PŘÍRODNÍ KRÁSY I PAMÁTKY SLOVINSKA + TERMÁLNÍ LÁZNĚ SNOVIK

POBYTOVÝ ZÁJEZD S VÝLETY Z TERMÁLNÍCH LÁZNÍ 2018

– vstupné do termálních lázní v ceně – pobyt v termálních lázních - hotel**** Tento jedinečný zájezd Vás zavede za poznáním přírodních i kulturních krás malebného Slovinska. Budete mít možnost navštívit bránu Julské Alpy (soutěsku Vintgar, jezero Bled), romantické doliny Kamnických a Savinjských Alp, historická městečka Kamnik a Celje i metropoli Lublaň. Poznávání Vám zpříjemní možnost koupání v termálních lázních **** komplexu Snovik, který je položen v malebném prostředí.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2.den - Dopoledne návštěva JULSKÝCH ALP. SOUTĚSKA VINTGAR – romantická procházka podél divokých zurčících vod řeky Vintgar. Návštěva městečka BLED, které se rozprostírá kolem malebného Bledského jezera. V podvečer dojezd do termálních lázní Snovik.

Přírodní krásy i památky Slovinska + termální lázně Snovik
ilustrační foto
 Přírodní krásy i památky Slovinska + termální lázně Snovik
ilustrační foto

3.den - Prohlídka města LUBLAŇ – elegantní, půvabná metropole Slovinska s pěkným centrem, nad kterým se vypíná Ljubljanski grad. Odpoledne koupání v termálních lázních.
4.den - Výlet do městečka Kamnik a Kamnických Alp. KAMNIK – hezké městečko na úpatí KAMNICKÝCH A SAVINJSKÝCH ALP, které leželo na důležité obchodní cestě mezi Terstem a Korutany. Návštěva údolí KAMNIŠKA BYSTRICA pod vápencovými štíty Kamnických Alp. Procházka podél modrých vod řeky Kamniška Bystrica.
5.den - Návštěva LOGARSKÉ DOLINY, která je nazývána perlou SAVINJSKÝCH ALP a je jednou z nejkrásnějších alpských dolin. Nad údolím se tyčí vysoké příkré a rozeklané vrcholy. Procházka k VODOPÁDU RINKA. Odpoledne prohlídka města CELJE, které se může pochlubit středověkým jádrem. Nad městem na vysoké skále se tyčí zřícenina mohutného hradu.
6.den - Odjezd ze Slovinska, cestou zastávka v rakouském městě GRAZ (Štýrský Hradec). Město Graz, metropole Štýrska, bylo jedním z hlavních center vlády Habsburků. Půvabné historické jádro Altstadt je zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO a nyní je přeměněno v malebnou pěší zónu. Příjezd do Čech v pozdních večerních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
155-01 13.05. - 18.05.2018 8 490 Kč Odjezd též z Kolína a Českých Budějovic.
155-02 19.08. - 24.08.2018 8 790 Kč Odjezd též z Kolína a Českých Budějovic.

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, průvodce, 4x ubytování v **** komplexu Snovik, vstup do bazénů, 4x polopenzi.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 210 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 1700 Kč).


Na tomto našem dalším webu Info Alpy najdete mnoho informací o Alpách, o jejich přírodě, vodstvu. Dovíte se i zajímavosti o jednotlivých částech Alp, třeba o Dolomitech nebo o Kaprunu. Kompletní přehled všech našich, nejen turistických, zájezdů do Alp a alpských zemí najdete na tomto našem dalším pomocném webu Alpy-zájezdy. Pokud se chystáte na zájed do Slovinska, najdete mnoho informací také na našem pomocném webu Info Slovinsko.