SASKÉ HRADY A ZÁMKY

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2019

Pojeďte s námi poznat krásy saských hradů a zámků. Navštívíme zámky Weesenstein, Moritzburg, hrady Mildenstein a Kriebstein, ale také pevnost Königstein.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v brzkých ranních hodinách do Saska . PEVNOST KÖNIGSTEIN - jedna z architektonicky a historicky nejcennějších skalních pevností v Evropě, postupně v areálu pevnosti vznikl jedinečný soubor staveb v pozdně gotickém, barokním a renesančním stylu a staveb z 19. století. Protože byla pevnost nedobytná, vyhledávali ji v neklidných dobách panovníci Saska, aby se zde schovali a ukryli své umělecké cennosti a státní klenoty. Díky své poloze v krásné krajině byl Königstein také oblíbeným výletním místem panovnického dvora a místem konání nejrůznějších slavností. ZÁMEK WEESENSTEIN – zámek vznikl přestavbou původního hradu na skále, patří k němu rozsáhlý park, kde můžete obdivovat například velkokvěté růže, malé pískovcové mosty či umělý vodopád. MORITZBURG – prohlídka zámku, na kterém se natáčela známá pohádka Tři oříšky pro Popelku. Zámek je postaven na umělém jezírku s přírodním parkem. K mimořádným pozoruhodnostem patří světově nejrozsáhlejší sbírka interiérového vybavení se vzácnými tapetami z kůže s cennými malbami a vzory a sbírka historických loveckých trofejí. Dojezd na ubytování.
2.den - Po snídani odjezd na návštěvu HRADU KRIEBSTEIN, který je bezesporu nejkrásnější rytířský hrad v Sasku . Nabízí vše, co by měl středověký hrad mít: komnaty zařízené originálním nábytkem, malované dřevěné stropy, krby, portréty, gotický rytířský sál, gotický sál, oltář ze 14. století a mnoho dalšího. Jako doklad někdejší slávy je bezesporu čtyřicet pět metrů vysoká pozdně gotická obytná věž se skvěle zachovalou vnitřní výzdobou a ohromujícím krovem. Přejezd na HRAD MILDENSTEIN, který leží na 60 metrů vysoké skále poblíž Leisnigu v srdci Saska . K nejstarším částem hradu patří románská kaple z 11. století. Impozantní Bergfrit z druhé poloviny 12. století, který udivuje zdmi silnými přes čtyři metry. Můžete také vystoupat na 30 metrů vysokou věž, ze které je překrásný výhled na městečko Leisnig s okolím. Odjezd zpět do ČR. Příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

Saské hrady a zámky
ilustrační foto
 Saské hrady a zámky
ilustrační foto

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
454-01 11.05. - 12.05.2019 2 490 Kč
454-02 14.09. - 15.09.2019 2 490 Kč

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 1x nocleh v hotelu/penzionu ve 2-3 lůžkových pokojích s příslušenstvím, 1x snídani, průvodce.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 70 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 400 Kč).


Kompletní přehled zájezdů do Německa najdete na našich webových stránkách Německo-zájezdy.