PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH

Portugalsko sice nepatří k velkým evropským zemím, ale pro své významné kulturní zázemí, bohatství památek, krásu svých měst a překrásné pláže Atlantiku si zaslouží pozornost turistů. Ve Španělsku navštívíme malebnou oblast Andalusie s městy, jejichž nádherné památky připomínají dobu maurské nadvlády i historická města oblasti Staré a Nové Kastilie.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2.den - BARCELONA (UNESCO) - metropole Katalánska s množstvím památek: Sagrada Familia, katedrála sv. Eulálie, gotická stará čtvrť, Rambla, Kolumbův památník a další. Nocleh.

Portugalsko, Španělsko
ilustrační foto
 Portugalsko, Španělsko
ilustrační foto

3.den - Přejezd španělským pobřežím přes Valencii , Alicante do Granady . Nocleh.
4.den - GRANADA (UNESCO) - město zasazené do přírody na úpatí pohoří Sierra Nevada s pohádkově krásnými památkami z doby maurské nadvlády (letohrádek Generalife se zahradami, arabská čtvrť Albaicín). Nocleh.
5.den - CÓRDOBA (UNESCO) - bývalé arabské sídelní město: Mešita, židovská a stará čtvrť s typickými bílými stavbami, úzkými uličkami a půvabnými nádvořími, římský most. SEVILLA (UNESCO) - město přezdívané pro svou krásu perlou Andalusie s třetí největší katedrálou v Evropě, s překrásným romantickým zámkem Alcazár v maurském slohu a bílou židovskou čtvrtí. Nocleh.
6.den - GIBRALTAR - britská korunní kolonie, staré město a pevnost střežící průliv mezi Evropou a Afrikou. CÁDIZ - malebné bílé město ležící na úzkém poloostrově, krásné promenády a pláže.
7.den - Přejezd na pobřeží ALGARVE - jedno z nejkrásnějších pobřeží Evropy s písečnými plážemi i rozeklanými útesy. Malebné městečko LAGOS, odpočinek a koupání na plážích zasazených mezi skalisky.
8.den - LISABON - metropole Portugalska, prohlídka čtvrti BELÉM (UNESCO) s významnými památkami – Klášter Jeronýmů, Belémská věž, Památník objevitelů. CABO DA ROCA - nejzápadnější výběžek Evropy. SINTRA (UNESCO) - královské město, jedno z nejstarších v Portugalsku, opěvované pro svoji krásu mnoha básníky.
9.den - TOMAR (UNESCO) - majestátní templářský hrad z 12. stol. se slavnou templářskou rotundou a proslulým manuelským oknem. BATALHA (UNESCO) - pro svou krásu ve všech dějinách umění vyzdvihovaný klášter. ALCOBACA (UNESCO) - starobylé městečko s klášterem Panny Marie. FÁTIMA – slavné poutní místo.
10.den - COIMBRA - univerzitní město, první hlavní město Portugalska se Starou katedrálou, kostelem Sv. kříže, univerzitou. Přístavní město PORTO (UNESCO), známé svým vinařstvím – portské víno. Nocleh.
11.den - Přejezd do Španělska. Cestou prohlídka univerzitního města SALAMANCA (UNESCO) se Starou a Novou katedrálou, římským mostem, malebným náměstím Plaza Mayor a Domem mušlí. Nocleh.
12.den - Monumentální zámek a královský pantheon EL ESCORIAL (UNESCO). TOLEDO (UNESCO) - krásná katedrála, dům malíře El Greca, synagoga Santa Maria la Blanca aj. Nocleh.
13.den - MADRID - hlavní město Španělska, Královský palác, park Retiro, Plaza Mayor, Puerta del Sol aj. Noční přejezd do Francie.
14.den - Průjezd Francií. LYON - prohlídka centra. Nocleh.
15.den - Příjezd do ČR ve večerních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd

Připravujeme

Cena zahrnuje:

dopravu zahraničním autobusem, průvodce, 12x ubytování (2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím), 12x snídani (2x snídaňové balíčky), 3x večeři.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna do 40 000 Kč (příplatek: 730 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 4800 Kč).


Pokud se chcete vydat do malebného Portugalska, najdete mnoho dalších informací na našem webu Info Portugalsko. Zde se dovíte jednak o historii Portugalska, ale také o jeho hlavním městě Lisabonu a slavných velkých středověkých klášterních komplexech. Na těchto webových stránkách Info Andalusie se dovíte o jižní provincii Španělska, o horké Andalusii, proslavené vínem Sherry, andaluskými býky, olivami a zejména starobylými městy s četnými památkami ještě z dob maurské nadlády, s Granadou, Cordobou nebo Sevillou. Na tomto webu najdete přehled všech našich zájezdů do Španělska Španělsko-zájezdy.