RUMUNSKO - VELKÝ OKRUH - HORY, KLÁŠTERY, DRÁKULOVA TRANSYLVÁNIE

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2024

Kulturní dědictví Rumunska (kláštery, historická jádra měst, hrady, královský zámek Peles aj.), ale i nádherné přírodní zajímavosti Rumunska (pohoří Ceahlau, Bikazská soutěska, pohoří Karpaty a Fagaraš s vysokými masivy) lákaly návštěvníky již v minulosti. Dnes se cestování do Rumunska stává příjemnější, protože i zde se významně a rychle rozvíjí sféra obchodu a služeb.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2.den - Dojezd do sedmihradského městečka DEVA, ve kterém vyjedeme lanovkou k bývalé turecké pevnosti, odkud se naskýtají nádherné výhledy do okolní krajiny. Následuje městečko HUNEDOARA, kde navštívíme romantický hrad CORVIN, který patřil rodu Matyáše Korvína.

Rumunsko - velký okruh - hory, kláštery, Drákulova Transylvánie
ilustrační foto
 Rumunsko - velký okruh - hory, kláštery, Drákulova Transylvánie
ilustrační foto

3.den - Přejezd do pohoří FAGARAŠ – nejvyššího horského hřebene Karpat, procházka kolem největšího fagarašského jezera LACUL BALEA. Pěší výlet od jezera Lacul Balea na hřeben pohoří Fagaraš k jezeru Capra. Jezero leží v malebné vysokohorské krajině. Od jezera je možnost vystoupat na vyhlídkový vrch Iezerul Caprei, odkud jsou nádherné výhledy na obě jezera i do dáli na hřeben Fagaraše.
4.den - Horské městečko BUSTENI ležící v blízkosti nejvyšších útesů Evropy, výjezd lanovkou na BABELE do výšky 2200 m, nádherné skalní útvary včetně známé Babelské sfingy, několik variant tur dle náročnosti. Zpět lanovkou do Busteni.
5.den - Horské městečko SINAIA . Procházka k SINAISKÉMU KLÁŠTERU . Dále královský zámek PELES s nádhernými bohatě zdobenými interiéry, krátký přejezd k domnělému tajemnému Drákulovu hradu BRAN. Zastávka ve městě BRASOV, prohlídka historického jádra s Černým kostelem.
6.den - Časně ráno přejezd směrem k oblasti Moldávie k prohlídce kláštera NEAMT. Pokračujeme do BIKAZSKÉ SOUTĚSKY (úzká silnička je sevřena až 300m vysokými srázy), pěší procházky mezi skalními stěnami a u jezera LACU ROSU.
7.den - Celodenní turistika v pohoří CEAHLAU. Výstup k turistické chatě FINTINALE. Odtud buď možnost pokračovat ve výstupu na nejvyšší vrchol TOACU (1904 m), nebo se vydat k vodopádům DURATOIDEA.
8.den - Zastávka ve středověkém městě SIGHISOARA přezdívané „sedmihradský Norimberk“ s rodným domem Vlada Tepese Drákuly, které díky svému starobylému rázu tvoří skvělou bránu do Transylvánie. Odjezd do Čech.
9.den - Návrat do Čech v ranních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
289-01 29.06. - 07.07.2024 15 990 Kč Nástup též Pardubice, Hradec Králové, Brno.

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, průvodce, 6x nocleh v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 6x polopenzi.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 405 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 3200 Kč).


Chcete-li se dovědět více informací o nádherném Rumunsku, přejděte na odkazd Info Rumunsko, kde najdete zajímavosti o některých nejznámějších místech v Rumunsku.