SEVERNÍ A JIŽNÍ IRSKO

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2019

Toto je naše pozvánka do země, která se stává jednou z vyhledávaných turistických oblastí Evropy. Země, kde se po dálnici svezeme jen pár mil kolem hlavních měst a pak na nás čekají již jen spousty klikatících se uzoučkých cestiček, louky protkané kamennými zídkami, stejně jako viktoriánská sídla. Země, kde řada prehistorických památek čeká nezměněná již tisíce let, země s keltskou minulostí a hluboce zakořeněným křesťanstvím.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2.den - Kolem poledne příjezd do Cherbourgu (dle časových možností krátká prohlídka), nalodění na trajekt do Irska, plavba Atlantikem, nocleh v kajutách.

Severní a jižní Irsko
ilustrační foto
 Severní a jižní Irsko
ilustrační foto

3.den - Kolem 11.00 hod připlujeme do Rosslare a naší první zastávkou v Irsku bude ROCK OF CASHEL s nejzachovalejším románským kostelem v zemi a zříceninami obří středověké katedrály a hradu.
4.den - Proslulá a jedinečná krajina NP KILLARNEY. Prohlídka městečka KILLARNEY, které je zároveň východiskem k památkám v okolí jezer, návštěva opatství MUCKROSS ABBEY, tradiční cesta poloostrovem Iveragh, RING OF KERRY podmanivé horské a pobřežní scenérie - Bog Village, Waterville, vyhlídka Moll´s Gap aj.
5.den - Ráno krátce zastavíme v okouzlující vesničce ADARE - domky s typickými doškovými střechami a pokračujeme procházkou u fantastických útesů CLIFFS OF MOHER (Mohérské útesy), které se tyčí do výšky až 200 m. V oblasti dolního toku Shannonu navštívíme oblast BURREN „skalnatá země“, vydáme se k POULNABRONE DOLMEN a přesvědčíme se o výjimečnosti irské krajiny. Oblast holých a skalnatých návrší je přesto botanicky i historicky velmi zajímavá.
6.den - Čeká nás Národní park CONNEMARA, kraj plný močálů, hor a vřesovišť, kterému dominují dva horské hřbety. Zastávka v městečku LETTERFRACK a v návštěvnickém centru NP Connemara. V případě hezkého počasí lehká turistika v parku a v případě pěkného počasí výstup na Diamantovou horu s krásnými výhledy do okolí. Navštívíme malebné opatství KYLEMORE ABBEY, impozantní stavba, krásná viktoriánská zahrada, procházka na břehu stejnojmenného jezera. Zastávka v malebném městečku WESTPORT, pod horou Sv. Patrika. Odjezd na sever do hrabství Sligo. Ubytování v oblasti Donegalského zálivu.
7.den - SLIGO - prohlídka města na březích řeky Garavogue s dominantou horských dvojčat Knocknarea a Benbulben. Yeatsův dům, dům nejslavnějšího irského básníka W. B. Yeatse, opatství SLIGO ABBEY a návštěva jednoho z nejvýznamnějších irských prehistorických pohřebišť v CARROWMORE (kamenné kruhy, dolmeny, hrobky). Pokračujeme do OMAGH, kde navštívíme Ulstersko-americký NP věnovaný Irům, kteří emigrovali do Severní Ameriky. Na závěr jedno z nejhezčích Severoirských měst LONDONDERRY - městské hradby, historické centrum.
8.den - Ráno přejedeme k Atlantskému oceánu na nejmalebnější úsek pobřeží CAUSEWAY COAST. Zastávka u romantické zříceniny hradu DUNLUCE, který vévodí pobřežnímu úseku Causeway Coast a dramaticky se tyčí na vrcholu čedičového skalního výběžku (sídlo rodu MacDonnellů) - fotopauza. Ve chvíli, kdy spatříme OBRŮV CHODNÍK (Giant´s Causeway) s pozoruhodnými šestibokými čedičovými sloupy (UNESCO), pochopíme, proč naši předkové nevěřili, že vznikl přirozenou cestou. Pokračujeme návštěvou palírny BUSHMILLS ve stejnojmenném městečku mezi Portrush a Ballycastle, poutního místa znalců irské whiskey. Lehká pěší turistika v oblasti, ti odvážnější mohou překonat slavný visutý provazový most CARRICK-A-REDE-ROPE. 20 m dlouhý a 1m široký lanový most vede ve výšce 30 m přes propast táhnoucí se mezi pobřežními útesy a ostrůvkem Carrick-a-Rede. Napříč malebným pohořím Antrim přejedeme na ubytování do oblasti Carrickfergus.
9.den - Navštívíme jeden z nejkrásnějších irských hradů CARRICKFERGUS – nejimpozantnější středověká pevnost Severního Irska a podél zátoky BELFAST LOUGH, kde se r. 1690 vylodil Vilém Oranžský na své cestě do bitvy o řeku Boyne dojedeme do BELFASTU, města pyšnícího se viktoriánskými budovami. Navštívíme nové a unikátní Muzeum TITANIKU, právě zde v Belfastu, byla loď postavena. Projdeme si historické centrum vč. extravagantní budovy radnice z bílého portlandského kamene a shlédneme i další budovy na Donegall square. Po pobřežní silnici pokračujeme k sídlu rodu Londonderryů do MONT STEWART HOUSE - okázalému sídlu s nevídanými interiéry a zahradami. Krátkým trajektem se přeplavíme přes jezero STRANGFORD LOUGH k podvečerní návštěvě městečka DOWNPATRICK, pojmenovaného po irském národním světci, jehož život je spojen s mnoha místy ležícími v této části hrabství - exteriér katedrály Down Cathedral, která je výsledkem 16 století trvajících prací a oprav a zastávka u hrobu sv. Patrika.
10.den - Překročíme hranice Severního Irska v oblasti vrchoviny Mourne a severně od Dublinu navštívíme lokalitu mýtického významu a návštěvnické centrum oblasti NEWGRANGE- lokalita s předkeltskými chodbovými hrobkami stále zůstává opředena tajemstvím. Pokračujeme do oblasti NP WICKLOW MOUNTAINS - pěší procházka kolem jezer, prohlídka klášterního komplexu GLENDALOUGH, jedno z nejdůležitějších raně křesťanských míst v Irsku, odpoledne odjezd do DUBLINU , města s historií sahající až do dob Vikingů, centrum města, dublinský hrad, katedrála sv. Patrika, návštěva vyhlášené čtvrti Temple bar s bezpočtem pubů, ubytování.
11.den - Dokončení prohlídky centra DUBLINU vč. katedrály sv. Patrika a muzea pivovaru Guiness - starý pivovar, vyhlídková věž ve tvaru pinty, ze které je vidět na celý Dublin. Přejezd trajektem do severního Walesu – ostrov Anglesey a dále na ubytování do Anglie.
12.den - Po snídani prohlídka historického centra města COVENTRY s ruinami katedrály, odjezd do ČR, přejezd kanálu La Manche, tranzit přes Francii a Německo.
13.den - Předpokládaný návrat v ranních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
234-01 13.08. - 25.08.2019 25 890 Kč Odjezd též z Plzně, Pardubic, Hradce Králové a Brna

Cena zahrnuje:

dopravu klimatizovaným autobusem, 10x ubytování (9x hotel - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžková kabina na trajektu), 9x snídani, trajekty do Irska a zpět, Eurotunel z Anglie, průvodce.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 40 000 Kč (příplatek: 660 Kč), muzeum Titanicu v Belfastu - nutné nahlásit nejpozději 1 měsíc před odjezdem (příplatek: 540 Kč), muzeum Titanicu v Belfastu - pro klienty od 60 let - nutné nahlásit nejpozději 1 měsíc před odjezdem (příplatek: 440 Kč), 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 6900 Kč).

SEVERNÍ A JIŽNÍ IRSKO - ZPĚT LETECKY

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2019

Toto je naše pozvánka do země, která se stává jednou z vyhledávaných turistických oblastí Evropy. Země, kde se po dálnici svezeme jen pár mil kolem hlavních měst a pak na nás čekají již jen spousty klikatících se uzoučkých cestiček, louky protkané kamennými zídkami, stejně jako viktoriánská sídla. Země, kde řada prehistorických památek čeká nezměněná již tisíce let, země s keltskou minulostí a hluboce zakořeněným křesťanstvím.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2.den - Odpoledne příjezd do Cherbourgu (dle časových možností krátká prohlídka), nalodění na trajekt do Irska, plavba Atlantikem, nocleh v kajutách.

Severní a jižní Irsko - zpět letecky
ilustrační foto
 Severní a jižní Irsko - zpět letecky
ilustrační foto

3.den - Kolem 11.00 hod připlujeme do Rosslare a naší první zastávkou v Irsku bude ROCK OF CASHEL s nejzachovalejším románským kostelem v zemi a zříceninami obří středověké katedrály a hradu.
4.den - Proslulá a jedinečná krajina NP KILLARNEY. Prohlídka městečka KILLARNEY, které je zároveň východiskem k památkám v okolí jezer - návštěva opatství MUCKROSS ABBEY, tradiční cesta poloostrovem Iveragh - RING OF KERRY podmanivé horské a pobřežní scenérie - Bog Village, Waterville, vyhlídka Moll´s Gap aj.
5.den - Ráno krátce zastavíme v okouzlující vesničce ADARE - domky s typickými doškovými střechami a pokračujeme procházkou u fantastických útesů CLIFFS OF MOHER (Mohérské útesy), které se tyčí do výšky až 200 m. V oblasti dolního toku Shannonu navštívíme oblast BURREN „skalnatá země“, vydáme se k POULNABRONE DOLMEN a přesvědčíme se o výjimečnosti irské krajiny. Oblast holých a skalnatých návrší je přesto botanicky i historicky velmi zajímavá.
6.den - Čeká nás Národní park CONNEMARA, kraj plný močálů, hor a vřesovišť, kterému dominují dva horské hřbety. Zastávka v městečku LETTERFRACK a v návštěvnickém centru NP Connemara. V případě hezkého počasí lehká turistika v parku a v případě pěkného počasí výstup na Diamantovou horu s krásnými výhledy do okolí. Navštívíme malebné opatství KYLEMORE ABBEY, impozantní stavba, krásná viktoriánská zahrada, procházka na břehu stejnojmenného jezera. Zastávka v malebném městečku WESTPORT, pod horou Sv. Patrika. Odjezd na sever do hrabství Sligo. Ubytování v oblasti Donegalského zálivu.
7.den - SLIGO - prohlídka města na březích řeky Garavogue s dominantou horských dvojčat Knocknarea a Benbulben. Yeatsův dům, dům nejslavnějšího irského básníka W. B. Yeatse, opatství SLIGO ABBEY a návštěva jednoho z nejvýznamnějších irských prehistorických pohřebišť v CARROWMORE (kamenné kruhy, dolmeny, hrobky). Pokračujeme do OMAGH, kde navštívíme Ulstersko-americký NP věnovaný Irům, kteří emigrovali do Severní Ameriky. Na závěr jedno z nejhezčích Severoirských měst LONDONDERRY - městské hradby, historické centrum.
8.den - Ráno přejedeme k Atlantskému oceánu na nejmalebnější úsek pobřeží CAUSEWAY COAST. Zastávka u romantické zříceniny hradu DUNLUCE, který vévodí pobřežnímu úseku Causeway Coast a dramaticky se tyčí na vrcholu čedičového skalního výběžku (sídlo rodu MacDonnellů) - fotopauza. Ve chvíli, kdy spatříme OBRŮV CHODNÍK (Giant´s Causeway) s pozoruhodnými šestibokými čedičovými sloupy (UNESCO), pochopíme, proč naši předkové nevěřili, že vznikl přirozenou cestou. Pokračujeme návštěvou palírny BUSHMILLS ve stejnojmenném městečku mezi Portrush a Ballycastle, poutního místa znalců irské whiskey. Lehká pěší turistika v oblasti, ti odvážnější mohou překonat slavný visutý provazový most CARRICK-A-REDE-ROPE. 20 m dlouhý a 1m široký lanový most vede ve výšce 30 m přes propast táhnoucí se mezi pobřežními útesy a ostrůvkem Carrick-a-Rede. Napříč malebným pohořím Antrim přejedeme na ubytování do oblasti Carrickfergus.
9.den - Navštívíme jeden z nejkrásnějších irských hradů CARRICKFERGUS – nejimpozantnější středověká pevnost Severního Irska a podél zátoky BELFAST LOUGH, kde se r. 1690 vylodil Vilém Oranžský na své cestě do bitvy o řeku Boyne dojedeme do BELFASTU , města pyšnícího se viktoriánskými budovami. Navštívíme nové a unikátní Muzeum TITANIKU, právě zde v Belfastu, byla loď postavena. Projdeme si historické centrum vč. extravagantní budovy radnice z bílého portlandského kamene a shlédneme i další budovy na Donegall square. Po pobřežní silnici pokračujeme k sídlu rodu Londonderryů do MONT STEWART HOUSE - okázalému sídlu s nevídanými interiéry a zahradami. Krátkým trajektem se přeplavíme přes jezero STRANGFORD LOUGH k podvečerní návštěvě městečka DOWNPATRICK, pojmenovaného po irském národním světci, jehož život je spojen s mnoha místy ležícími v této části hrabství - exteriér katedrály Down Cathedral, která je výsledkem 16 století trvajících prací a oprav a zastávka u hrobu sv. Patrika.
10.den - Překročíme hranice Severního Irska v oblasti vrchoviny Mourne a severně od Dublinu navštívíme lokalitu mýtického významu a návštěvnické centrum oblasti NEWGRANGE- lokalita s předkeltskými chodbovými hrobkami stále zůstává opředena tajemstvím. Pokračujeme do oblasti NP WICKLOW MOUNTAINS - pěší procházka kolem jezer, prohlídka klášterního komplexu GLENDALOUGH, jedno z nejdůležitějších raně křesťanských míst v Irsku, odpoledne odjezd do DUBLINU , města s historií sahající až do dob Vikingů, centrum města, dublinský hrad, katedrála sv. Patrika, návštěva vyhlášené čtvrti Temple bar s bezpočtem pubů, ubytování.
11.den - Dle časových možností a v návaznosti na letecký řád prohlídka Dublinu . Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
235-01 13.08. - 23.08.2019 29 590 Kč Odjezd též z Plzně, Pardubic, Hradce Králové a Brna Cesta zpět letecky.

Cena zahrnuje:

dopravu klimatizovaným autobusem, leteckou přepravu Dublin - Praha vč. letištních tax, transfer na letiště, 9x ubytování (8x hotel - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžková kabina na trajektu), 8x snídani, trajekty do Irska, průvodce.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna (příplatek: 590 Kč), muzeum Titanicu v Belfastu - nutné nahlásit nejpozději 1 měsíc před odjezdem (příplatek: 540 Kč), muzeum Titanicu v Belfastu - pro klienty od 60 let - nutné nahlásit nejpozději 1 měsíc před odjezdem (příplatek: 440 Kč), 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 6100 Kč), výběr sedadla v letadle (příplatek: 400 Kč).


Chystáte-li se na zájezd do Irska, přečtěte si mnoho dalších informací na tomto našem webu Info Irsko. Dočtete se zde nejen o geografii a historii Irska, ale třeba také o největších přírodních zajímavostech a o hlavním městě Dublinu.