SICÍLIE, LIPARSKÉ OSTROVY - LETECKY

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2024

Navštivte s námi tento jedinečný ostrov, kde můžete obdivovat antické památky (zachovalé chrámy v Agrigentu, divadlo v Taormině, nádherné mozaiky v Piazza Armerina), mohutné stavby normanského období (Cefalú, Palermo) i přírodní zajímavosti (sopku Etnu, Hefaistovu dílnu na ostrově Vulcano). Upozorňujeme, že pořadí jednotlivých dnů může být přehozeno v závislosti na letovém řádu. Děkujeme.

Program zájezdu:

1.den - Odlet z Prahy. Přílet na Sicílii , transfer na severní pobřeží, ubytování.
2.den - LIPARSKÉ OSTROVY (UNESCO) zajímavé svou sopečnou aktivitou, doutnající sopka VULCANO – výlet ke kráteru, sirné fumaroly, bahenní jezírko s léčivými účinky, možnost koupání na černé pláži. Dále navštívíme největší ostrov souostroví LIPARI (Lodě se platí na místě.)

Sicílie, Liparské ostrovy - letecky
ilustrační foto
 Sicílie, Liparské ostrovy - letecky
ilustrační foto

3.den - CEFALÚ – půvabné historické městečko s normanským dómem, nad kterým se tyčí jako dominanta mohutná skála. Volno na koupání, dojezd na ubytování u Palerma .
4.den - MONREALE – nádherná katedrála a klášter z doby normanské, kde se nachází jedinečné mozaiky. PALERMO – hlavní město Sicílie, rušné město s malebnými zákoutími, tržišti i významnými paláci, kostely a katedrálou. Dojezd na ubytování k Agrigentu .
5.den - AGRIGENTO - (UNESCO) – město s významnými památkami řecké kolonizace, jedno z nejvýznamnějších měst antického světa. Dobře zachovalé chrámy nazývané též Údolí chrámů – chrám Svornosti, Héraklův chrám, chrám Dia Olymplského. Přejezd vnitrozemím Sicílie. PIAZZA ARMERINA – jedinečná antická lokalita, kde návštěvníci mohou obdivovat nádherné mozaiky. Ubytování na východním pobřeží.
6.den - Výjezd na ETNU, k dolní stanici lanovky, nejvyšší činná sopka v Evropě. Zájemci mohou (při příznivých povětrnostních podmínkách), dále lanovkou a terénním vozem až do výšky cca 3000 m n.m. Nádherná vulkanická „měsíční“ krajina s rozeklanými lávovými útvary a bočními krátery. TAORMINA - okouzlující městečko na terase nad mořem s úchvatnými pohledy na Etnu, aragonské domy, antické divadlo aj.
7.den - SYRAKUSY (UNESCO) – město s památkami připomínajícími jeho skvělou minulost: antická čtvrť Neapolis s řeckým divadlem s vynikající akustikou, starověké lomy, Aretúsin pramen na ostrovní staré části města Ortygia, dóm, ruiny chrámu Apollona a Artemidy, barokní katedrála Santa Lucia.
8.den - CATANIA - zastávka u nádherné katedrály. Odlet ze Sicílie. Přílet do Prahy. POZNÁMKA: Pořadí navštívených míst může být změněno.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
270-02 22.09. - 29.09.2024 31 290 Kč

Cena zahrnuje:

leteckou dopravu Praha – Sicílie – Praha, autobusovou dopravu na Sicílie, 7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x polopenzi, průvodce.

Cena nezahrnuje:

nezahrnuje pobytovou taxu cca 20 € / os. / 7 nocí.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč (příplatek: 680 Kč), 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 4900 Kč).


Hledáte-li informace o italském ostrově Sicílie, můžete se podívat na naše webové stránky Info - Sicílie . Zde najdete informace o nejvýznamnějších místech, památkách, Liparských ostrovech i nejvyšší evropské činné sopce Etně.