ROMANTICKÁ KORSIKA - VARIANTA S HORAMI, VODOPÁDY A KASKÁDAMI

POBYTOVÝ ZÁJEZD S VÝLETY 2024

Poznejte s námi překrásný ostrov se špatnou pověstí, jak Korsiku charakterizoval Arnošt Černík ve své knize "Na ostrově krevní msty". Strmé hory na Korsice dosahující výšky přes 2 500 metrů se zde tyčí nad průzračným mořem. Vychutnáte návštěvy starobylých městeček Korsiky, zasazených v překrásné přírodě, i koupání na západním pobřeží Korisky. Ostrov Korsika, jehož nejkrásnější subtropická příroda nabízí nejen azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií a korkových dubů.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2.den - Trajektem do přístavu BASTIA na KORSICE . Průjezd hornatým vnitrozemím. Pokračujeme do zátoky Propriano, ubytování v bungalovech. Dojezd v pozdních hodinách.

Romantická Korsika - varianta s horami, vodopády a kaskádami
ilustrační foto
 Romantická Korsika - varianta s horami, vodopády a kaskádami
ilustrační foto

3.den - Koupání a pobyt u moře. Odpoledne pro zájemce návštěva nedalekého proslulého naleziště prehistorické kultury FILITOSA s mnoha menhiry.
4.den - Brzy ráno pohodová turistika v nitru ostrova Korsika pod siluetou skalních věží BAVELLA ke skalnímu oknu TROU DE LA BOMBE, pro zájemce s výstupem na PUNTA VELACO (1488 m) s fantastickým výhledem na východní i západní pobřeží Korsiky.
5.den - Ráno si prohlédneme "nejkorsičtější" město SARTENE . Z úzkých křivolakých uliček na nás dýchne duch minulosti krevní msty a pirátských výprav. Pokračujeme do vyhlášeného BONIFACIA . Prohlídka města, které je se svými bělostnými útesy řazeno k největším pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce krásná projížďka lodí pod skalnatými útesy.
6.den - Brzy ráno odjezd na výlet podél západního pobřeží. Cestou navštívíme bizarní skály CALANCHE (UNESCO). Po krátké procházce touto pastvou pro oči, kde barevné skalní útvary ostře kontrastují s azurovou hladinou moře, se krátce zastavíme ve vyhlášeném letovisku PORTO . Krátký přejezd do Evisy, východiště jedné z nejznámějších atrakcí ostrova, soutěsky SPELUNCA. Pohodová turistika s možností koupání v kaskádách. Pozdě večer příjezd.
7.den - Pobyt u moře.
8.den - Středně náročná turistika v oblasti ZONZY – vrchol MONTE CALVA (1 377 m n.m.) s pěknou vyhlídkou, vodopád tzv. „čůrající kohoutek“. V podvečer prohlídka městečka PROPRIANO .
9.den - Přejezd do Tatone, lehká turistika k salaším TOLA s vynikajícím sýrem a vínem, pro zájemce pohodová turistika k nejhezčím kaskádám Korsiky na řece MANGANELO pod majestátným více než 2500 metrů vysokým Monte Rotondo. Pozdě odpoledne návštěva starobylého CORTE s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány. Nocleh v hotelu.
10.den - Po snídani odjezd do BASTIE , prohlídka přístavního města, poslední nákupy dárků. Odpoledním trajektem plavba do Itálie. Odjezd směr ČR.
11.den - Návrat do ČR. POZNÁMKA: Pořadí navštívených míst může být změněno.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
141-01 05.09. - 15.09.2024 17 990 Kč Nástup též Plzeň.

Cena zahrnuje:

doprava autobusem, trajekty, vstupní a výstupní poplatek, pobytová taxa, průvodce, 7x ubytování v chatkách (kuchyňka, dvě dvoulůžkové ložnice, příslušenství), 7x snídaně + 6x večeře (jednoduchá strava připravovaná českou kuchařkou - popis viz. propozice k zájezdu), 1x ubytování v Corte se snídaní.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 495 Kč), výběr ložnice v chatce (příplatek: 350 Kč), 1/1 pokoj v chatě - na ověření předem v CK (příplatek: 8000 Kč).

Slevy:

Sleva při ubytování 5 osob v chatě - jen pro společně přihlášené pětice, sleva je uvedena na osobu (sleva: 1000 Kč).


Pokud se chystáte na zájezd na Korsiku, mnoho užitečných informací o tomto nádherném ostrově najdete na našem pomocném webu Info Korsika. Užitečné informace jsou také na našem dalším pomocném webu Info Korsika 2.