POHOŘÍ HARZ - MALEBNÁ PŘÍRODA I ROMANTICKÁ MĚSTEČKA

ZÁJEZD S LEHKOU PĚŠÍ TURISTIKOU 2019

Zájezd do malebného pohoří Harz, které se rozkládá na hranicích bývalé západní (Goslar, Harzgerode) a východní (Quedlinburg, Wernigerode) části Německa. Navštívíme nádherná hrázděná městečka, mezi kterými vyniká jako skvost město Quedlinburg (UNESCO). Také uvidíme přírodní zajímavosti (nejvyšší horu Brocken, soutěsku Bodetal se skalisky a vyhlídkami) a též stopy a místa, kde procházela tzv. Železná opona. Např. nádherná města Goslar a Quedlinburg ležela každé na jiné straně této opony a dodnes je patrná jiná atmosféra.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v časných ranních hodinách. Prohlídka WERNIGERODE – centrum města s uchovanou hrázděnou architekturou od gotiky až po současnost. Vysoko nad městem je impozantně zasazen zámek, který byl přestavěn ve stylu renesanční gotiky. Z hradních ochozů jsou překrásné výhledy na město a úpatí pohoří Harz. Zastávka v BAD HARZBURG – lázeňské a rekreační centrum pohoří Harz. Procházka v parku a centru městečka nebo koupání v termálních lázních.
2.den - BRAUNLAGE – horské středisko a východisko na výlety do pohoří Harz. Výlet POHOŘÍM HARZ na hřeben vrcholu WURMBERG, který je oddělen údolím od vrcholu Brocken. Vyhlídky na nejvyšší horu Harzu . Výlet do údolí do průseku, kde vedla hranice, a na závěr údolím podél malebného potoka zpět do Braunlage. Prohlídka QUEDLINBURGU – historické město zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. V centru města najdete prvotřídní ukázku hrázděné architektury. Až 1300 hrázděných domů pocházejících ze 17. a 18. století, křivolaké uličky a náměstí vytváří neopakovatelnou atmosféru. Nad městem se rozprostírá hrad, z jehož zahrad jsou krásné pohledy na město.

Pohoří Harz - malebná příroda i romantická městečka
ilustrační foto
 Pohoří Harz - malebná příroda i romantická městečka
ilustrační foto

3.den - Výjezd historickým vláčkem na nejvyšší horu pohoří Harz BROCKEN (1141 m). Na vrcholu se nachází soubor staveb včetně muzea, ve kterém můžete shlédnout expozici pohnuté historie tohoto vrcholu. Od turistických začátků místního hostince, přes období, kdy byl vrchol opevněn a byla zde pozorovatelna západní části a vojenská základna, až po současnost. Pěší výlet srdcem pohoří Harz přes slatě do bývalé západní části na TORFHAUS. Prohlídka GOSLARU (UNESCO) – město s rozsáhlým historickým centrem se spoustou působivých a historicky cenných středověkých staveb. Náměstí Marktplatz s renesanční kašnou a pozdně gotickou radnicí, románský kostel a další zajímavé památky.
4.den - Soutěska BODETAL – výjezd lanovkou na HEXENTANPLATZ, seřadiště čarodějnic se stánky se suvenýry a občerstvením. Krásné vyhlídky na skály a údolí říčky Bode. Pěší okruh dolů k říčce do soutěsky (výhledy na okolní skály od vodní hladiny) a zpět ke vstupu do soutěsky a do městečka THALE. Termální lázně Bodetal, park s evangelickým kostelem Sankt Pietri. Odjezd domů. Příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
340-01 15.08. - 18.08.2019 6 990 Kč

Cena zahrnuje:

dopravu mikrobusem nebo autobusem podle počtu přihlášených klientů, průvodce, 3x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x snídani.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 140 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 1000 Kč).POHOŘÍ HARZ, NP LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ, OSTROV HELGOLAND

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2019

Za přírodními krásami a romantikou severního Německa Během víkendového zájezdu navštívíme různorodé malebné krajiny. Čeká nás hornatá krajina národního parku Harz opředeného legendami, nekonečné fialo¬vé pláně vřesu a malebné pastviny Lüneburského vřesoviště, romantická hrázděná městečka, krásné mořské pobřeží a fascinující ostrov Helgoland v Severním moři českými turisty dosud neobjevený.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd v ranních hodinách. Přejezd do malebné oblasti národního parku pohoří HARZ , které je nejznámější turistickou atrakcí Saska - Anhaltska . QUEDLINBURG - okouzlující městečko zapsané na seznamu UNESCO s hrázděnými domy, renesančním zámkem a velkolepým románským kostelem svatého Serváce. WERNIGERODE – pestré město pod Harcem s křivolakými uličkami, hrázděnými domy a pohádkovým zámkem, který získal přízvisko Neuschwanstein severu. Nocleh.
2.den - Přejezd do NP LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ. Návštěva nejzajímavějších partií této nádherné přírodní rezervace. Krajina porostlá kvetoucím vřesem a porosty jalovců, které se ztrácejí v nekonečných malebných pastvinách. SCHNEVERDINGEN - procházka vřesovištěm, návštěva unikátní vřesové zahrady. UNDELOH - malebná vesnice obklopená rozsáhlými fialovými plochami kvetoucího vřesu. LÜNEBURG – krásné hanzovní město s nezapomenutelnou atmosférou charakterizované dekorativními zvlněnými cihlovými liniemi s velkým množstvím středověkých památek.

Pohoří Harz, NP Lüneburské vřesoviště, ostrov Helgoland
ilustrační foto
 Pohoří Harz, NP Lüneburské vřesoviště, ostrov Helgoland
ilustrační foto

3.den - Plavba výletní lodí na ostrov HELGOLAND v Severním moři, 70 km od pevniny a který je vyhledávaným výletním a lázeňským cílem. K hlavním atrakcím ostrova patří nebetyčné červené útesy, malebné městečko a mořské akvárium. Zeleno-červeno-bílá vlajka Helgolandu vystihuje krásy ostrova - zelená je země, červená je skála, bílý je písek. Ostrov je nejen svéráznou ostrovní přírodní rezervací, ale má i velmi zajímavou historii. Pěší okruh s vyhlídkami na nejzajímavější skalní útvary. V případě příznivého počasí koupání na plážích s bílým pískem. Možnost levných nákupů, Helgoland leží v bezcelní zóně. Odpoledne návrat na pevninu. Večerní zastávka v BRÉMÁCH – poklidném městě s bohatou historií. Romantická procházka středověkým centrem (Markt-Platz, radnice, socha Rollanda, románský dóm), které bylo zapsáno na seznam UNESCO. Odjezd.
4.den - Návrat do ČR v ranních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
449-01 23.08. - 26.08.2019 5 790 Kč

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, pojištění léčebných výloh a storna, průvodce, 2x ubytování v hotelu, 2x snídani, 1x večeře.

Cena nezahrnuje:

loď na ostrov Helgoland a zpět - cena bude upřesněna.

Příplatky:

1/1 pokoj (příplatek: 1500 Kč).


Kompletní přehled zájezdů do Německa, do oblasti Porýní, najdete na našich webových stránkách Porýní-zájezdy.