PERLY STAROBYLÉ ANGLIE

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2022

Program zájezdu vyzobává z široké nabídky turistických zajímavostí, kterými je Anglie přeplněná, opravdu to podstatné, tradiční, zajímavé a krásné. Co město, to významný pojem na mapě poznání návštěvníků této unikátní historické země.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z ČR ráno. Nocleh ve Francii.
2.den - Ranní trajekt nebo Eurotunel do Anglie . První zastávka bude u doverských křídových útesů v uměle vytvořeném parku SamphireHoe, s neuvěřitelnými výhledy na vysoce se tyčící útesy nad vámi. Zastávka v opevněném středověkém městě CANTERBURY s nádhernou katedrálou. Pak bude následovat překrásný vodní hrad LEEDS s rozsáhlými květinovými zahradami a bludištěm.

Perly starobylé Anglie
ilustrační foto
 Perly starobylé Anglie
ilustrační foto

3.den - Univerzitní město OXFORD s řadou historických univerzitních budov a kolejí. Poté procházka s kapkou mystiky – megalitický kruh v AVEBURY . Návštěva historického města BATH, jednoho z nejkrásnějších měst ve Velké Británii díky jednotnému architektonickému stylu.
4.den - Prohlídka rodiště W. Shakespeare – městečka STRATFORD-UPON-AVON s typickými hrázděnými domky z 16. a 17. století. Impozantní hrad WARWICK, který patří mezi nejzachovalejší v Anglii , s expozicí muzea madame Tussaud´s. Návštěva CAMBRIDGE - město s druhou nejstarší anglickou univerzitou.
5.den - Celodenní LONDÝN na ochutnávku. Královská čtvrť Westminster – Westminster Abbey, Houses of Parliament s věží Big Ben. Trafalgar Square a náměstí Piccadilly Circus. Odpoledne individuální volno, možná návštěva muzeí podle zájmu, londýnská čtvrt Soho s možností večeře v čínské čtvrti. Večerní odjezd.
6.den - Návrat odpoledne.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
420-01 17.05. - 22.05.2022 11 890 Kč odjezd též z Plzně
420-02 06.08. - 11.08.2022 11 890 Kč odjezd též z Plzně

Cena zahrnuje:

4 noci v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x snídani, Eurotunnel nebo trajekt, dopravu luxusním autobusem, průvodce.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 210 Kč), 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 4000 Kč).


Chcete-li si před zájezdem přečíst zajímavosti o Londýnu, navštivte naše pomocné stránky Info Londýn. Další místa Anglie jsou popsána na našich dalších webech Info Anglie a Info Anglie 2. Souhrnné zájezdy do Londýna najdete i na stránkách Londýn-zájezdy.