POHODOVÝ TÝDEN V TRANSYLVÁNII

ZÁJEZD S LEHKOU PĚŠÍ TURISTIKOU 2024

Vážení přátelé, pokud jste v posledních letech Rumunsko nenavštívili, budete žasnout nad změnami poměrů v této rychle se rozvíjející zemi. Nové silnice, moderní benzinové pumpy, fungující obchody plné zboží, perfektní služby v turistických střediscích. Bucegijské hory v Drákulově Transylvánii jsou nejnavštěvovanějšími horami v Rumunsku a vzhledem ke své malebnosti a historickým památkám ve svém okolí mají proč.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska.
2.den - Ráno příjezd do SINAI , horského městečka ležícího v blízkosti nejvyšších útesů Evropy. Ubytování v hotelu, snídaně, pěší procházka k pohádkově krásným zámkům PELEŠ, které byli kdysi vládní odpočinkvou residencí Nicolae Ceaucesca.

Pohodový týden v Transylvánii
ilustrační foto
 Pohodový týden v Transylvánii
ilustrační foto

3.den - Výjezd lanovkou na BABELE do výšky 2200 m, možnost pěší túry do ÚDOLÍ IALOMITA s návštěvou dlouhé krápníkové jeskyně a kláštera, nebo okruh k válečnému kříži (M. Caraiman), vysílači (M. Costila) do sedla s výhledem na nejvyšší vrchol Omu (2507m). Pro zdatné výstup na nejvyšší vrchol. Zpět na Babele a lanovkou do Busteni.
4.den - Celodenní výlet do pohoří PIATRA CRAIULUI, turistika z vesničky ZARNESTI do SEDLA CRAPATURII (1 640 m), přes CABANA CURMATURA a SOUTĚSKU PRAPASTIILE ZARNESTILOR zpět do Zarnesti, návrat.
5.den - Celodenní výlet. Návštěva jednoho z Draculových hradů BRAN, město BRAŠOV - prohlídka historického jádra s Černým kostelem.
6.den - Turistika z „Perly Karpat" SINAIE , ležící v nádherné přírodní scenérii Bucegijských hor, na VARFUL CU DOR, pěší přechod po hřebeni k pozoruhodnému skalnímu útvaru známému jako BABELSKÁ SFINGA a lanovkou do Busteni.
7.den - Odjezd z Busteni do starobylého města SIGHISOARA - rodiště Vlada Tepeše Draculy, prohlídka starého města. Noční přejezd přes Maďarsko a Slovensko do ČR.
8.den - Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
344-01 05.07. - 12.07.2024 16 990 Kč Nástup též Pardubice, Hradec Králové.
344-02 03.08. - 10.08.2024 16 990 Kč Nástup též Pardubice, Hradec Králové.

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, vedoucí zájezdu, 5x ubytování v hotelu, 6x snídani, 5x večeři.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 360 Kč), 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 4800 Kč).


Chcete-li se dovědět více informací o nádherném Rumunsku, přejděte na odkazd Info Rumunsko, kde najdete zajímavosti o některých nejznámějších místech v Rumunsku.