PŘÍRODOU JIŽNÍ ANGLIE DO LONDÝNA

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2024

Pojeďte se s námi vydat přes kanál La Manche objevovat jedinečnou krásu bílých křídových útesů, romantických pláží, poklidných městeček a starých přístavů plných chechtavých racků. Nechte se unést nádherou nejoslnivějšího královského dvora, jaký kdy Anglie zažila a dotkněte se světa Jindřicha VIII. Nahlédněte do života Winstona Churchilla. Projděte se Londýnem, městem na Temži, neustále se měnícím a přitom stále tím pravým místem pro milovníky historie.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd v ranních hodinách po trase Praha (cca 06.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. Průjezd Německem a Francií na nocleh do hotelu v oblasti Calais.
2.den - V ranních hodinách plavba lodí přes kanál La Manche. Vylodění v přístavu Dover, jenž se rozkládá na úpatí křídových útesů. V době připlouvání jsou úchvatné pohledy na Křídové útesy doverské. Hrad DOVER s pozůstatky původního majáku, který tady postavili již staří Římané. Hrad, který již po téměř 2000 let tak dohlíží na průliv oddělující pevninskou Evropu od Británie. V hradě dnes sídlí muzeum vystavující četné exponáty spojené s jeho minulostí. Mnohé z muzejních sbírek jsou umístěny také do bludiště podzemních chodeb, jež pod hradem vyhloubili vězni během napoleonských válek. Úchvatná vyhlídka na velmi rušné přístaviště, kam připlouvají trajekty z Francie. Cesta jižní Anglií na prohlídku jihoanglického přímořského letoviska HASTINGS, které je obklopené historickými a přírodními zajímavostmi a je známé především jako místo, u kterého se roku 1066 odehrála pravděpodobně nejvýznamnější bitva anglických dějin. K procházkám láká přímořská lázeňská kolonáda či úzké křivolaké uličky starého města, odkud můžete vyjet nejpříkřejší lanovkou v Británii na vyhlídku nad město se zříceninou prvního normanského hradu v Anglii. Ve večerních hodinách ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

Londýn a Harry Potter
ilustrační foto
 Londýn a Harry Potter
ilustrační foto

3.den - Po snídani přejezd do HAMPTON COURT – dva paláce v jednom. Velmi působivý tudorovský palác, kde při prohlídce navštívíte Great Hall nebo královskou kapli a komnaty Jindřicha VIII., kde kdysi bydlelo několik ze šesti žen Jindřicha VIII. Zajímavý pohled je do tudorovské kuchyně, kde si na vlastní oči můžete prohlédnout, v jakých podmínkách se připravovaly královské dobové speciality. Velkolepý barokní palác Viléma Oranžského s bohatě zdobenými interiéry. Součástí prohlídky jsou i nádherné zahrady a rozlehlý park s královským stádem daňků a světoznámým bludištěm. CHARTWELL – prohlídka a procházka překrásným parkem. Stal se na mnoho let domovem válečného britského premiéra, Sira Winstona Churchilla. Zde na vás dýchnou intimní detaily ze života tohoto známého muže s doutníkem, který také velmi rád maloval. Jeho obrazy visí po celém domě a nalézají se i v zahradním ateliéru. CHIDDINGSTONE VILLAGE – nechte na sebe dýchnout historii v jedné z nejstarších vesniček v hrabství Kent. Procházka mezi půvabnými hrázděnými domky s typickou doškovou střechou vás zavede k fascinujícímu středověkému hradu ze 16. století obklopenému rozlehlými zahradami, odkud se vám naskytne úžasný výhled na zvlněnou krajinu North Downs. Návrat do hotelu na večeři.
4.den - Snídaně. LONDÝN. Procházka nejkrásnější londýnskou čtvrtí WESTMINSTER, v níž se nacházejí nejvýznamnější památky jako budova parlamentu, jejíž součástí je hodinová věž Big Ben; Westminsterské opatství, korunovační sál králů a královen, kde se odehrála jedna ze závěrečných scén románu Šifra mistra Leonarda, nebo oficiální královská rezidence Buckinghamský palác. Plavba po řece Temži kolem jedné z výrazných dominant britské metropole – katedrály sv. Pavla, Shakespearova divadla Globe, či válečné lodi HMS Belfast až k TOWERU, nejvýznamnější historické památce, kde jsou uloženy nejvzácnější poklady britské říše. Poblíž se přes řeku Temži klene nejfotogeničtější most Londýna TOWER BRIDGE. Na závěr prohlídky Londýna projížďka nejstarším metrem na světě. Ve večerních hodinách odjezd z Londýna do Doveru na noční trajekt na kontinent.
5.den - Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena od Odjezd
419-01 22.06.-26.06.2024 11 090 Kč Odjezd též z Plzně.
419-02 25.09.-29.09.2024 11 290 Kč Odjezd též z Plzně.

Cena zahrnuje:

doprava autobusem, průvodce, 3x ubytování v hotelu, 2x snídaně, trajekt nebo Eurotunel přes kanál La Manche

Cena nezahrnuje:

Vstupy

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 225 Kč), 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 2 900 Kč)

Chcete-li si před zájezdem přečíst zajímavosti o Londýnu, navštivte naše pomocné stránky Info Londýn. Další místa Anglie jsou popsána na našich dalších webech Info Anglie a Info Anglie 2. Souhrnné zájezdy do Londýna najdete i na stránkách Londýn-zájezdy.