ŠPANĚLSKO - OKRUH S POBYTEM V ANDALUSII

POBYTOVÝ ZÁJEZD S VÝLETY

Zájezd propojující pobytové dny na pobřeží Andalusie s návštěvou měst, která lze bez nadsázky nazvat „perlami Španělska“. V pohoří Sierra Nevada navštívíme Granadu a palác Alhambra. Vyjedeme do britské kolonie na Gibraltar, uchvátí nás Ronda, malebné městečko ve skalní rozsedlině. Projdeme se přírodními parky, navštívíme známé jeskyně a bílá městečka. Ve výčtu nebude chybět ani Málaga, Sevilla, Córdoba nebo Toledo. Cestou do Andalusie navštívíme Barcelonu a Valencii při zpáteční cestě prohlídka Madridu.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd v ranních hodinách.
2.den - Devítihodinová prohlídka města BARCELONA - metropole Katalánska (zajímavá gotická čtvrť, přístav, vrch Montjuic, tepna starého města La Rambla a hlavně velké množství staveb slavného španělského architekta Antoni Gaudího – Sagrada Familia, Tři Grácie, La Pedrera aj.). Přejezd na ubytování.

Španělsko - okruh s pobytem v Andalusii
ilustrační foto
 Španělsko - okruh s pobytem v Andalusii
ilustrační foto

3.den - Cesta do Andalusie , prohlídka centra VALENCIE , které je třetím největším městem Španělska a je bohaté na různé památky. Město má neopakovatelnou atmosféru, rušný přístav a je proslulé svými slavnostmi a fiestami. Dochovaly se zde středověké hradby s věžemi a několik starobylých kostelů včetně katedrály La Seo. Pokračování v cestě na jih.
4.den - GRANADA (UNESCO) - město zasazené do přírody na úpatí pohoří Sierra Nevada s pohádkově krásnými památkami z doby maurské nadvlády (letohrádek Generalife se zahradami, pevnost Alcazaba, čtvrť Albaicín se širokým výhledem).
5.den - Pobyt u moře.
6.den - Výlet na GIBRALTAR - britská kolonie, pevnost střežící průliv mezi Evropou a Afrikou, jediná volně žijící kolonie opic v Evropě. Malebné bílé městečko ve vnitrozemí ve skalní rozsedlině RONDA, které svou romantikou uchvátí každého návštěvníka.
7.den - Pobyt u moře. Půldenní výlet do NERJI (letovisko a známé jeskyně Cuevas de Nerja s jeskynními malbami starými až 20 000 let).
8.den - ANTEQUERA – bílé romantické město ležící v pohoří El Torcal s maurskou pevností, odkud jsou nádherné výhledy na centrum a široké okolí. Historické centrum je tvořeno převážně kostely z období renesance. Procházka v PŘÍRODNÍM PARKU TORCAL DE ANTEQUERA, kde vápencové skály tvoří rozsáhlé skalní městečko. Území je chráněnou krajinnou oblastí kvůli hojnému výskytu vzácných rostlin. Na závěr prohlídka města MALAGA – přímořské historické město s mohutnou katedrálou, maurskou pevností a rodným domem Pabla Picassa.
9.den - Pobyt u moře.
10.den - SEVILLA (UNESCO) - město přezdívané pro svou krásu perlou Andalusie s třetí největší katedrálou v Evropě, s překrásným romantickým zámkem v maurském slohu a bílou židovskou čtvrtí. CORDOBA (UNESCO) - jedinečná maurská mešita přestavěná na křesťanskou katedrálu, krásné zahrady starého Alcazaru, bílá židovská čtvrť s úzkými uličkami.
11.den - TOLEDO (UNESCO) – krásná katedrála, dům malíře El Greca, synagoga Santa Maria la Blanca a Del Tránsito, romantické uličky bývalé maurské a židovské čtvrti.
12.den - Prohlídka MADRIDU – hlavní město Španělska, Královský palác, Plaza Mayor, Puerta del Sol. V podvečer odjezd do Čech.
13.den - Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd

Připravujeme

Cena zahrnuje:

doprava autobusem, průvodce, 10x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s vlastním příslušenstvím), z toho 6x ubytování v přímořském letovisku v oblasti Malagy, 6x polopenze (při ubytování v hotelu u moře), 4x snídaně.

Cena nezahrnuje:

Cena nezahrnuje: vstupné a fakult. služby., Nutné rezervace v CK předem, platby na místě v Eurech:, Barcelona - Sagrada Familia - cca 19 Eur, jeskyně Nerja - cca 14 Eur, Madrid - Královský palác - cca 12 Eur, okruh taxíky na Gibraltaru - cca 30-35 Eur..

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna do 40 000 Kč (příplatek: 660 Kč), 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 5500 Kč), vstupné do Alhambry (není garantováno) s rezervací (příplatek: 1000 Kč), nutno objednat již při přihlášení, rezervaci ale španělská CK potvrdí až měsíc před zájezdem, nebude-li, částka bude klientovi obratem vrácena.


ŠPANĚLSKO - OKRUH S POBYTEM V ANDALUSII - ZPĚT LETECKY

POBYTOVÝ ZÁJEZD S VÝLETY

Zájezd propojující pobytové dny na pobřeží Andalusie s návštěvou měst, která lze bez nadsázky nazvat „perlami Španělska“. V pohoří Sierra Nevada navštívíme Granadu a palác Alhambra. Vyjedeme do britské kolonie na Gibraltar, uchvátí nás Ronda, malebné městečko ve skalní rozsedlině. Projdeme se přírodními parky, navštívíme známé jeskyně a bílá městečka. Ve výčtu nebude chybět ani Málaga, Sevilla, Córdoba nebo Toledo. Cestou do Andalusie navštívíme Barcelonu a Valencii při zpáteční cestě prohlídka Madridu.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd v ranních hodinách.
2.den - Devítihodinová prohlídka města BARCELONA - metropole Katalánska (zajímavá gotická čtvrť, přístav, vrch Montjuic, tepna starého města La Rambla a hlavně velké množství staveb slavného španělského architekta Antoni Gaudího – Sagrada Familia, Tři Grácie, La Pedrera aj.). Přejezd na ubytování.

Španělsko - okruh s pobytem v Andalusii - zpět letecky
ilustrační foto
 Španělsko - okruh s pobytem v Andalusii - zpět letecky
ilustrační foto

3.den - Cesta do Andalusie , prohlídka centra VALENCIE , které je třetím největším městem Španělska a je bohaté na různé památky. Město má neopakovatelnou atmosféru, rušný přístav a je proslulé svými slavnostmi a fiestami. Dochovaly se zde středověké hradby s věžemi a několik starobylých kostelů včetně katedrály La Seo. Pokračování v cestě na jih.
4.den - GRANADA (UNESCO) - město zasazené do přírody na úpatí pohoří Sierra Nevada s pohádkově krásnými památkami z doby maurské nadvlády (letohrádek Generalife se zahradami, pevnost Alcazaba, čtvrť Albaicín se širokým výhledem).
5.den - Pobyt u moře.
6.den - Výlet na GIBRALTAR - britská kolonie, pevnost střežící průliv mezi Evropou a Afrikou, jediná volně žijící kolonie opic v Evropě. Malebné bílé městečko ve vnitrozemí ve skalní rozsedlině RONDA, které svou romantikou uchvátí každého návštěvníka.
7.den - Pobyt u moře. Půldenní výlet do NERJI (letovisko a známé jeskyně Cuevas de Nerja s jeskynními malbami starými až 20 000 let).
8.den - ANTEQUERA – bílé romantické město ležící v pohoří El Torcal s maurskou pevností, odkud jsou nádherné výhledy na centrum a široké okolí. Historické centrum je tvořeno převážně kostely z období renesance. Procházka v PŘÍRODNÍM PARKU TORCAL DE ANTEQUERA, kde vápencové skály tvoří rozsáhlé skalní městečko. Území je chráněnou krajinnou oblastí kvůli hojnému výskytu vzácných rostlin. Na závěr prohlídka města MALAGA – přímořské historické město s mohutnou katedrálou, maurskou pevností a rodným domem Pabla Picassa.
9.den - Pobyt u moře.
10.den - SEVILLA (UNESCO) - město přezdívané pro svou krásu perlou Andalusie s třetí největší katedrálou v Evropě, s překrásným romantickým zámkem v maurském slohu a bílou židovskou čtvrtí. CORDOBA (UNESCO) - jedinečná maurská mešita přestavěná na křesťanskou katedrálu, krásné zahrady starého Alcazaru, bílá židovská čtvrť s úzkými uličkami.
11.den - TOLEDO (UNESCO) – krásná katedrála, dům malíře El Greca, synagoga Santa Maria la Blanca a Del Tránsito, romantické uličky bývalé maurské a židovské čtvrti.
12.den - Prohlídka MADRIDU – hlavní město Španělska, Královský palác, Plaza Mayor, Puerta del Sol. V podvečer transfer zpět na ubytování.
13.den - Dopoledne individuální volno v MADRIDU , před polednem transfer na letiště, odlet do Prahy.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd

Připravujeme

Cena zahrnuje:

letecká doprava Madrid - Praha, doprava autobusem, průvodce, 11x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s vlastním příslušenstvím), z toho 6x ubytování v přímořském letovisku v oblasti Malagy, 6x polopenze (při ubytování v hotelu u moře), 5x snídaně.

Cena nezahrnuje:

Cena nezahrnuje: vstupné a fakult. služby., Nutné rezervace v CK předem, platby na místě v Eurech:, Barcelona - Sagrada Familia - cca 19 Eur, jeskyně Nerja - cca 14 Eur, Madrid - Královský palác - cca 12 Eur, okruh taxíky na Gibraltaru - cca 30-35 Eur..

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna do 40 000 Kč (příplatek: 660 Kč), 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 5900 Kč), vstupné do Alhambry (není garantováno) s rezervací (příplatek: 1000 Kč), nutno objednat již při přihlášení, rezervaci ale španělská CK potvrdí až měsíc před zájezdem, nebude-li, částka bude klientovi obratem vrácena.


Na těchto webových stránkách Info Andalusie se dovíte o jižní provincii Španělska, o horké Andalusii, proslavené vínem Sherry, andaluskými býky, olivami a zejména starobylými městy s četnými památkami ještě z dob maurské nadlády, s Granadou, Cordobou nebo Sevillou. Na tomto webu najdete přehled všech našich zájezdů do Španělska Španělsko-zájezdy.