ŘECKO - VELKÝ OKRUH A JÓNSKÉ OSTROVY

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2023

Starověké Řecko - kolébka evropské civilizace. Rodiště mnoha slavných civilizací a dnes země, která nabízí obrovské množství památek nejen z období starověku. Řecko, to jsou Athény, Olympie, Korinth, Epidauros a na závěr našeho putování odpočinek u nádherně modrého Jónského moře na ostrově Korfu, který bezpochyby patří k nejkrásnějším místům Řecka.

Program zájezdu:

1.den - Přílet na Korfu .
2.den - Přejezd na řeckou pevninu. Skalní kláštery v METEOŘE (UNESCO) - v minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních tvarů. Nocleh.

Řecko - velký okruh a Jónské ostrovy
ilustrační foto
 Řecko - velký okruh a Jónské ostrovy
ilustrační foto

3.den - DELFY (UNESCO) - světově proslulý archeologický areál, Apolónův chrám, záhadná stavba Tholos aj. OSIOS LOUKAS (UNESCO) - věhlasný byzantský klášter. Nocleh v Athénách.
4.den - ATHÉNY (UNESCO) - metropole Řecka, která si z dob své největší slávy zachovala množství památek (Akropolis, Agora, Diův chrám, Národní archeologické muzeum aj.). Nocleh.
5.den - Poloostrov Peloponés: KORINTSKÝ PRŮPLAV , archeologický areál starého KORINTU se zbytky chrámu, EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku, MYKÉNY (UNESCO) - hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu. Nocleh.
6.den - OLYMPIA (UNESCO) - jeden z nejhezčích archeologických areálů v Řecku a muzeum s významnými exponáty. Přejezd na ostrov Korfu . Nocleh na Korfu .
7.den - Pobyt u moře na Korfu . Nocleh.
8.den - Grand Tour po ostrově Korfu : Hlavní město ostrova KÉRKYRA (UNESCO) s pevnostmi, byzantskými kostely a mnoha dalšími památkami. Poloostrov KANÓNY . ACHILLION - zámeček císařovny Sisi. Západní pobřeží - PALEOKASTRITSA - jeden z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších koutů ostrova. Malebná zátoka se spletitými poloostrovy v tyrkysovém moři. ANGELÓKASTRO - zříceniny byzantské pevnosti na vysokém skalisku vypínajícím se nad pobřežím, kde divoké břehy moře, nádherný výhled a subtropická vegetace dávají místu magický nádech. Vyhlídka BELLA VISTA. Nocleh.
9.den - Pobyt u moře. Fakultativně výlet do Albánie. Nocleh.
10.den - Odlet do Prahy.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
246-01 18.09. - 27.09.2023 27 990 Kč

Cena zahrnuje:

leteckou přepravu, dopravu autobusem po Řecku, průvodce, 4x nocleh se snídaní v hotelích v Řecku, 4-5x nocleh (dle času příletu) v hotelu s polopenzí na Korfu.

Cena nezahrnuje:

V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os..

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč (příplatek: 700 Kč), 1/1 pokoj povinný při nedoobsazení (příplatek: 5000 Kč), 4x večeře při okruhu v Řecku (příplatek: 1400 Kč).


Na našich pomocných webových stránkách Info Korfu najdete mnoho zajímavostí, informací o historii, památkách i přírodě malebného ostrova Korfu.