RUMUNSKO - VELKÝ OKRUH - HORY, KLÁŠTERY, DRÁKULOVA TRANSYLVÁNIE

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2019

Kulturní dědictví Rumunska (malované kláštery v Moldávii, historická jádra Sibiu a Sighishoary, hrady, královský zámek Peles aj.), ale i nádherné přírodní zajímavosti Rumunska (pohoří Ceahlau, Bikazská soutěska, pohoří Karpaty a Fagaraš s vysokými masivy) lákaly návštěvníky již v minulosti. Dnes se cestování do Rumunska stává příjemnější, protože i zde se významně a rychle rozvíjí sféra obchodu a služeb.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z ČR v podvečerních hodinách
2.den - Návštěva proslulého "Veselého" hřbitova (UNESCO) v SAPINTÉ , procházka klášterním komplexem sestávajícím z lidových staveb ve vesnici BARSANA .

Rumunsko - velký okruh - hory, kláštery, Drákulova Transylvánie
ilustrační foto
 Rumunsko - velký okruh - hory, kláštery, Drákulova Transylvánie
ilustrační foto

3.den - Návštěva malovaných klášterů VORONET (UNESCO), který je též nazýván Sixtinskou kaplí východu a poklidnějšího, dřevěnou hradbou chráněného kláštera HUMOR (UNESCO), prohlídka jednoho z nejstarších obydlených klášterů Moldavie , klášter NEAMT, život místních popů.
4.den - Celodenní turistika v pohoří CEAHLAU. Výstup k turistické chatě FINTINALE. Odtud buď možnost pokračovat ve výstupu na nejvyšší vrchol TOACU (1904 m), nebo se vydat k vodopádům DURATOIDEA.
5.den - Přejezd do BIKAZSKÉ SOUTĚSKY (úzká silnička je sevřena až 300m vysokými srázy), pěší výlet mezi skalními stěnami, jezero LACU ROSU.
6.den - BIERTAN – impozantní opevněný gotický kostel zařazený do kulturního dědictví UNESCO. Středověké město SIGHISOARA přezdívané „sedmihradský Norimberk“ s rodným domem Vlada Tepese Drákuly, které díky svému starobylému rázu tvoří skvělou bránu do Transylvánie. Dojezd do oblasti u městečka Sinaia.
7.den - Horské městečko BUSTENI ležící v blízkosti nejvyšších útesů Evropy, výjezd lanovkou na BABELE do výšky 2200 m, nádherné skalní útvary včetně známé Babelské sfingy, několik variant tur dle náročnosti. Zpět lanovkou do Busteni.
8.den - Horské městečko SINAIA . Procházka k SINAISKÉMU KLÁŠTERU . Dále královský zámek PELES s nádhernými bohatě zdobenými interiéry, krátký přejezd k domnělému tajemnému Drákulovu hradu BRAN. Zastávka ve městě BRASOV, prohlídka historického jádra s Černým kostelem.
9.den - Přejezd do pohoří FAGARAŠ – nejvyššího horského hřebene Karpat, procházka kolem největšího fagarašského jezera LACUL BALEA. Historické město SIBIU s romantickým malebným městským jádrem, které je nyní rychle renovováno. Odjezd do Čech.
10.den - Návrat do Čech.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
288-01 28.06. - 07.07.2019 12 990 Kč Odjezd též z Pardubic, Hradce Králové a Brna

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, průvodce, 7x nocleh v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x polopenzi.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 330 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 3200 Kč).

Slevy:

sleva 55+ (sleva: 300 Kč).


Chcete-li se dovědět více informací o nádherném Rumunsku, přejděte na odkazd Info Rumunsko, kde najdete zajímavosti o některých nejznámějších místech v Rumunsku.