PŘÍRODNÍ KRÁSY A PAMÁTKY BOSNY A HERCEGOVINY + JIŽNÍ DALMÁCIE

POBYTOVÝ ZÁJEZD S VÝLETY 2024

V posledních letech je možné pozorovat rostoucí zájem o balkánský poloostrov. Rumunské Karpaty, bulharská horstva, Černá Hora i Albánie si již získaly nemálo příznivců. Spíše nenápadně se ale zatím seznamujeme s Makedonií či Srbskem. Ale jeden stát zatím pro mnohé cestovatele zůstává ve sféře toužebného snění: Bosna a Hercegovina. Díky našemu pobytově-poznávacímu zájezdu budete moci poznat pro mnohé utajená, ale přesto světově proslulá a známá místa tohoto balkánského státu, který bezesporu patří k nejkrásnějším, nejzajímavějším i nejtajemnějším nejen na Balkáně, ale i v celé Evropě. K tomu si přidejte skvělou jižní část Chorvatska se slavným Dubrovnikem a nádhernou Korčulou a máte námět na krásnou a nezapomenutelnou dovolenou. Program 7. a 9. dne může být vyměněn.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v podvečerních hodinách.
2.den - Prohlídka města JAJCE – Starý hrad, Medvědí věž, chrám boha Mitry. Vodopády řeky PLIVY. Zastávka u přírodně zajímavých PLIVSKÝCH JEZER. Návštěva městečka TRAVNIK, které je jedinečně položeno na dně úzké rokle, kterou protéká řeka Lašva a je sevřeno horami. Je zde zajímavá mešita, hodinová věž, hrad. Dojezd na ubytování do Sarajeva.

Přírodní krásy a památky Bosny a Hercegoviny + jižní Dalmácie
ilustrační foto
 Přírodní krásy a památky Bosny a Hercegoviny + jižní Dalmácie
ilustrační foto

3.den - Prohlídka metropole SARAJEVO – jedná se o jedno z nejhezčích a nejpůsobivějších hlavních měst Evropy. Staré město bylo založeno tureckými dobyvateli v l. 1455 – 1463. Mezi nejzajímavější historické objekty patří bývalá radnice inspirovaná maurskými stavbami ve Španělsku, kamenný most z r. 1565, nejstarší mešita ve městě z r. 1457 a mnoha dalších. Navštívit můžete také starou (r. 1581) a novou (r. 1821) synagogu, novogotickou katedrálu nebo třeba malebný trh. VRELO BOSNE – prameny řeky Bosny jsou jedním z nejpozoruhodnějších přírodních jevů nedaleko Sarajeva, oblíbené místo romantických procházek, zlověstně bublající zřídla, která po 50 metrech již vytváří 50 metrů širokou řeku.
4.den - Kaňon řeky Neretvy. Prohlídka starobylého města MOSTAR (UNESCO) - stará část města s výrazně orientálním rázem se rozkládá při skalnatých březích Neretvy. Významné poutní místo MEDUGORJE, místo mariánských zjevení Vatikánem dosud neuznaných. Romantické vysoké VODOPÁDY ŘEKY KRAVICE, které při vyšším stavu vody připomínají zmenšené Plitvice. Příjezd do letoviska NEUM.
5.den - Pobyt u moře.
6.den - Poloostrov PELJEŠAC , městečko OREBIĆ , fakultativně plavba lodí na ostrov KORČULA – opevněné středověké město, katedrála, tržiště. Zastávka ve městě STON - saliny a hradby z doby dubrovnické republiky.
7.den - OMIŠ - malebné městečko ve skalách se strážným hradem. Možnost výletu lodí po řece CETINJE .Výstup za dramatickými výhledy z pevnosti Stari Grad, koupání na místní pláži. Průjezd MAKARSKOU RIVIÉROU s krásnými výhledy.
8.den - Pobyt u moře.
9.den - DUBROVNIK (UNESCO) – kouzelné středověce působící staré město, které se rozkládá na úpatí strmého skalního masivu, ze tří stran omývané mořem, obklopené mohutnými hradbami. Staré město je doslova architektonickým muzeem. Fakultativně výlet lodí na ostrov LOKRUM, botanická zahrada, možnost koupání. Večer odjezd do ČR.
10.den - Příjezd do ČR v podvečerních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd

Cena zahrnuje:

doprava autobusem, 5x ubytování v hotelu v letovisku Neum s polopenzí, 2x ubytování v Sarajevu se snídaní, průvodce.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 330 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 2800 Kč).
Pokud se chystáte na zájezd do Chorvatska, najdete mnoho užitečných a zajímavých informací na tomto našem pomocném webu Info - Chorvatsko .