ROMANTICKÁ KORSIKA

POBYTOVÝ ZÁJEZD S VÝLETY 2024

Poznejte s námi překrásný ostrov se špatnou pověstí, jak Korsiku charakterizoval Arnošt Černík ve své knize "Na ostrově krevní msty". Strmé hory na Korsice dosahující výšky přes 2 500 metrů se zde tyčí nad průzračným mořem. Vychutnáte návštěvy starobylých městeček Korsiky, zasazených v překrásné přírodě, i koupání na západním pobřeží Korisky. Ostrov Korsika, jehož nejkrásnější subtropická příroda nabízí nejen azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií a korkových dubů.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v poledních hodinách (výjimečně může být odjezd v podvečerních hodinách, podle trajektu).
2.den - Trajektem do přístavu BASTIA na KORSICE . V případě ranního trajektu návštěva starobylého CORTE s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány. Překrásným hornatým vnitrozemím pokračujeme na západní pobřeží do jedné z nejkrásnějších zátok PROPRIANO se stejnojmenným městečkem, která je ideálním místem k podnikání výletů po celé Korsice.

Romantická Korsika
ilustrační foto
 Romantická Korsika
ilustrační foto

3.den - Dopoledne odpočinek u moře, kde dlouhá písčitá pláž na jedné straně zakončená městečkem a na druhé skalisky s janovskou věží skýtá každému co žádá. Odpoledne prohlídka městečka PROPRIANO .
4.den - Ráno pro zájemce výlet do nitra ostrova Korsika s turistikou s překrásnou scenerií skalních věží BAVELLA, které patří k nejznámějším atrakcím ostrova. Odpoledne pobyt u moře.
5.den - Koupání a pobyt u moře. Odpoledne pro zájemce návštěva nedalekého proslulého naleziště prehistorické kultury FILITOSA s mnoha menhiry.
6.den - Návštěva bizarních skal CALANCHE (UNESCO). Po krátké procházce touto pastvou pro oči, kde barevné skalní útvary ostře kontrastují s azurovou hladinou moře, pokračujeme do nedalekého městečka PORTO , které je jednou z dalších perel Korsiky . Při zpáteční cestě zastávka v Napoleonově městě AJACCIO , kde navštívíme jeho rodný dům s muzeem. Vyvrcholením dne bude vyhlídka od Tour de la Parate na proslulé "Krvavé ostrovy", které byly kdysi útočištěm pirátů. Příjezd zpět v pozdních hodinách.
7.den - Ráno si prohlédneme "nejkorsičtější" město SARTENE . Z úzkých křivolakých uliček na nás dýchne duch minulosti krevní msty a pirátských výprav. Pokračujeme do vyhlášeného BONIFACIA . Prohlídka města, které je se svými bělostnými útesy řazeno k největším pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce krásná projížďka lodí pod skalnatými útesy.
8.den - Koupání a pobyt u moře.
9.den - Přístav BASTIA - prohlídka významného přístavního města s širokými třídami a starým centrem. Trajekt, odjezd do ČR.
10.den - Návrat do ČR.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
140-01 07.06. - 16.06.2024 16 990 Kč Nástup též Plzeň.
140-02 30.08. - 08.09.2024 16 990 Kč Nástup též Plzeň.

Cena zahrnuje:

doprava autobusem, trajekty, vstupní a výstupní poplatek, pobytová taxa, průvodce, 7x ubytování v chatkách (kuchyňka, dvě dvoulůžkové ložnice, příslušenství), 7x snídaně + 6x večeře (jednoduchá strava, připravovaná českou kuchařkou - popis viz. propozice k zájezdu).

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 450 Kč), výběr ložnice v chatce (příplatek: 350 Kč), 1/1 pokoj v chatě - na ověření předem v CK (příplatek: 8000 Kč).

Slevy:

Sleva při ubytování 5 osob v chatě - jen pro společně přihlášené pětice, sleva je uvedena na osobu (sleva: 1000 Kč).


Pokud se chystáte na zájezd na Korsiku, mnoho užitečných informací o tomto nádherném ostrově najdete na našem pomocném webu Info Korsika. Užitečné informace jsou také na našem dalším pomocném webu Info Korsika 2.