PETROHRAD A PETRODVORCE S NÁVŠTĚVOU POBALTSKÝCH REPUBLIK

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2019

Pro ty, kteří nemají mnoho času, jsme připravili podrobný týdenní zájezd do Pobaltských republik, které jakožto řádní členové EU jsou již snadno přístupné. Litva, Lotyšsko i Estonsko nabízejí nespočetně krás, i když jsou to země převážně rovinaté. Nejvíce jich můžete objevovat v jejich hlavních městech, která jsou všechna zapsána na seznamu UNESCO. Pořadí navštívených míst může být změněno.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách. Noční přejezd přes Polsko.
2.den - Hlavní město Lotyšska RIGA (UNESCO) (9hodinová prohlídka) se starým městem na východním břehu Daugavy. Kromě starého centra s historickými, architektonickými a kulturními památkami od 14. stol. se v Rize nachází také několik ulic s množstvím krásných secesních domů, díky kterým je Riga skvostem secesní architektury. Nocleh.

Petrohrad a Petrodvorce s návštěvou Pobaltských republik
ilustrační foto
 Petrohrad a Petrodvorce s návštěvou Pobaltských republik
ilustrační foto

3.den - Nejznámější národní park Lotyšska – NP GAUJA. Unikátní přírodní scenérie se zalesněným údolím řeky Gauji, cihlový HRAD TURAIDA, který se tyčí přímo nad jejími vodami. Dojezd do Tallinnu, dle času začátek prohlídky. Nocleh.
4.den - TALLINN (UNESCO) – město ležící u Finského zálivu. V průběhu prohlídky navštívíme Staré město, hanzovní cechovní a kupecké domy, Katedrální vrch Toompea, starobylé kostely. Tallinn nabízí také mnoho romantických uliček a náměstíček s možnostmi příjemného posezení. Přejezd do Ruska, dle času první seznámení s městem. Nocleh u Petrohradu .
5.den - Návštěva jednoho z vrcholů celého zájezdu - parku PETRODVORCE , jehož srdcem je Velká kaskádová vodní třída. Krásný park s fontánami po vzoru Versailleských zahrad a pavilonů. Dále prohlídka klenotu carského Ruska PETROHRADU (UNESCO): procházka historickým centrem této metropole na Něvě - Petropavlovská pevnost , chrám Vzkříšení Krista, který vyrostl na místě, kde byl v r. 1881 zabit car Alexandr II., Něvský prospekt a další. Pro zájemce večerní výlet do krásně osvíceného centra města.
6.den - CARSKOJE SELO u Petrohradu – monumentální palác, který pro carevnu Alžbětu postavil architekt Rastrelli, a který byl symbolicky pojmenován na počest Kateřiny Veliké. Kopie slavné Jantarové komnaty dle fotografií originálu ztraceného během 2. sv. války. Pokračování prohlídky PETROHRADU .
7.den - Dokončení prohlídky PETROHRADU : Zimní palác, jedinečná galerie Ermitáž, Palácové náměstí s Alexandrovým sloupem, procházka po Něvském prospektu , hlavní tepně Petrohradu . Možnost plavby lodí po Něvě. Noční přejezd do Vilniusu.
8.den - VILNIUS (UNESCO) – hlavní a největší město Litvy, které svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu, staré město patří k nejrozsáhlejším městským jádrům v Evropě. Nocleh.
9.den - Návštěva vodního hradu TRAKAI, jedinečná památka v přírodním parku nedaleko Vilniusu. Dále cesta přes Polsko do ČR.
10.den - Příjezd v ranních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
218-01 22.07. - 31.07.2019 13 990 Kč Odjezd též z Plzně, Pardubic a Hradce Králové
218-02 09.08. - 18.08.2019 13 990 Kč Odjezd též z Pardubic a Hradce Králové

Cena zahrnuje:

pojištění léčebných výloh a storna, dopravu autobusem, průvodce, 6x nocleh (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 6x snídani.

Příplatky:

vízum do Ruska (vízum a povinné vízové centrum). Pas je nutné odevzdat pro zajištění víza cca 1,5 měsíce před odjezdem a není k dispozici až do odjezdu zájezdu. (příplatek: 1990 Kč), návštěva Carského Sela s Jantarovou komnatou - nutno rezervovat již při zakoupení zájezdu (příplatek: 890 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 2400 Kč).

Slevy:

sleva 55+ (sleva: 300 Kč).


Chystáte-li se na zájezd do Petrohradu, najdete četné zajímavosti a informace na webových stránkách Info Petrohrad. Zde najdete popis nejslavnějších pamětihodností Petrohradu, ale také popis paláců a zahrad Petrodvorce a Carskoje Selo.

Náš další web se zaměřuje na hlavní město Ruska Moskvu, kde se rovněž nachází množství významných historických staveb. Tyto webové stránky najdete na Info Rusko.

Mnoho informací týkajících se pobaltských republik Litvy, Lotyšska a Estonska najdete na našem dalším informačním webu Info Pobaltí.