ROMANTICKÝ SPREEWALD, HRAD OYBIN, SKALNÍ MĚSTO JONSDORF, PARK MUSKAU I MĚSTA LUŽICKÝCH SRBŮ

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2019

Horní a Dolní Lužice se slovanským obyvatelstvem patřily kdysi mezi země Koruny české. Časem se oblast sice poněmčila, nicméně národnostní menšina slovanských Lužických Srbů zde stále žije a udržuje své tradice. Program zájezdu je sestaven tak, aby Vám ukázal rozmanitá zajímavá místa tohoto regionu nám blízkého nejen z hlediska vzdálenosti, ale také díky společné historii.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Návštěva ŽITAVSKÝCH HOR, které jsou severním výběžkem Lužických hor a které vytvářejí velmi atraktivní chráněnou oblast s pískovcovými útvary. OYBIN – roztomilé upravené lázeňské městečko, jemuž dominuje mohutná stolová hora se zbytky významného hradu, který patřil českým králům, a kláštera. JONSDORF – klimatické lázně s nádherným okolím. Krátký výstup na skalní útvar Nonnenfelsen se širokým výhledem. Unikátní litinová rozhledna Krále Fridricha Augusta s nádherným kruhovým rozhledem nedaleko LÖBAU. Nocleh v Německu.
2.den - BAUTZEN (Budyšín) – metropole historické Horní Lužice s jedinečně dochovaným historickým centrem. Přírodně-stavitelská zajímavost RAKOTZBRÜCKE (Ďáblův most) nedaleko obce Kromlau. BAD MUSKAU – lázeňské městečko vyhlášené zámkem a především parkem knížete Pücklera. Tento park zapsaný do seznamu UNESCO je jedním z nejrozsáhlejších krajinářských parků na světě, zasahuje i do sousedního Polska. GÖRLITZ (Zhořelec) - nejvýchodnější německé město na samých na hranicích s Polskem, rozlehlá památková rezervace pyšnící se hlavně množstvím zachovalých měšťanských domů. Nocleh.

Romantický Spreewald, hrad Oybin, skalní město Jonsdorf, park Muskau i města Lužických Srbů
ilustrační foto
 Romantický Spreewald, hrad Oybin, skalní město Jonsdorf, park Muskau i města Lužických Srbů
ilustrační foto

3.den - Zastávka v bývalém centru Dolní Lužice v městě COTTBUS (Chotěbuz). Unikátní krajina SPREEWALDU, biosférická rezervace UNESCO, romantická oblast protkaná 500 km říčních kanálů s množstvím zdymadel, můstků, tradičních venkovských domů a čapích hnízd, které se staly symbolem Spreewaldu, možnost projížďky na loďce. Návrat do Prahy ve večerních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
447-01 21.06. - 23.06.2019 3 590 Kč

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, průvodce, 2x ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 2x snídani.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 110 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 600 Kč).


Kompletní přehled zájezdů do Německa, do oblasti Porýní, najdete na našich webových stránkách Porýní-zájezdy.