ROMANTICKÉ ÚDOLÍ SAALBACH - HINTERGLEMM

ZÁJEZD S LEHKOU PĚŠÍ TURISTIKOU 2019

- se slevovou kartou Joker Card - lanovky, údolní vláček i koupaliště v ceně Zájezd do vyhlášeného turistického střediska Saalbach Hinterglemm v kouzelném údolí Glemmtal, mezi Kitzbühelem a Zell am See. Podrobně poznáme celé údolí a na každém kroku nás bude doprovázet nádherné panorama rakouských Alp s kartou Joker Card, bezplatné užívání lanovek v údolí, ale i údolního vláčku, busu a aquaparku v Saalbachu.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z ČR v časných ranních hod. do SAALBACHU . Cestou krátká prohlídka ZELL AM SEE , procházka k jezerní promenádě a dojezd do ÚDOLÍ GLEMMTAL na ubytování.
2.den - Seznámení s údolím GLEMMTAL, navštívíme krásný konec údolí - Talschluß, kde turisté pěšky, ostatní vláčkem dojedou do míst, kam auta už nesmí. Čeká nás nádherná turistika všech obtížností (doporučujeme nenáročnou, vrstevnicovou, celým koncem údolí pod vodopády), největší lanový park v této části Evropy, TOP OF, přejedeme (ev. přeletíme) zavěšeni na laně přes celý Glemmtal, navíc Ďábelská voda, dřevěný svět a GOLDEN GATE BRIDGE, nejdelší visutý most v Alpách.

Romantické údolí Saalbach - Hinterglemm
ilustrační foto
 Romantické údolí Saalbach - Hinterglemm
ilustrační foto

3.den - Autobusem do sousedního údolí, lanovkou z LEOGANGU vyjedeme na ASITZ a přejdeme panoramatickou hřebenovou cestou na WILDENKARKOGEL (výhledy na Steineres Meer a Leoganger Steinberge), pokračujeme kolem jezírka na KOHLMAISKOPF, zdatnější turisté mají možnost přejít až na Asitz nebo Geierkogel. Rodiny s dětmi mohou absolvovat Montelinovu zážitkovou cestu. Návrat do Saalbachu lanovkou nebo pěšky.
4.den - HINTERGLEMM , procházka městečkem, výjezd lanovkou na REITERKOGEL, množství turistických tras, mj. Alpská zahrádka a Kodok Berg (trasa plná překvapení a úkolů - soutěska, vodní děla...). Odpoledne vyjedeme lanovkou na protější vrchol ZWÖLFERHORN s úžasnými panoramaty a navečer projdeme pohádkový les.
5.den - Turistika nebo odpočinek v údolí Glemmtal, koupání v aquaparku v Saalbachu nebo výjezd kteroukoliv lanovkou v údolí - doporučujeme Schattbergbahn s výhledem na Vysoké Taury vč. Grossglockneru .
6.den - Po snídani odjezd k prohlídce SALCBURKU (UNESCO), “Řím severu” - historické centrum, Getreidegasse, Domplatz, festivalový palác, hrad, zámek Mirabel s velkolepými zahradami... Navečer odjezd do ČR. Příjezd ve večerních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
306-01 09.07. - 14.07.2019 11 650 Kč Odjezd též z Pardubic, Hradce Králové a Brna
306-02 13.08. - 18.08.2019 11 650 Kč Odjezd též z Pardubic, Hradce Králové a Brna

Cena zahrnuje:

dopravu lux. klim. busem, 5x ubytování v hotelu**** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x polopenzi, průvodce, vstupy a lanovky karty Joker Card.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 210 Kč), 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 2500 Kč).

Slevy:

Slevy: děti se dvěma dospělými na pokoji, 1. termín – dítě do 12 let sleva 5700 Kč, dítě 13-16 let sleva 3500 Kč, 2. termín – dítě do 6 let sleva 6500 Kč, dítě 7-14 let sleva 3500 Kč., Na vyžádání je možné ubytovat až 2 děti na pokoji..


Na tomto našem dalším webu Info Alpy najdete mnoho informací o Alpách, o jejich přírodě, vodstvu. Dovíte se i zajímavosti o jednotlivých částech Alp, třeba o Dolomitech nebo o Kaprunu. Kompletní přehled všech našich, nejen turistických, zájezdů do Alp a alpských zemí najdete na tomto našem dalším pomocném webu Alpy-zájezdy.