Solné komory SCHAFBERG s jedinečnými výhledy na několik jezer.
5.den - Dopoledne prohlídka městečka SCHÄRDING ležícího na březích řeky Inn. Nejhezčí částí je hlavní náměstí Stadtplatz s řadou pěkných barevných štítových domů. Odpoledne pobyt v BAD FÜSSING .
6.den - Dopoledne koupání v lázních, v poledne odjezd do města LINZ s malebnou polohou na Dunaji, na důležité křižovatce obchodních cest, kterou využívali již Římané. Hlavní náměstí patří k nejkrásnějším architektonickým souborům v Rakousku, zámek císaře Fridricha III., Starý a Nový Dóm a mnohé další. Příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
161-01 13.08. - 18.08.2019 5 990 Kč

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, průvodce, 5x ubytování v aparthotelu Salzburg s možností vaření (2lůžkové pokoje s příslušenstvím).

Cena nezahrnuje:

Cena nezahrnuje pobytovou taxu cca 3,5 Eur/den splatná na místě.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 210 Kč), 5x večeře ve vedlejší restauraci (příplatek: 2100 Kč), výlet 4. den (příplatek: 250 Kč), 1/1 pokoj.


Pokud se chystáte na zájezd do Bavorska, najdete spoustu užitečných informací na našich pomocných webových stránkách Info Bavorsko. Dočtete se zde o bavorském králi Ludvíku II., který nechal vybudovat několik pohádkových zámků (Neuschwanstein, Herrenchiemsee, Linderhof), které patří společně s hlavním městem Mnichov k nejvíce navštěvovaným místům v Bavorsku.