PAŘÍŽ LETECKY

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2021

Vydejte se s námi na prodloužený eurovíkend do Francie do Paříže. Poloha hotelu nám umožní individuálně navštívit večerní Paříž - kouzelné procházky městem, posezení v kavárničkách na břehu Seiny a vstřebání té pravé atmosféry města. Klikaté uličky a velkolepé bulváry, proslulé stavby, mondénní obchody a prvotřídní restaurace, ošuntělé hospody, honosné operní scény a sebevědomí občané. Žádné jiné evropské město není tak obdivované, jako právě Paříž.

Program zájezdu:

1.den - Dle letového řádu odlet s českým průvodcem z Prahy, přílet do PAŘÍŽE , transfer na ubytování do hotelu. Prohlídka čtvrti Montmartre, náměstí malířů Place du Tertre, krásná bazilika Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Individuálně nebo s průvodcem večerní město.
2.den - PAŘÍŽ - celodenní prohlídka hlavních pamětihodností města s průvodcem - Vítězný Oblouk, Champs Elysées, přes náměstí Concorde pokračujeme k Opeře a k ostrovu La Cité - katedrála Notre Dame, Sainte Chapelle, Justiční palác, Prefektura .. . Individuální volno v Latinské čtvrti (kavárničky, restaurace, nákupy nebo vznešený Pantheon, Sorbona a Lucemburské zahrady). Večerní fakultativní projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky.

Paříž letecky
ilustrační foto
 Paříž letecky
ilustrační foto

3.den - Po snídani odjedeme na fakultativní výlet k prohlídce zámku a zahrad VERSAILLES - symbol francouzských králů, demonstrující bohatství a velikost francouzské monarchie (příměstský vlak RER cca 9 €). V pozdních odpoledních hodinách navštívíme Invalidovnu a podvečerní Eiffelovu věž.
4.den - Dopoledne rozloučení s Paříží - návštěva muzea LOUVRE, individuální volno, odpoledne transfer na letiště a odlet zpět do Prahy. Předpokládaný návrat do ČR ve večerních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
409-04 10.12. - 13.12.2020 13 590 Kč Program je přizpůsoben vánoční atmosféře města.
409-01 02.04. - 05.04.2021 14 490 Kč
409-02 06.05. - 09.05.2021 14 490 Kč
409-03 09.09. - 12.09.2021 14 490 Kč

Cena zahrnuje:

leteckou dopravu Praha - Paříž - Praha, kabinové zavazadlo dle pravidel letecké společnosti, letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště, průvodce, 3x ubytování v hotelu*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x snídaně.

Cena nezahrnuje:

místní dopravu, vstupy.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 140 Kč), 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (pro termíny v r. 2021) (příplatek: 3400 Kč).


Chystáte-li se do metropole Francie Paříže, najdete mnoho informací na našich webových stránkách Info Paříž. Dočtete se zde o všech významných památkách a stavbách na levém i pravém břehu Seiny, o Eiffelově věži i významných sbírkách v muzeu Louvre a mnoho dalšího. Kompletní přehled našich zájezdů do Paříže najdete na našich dalších pomocných webových stránkách Paříž-zájezdy.