PAŘÍŽ - LETECKY

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2019

Vydejte se s námi na prodloužený eurovíkend do Francie do Paříže. Poloha hotelu nám umožní individuálně navštívit večerní Paříž - kouzelné procházky městem, posezení v kavárničkách na břehu Seiny a vstřebání té pravé atmosféry města. Klikaté uličky a velkolepé bulváry, proslulé stavby, mondénní obchody a prvotřídní restaurace, ošuntělé hospody, honosné operní scény a sebevědomí občané. Žádné jiné evropské město není tak obdivované, jako právě Paříž.

Program zájezdu:

1.den - Přílet do PAŘÍŽE , transfer na ubytování do hotelu. Paříž – prohlídka dle času letu. Prohlídka čtvrti Montmartre, náměstí malířů Place du Tertre, krásná bazilika Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Individuálně nebo s průvodcem večerní město.
2.den - PAŘÍŽ - Vítězný Oblouk, Champs Elysées, náměstí Concorde, ostrov La Cité - katedrála Notre Dame, Sainte Chapelle, Justiční palác, Prefektura, volno v Latinské čtvrti (kavárničky, restaurace, nákupy nebo vznešený Pantheon, Sorbona a Lucemburské zahrady). Večerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky.

Paříž - letecky
ilustrační foto
 Paříž - letecky
ilustrační foto

3.den - Fakultativní výlet - VERSAILLES - symbol francouzských králů, demonstrující bohatství a velikost francouzské monarchie (příměstský vlak RER cca 10 Eur). Pozdě odpoledne navštívíme Invalidovnu a podvečerní Eiffelovu věž.
4.den - Dopoledne rozloučení s Paříží - návštěva muzea LOUVRE, individuální volno, odpoledne transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
410-01 18.4. - 21.4.2019 12 790 Kč
410-02 27.4. - 30.4.2019 12 790 Kč
410-03 5.9. - 8.9.2019 12 790 Kč
410-04 12.12. - 15.12.2019 12 790 Kč

Cena zahrnuje:

leteckou přepravu Praha - Paříž - Praha, kabinové zavazadlo dle pravidel letecké společnosti, letištní taxy a poplatky, transfer z/na letiště, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce, * Program zájezdu přizpůsoben Adventu v Paříži..

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 140 Kč), odbavené zavazadlo do 20 kg (příplatek: 1400 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 2990 Kč).


Chystáte-li se do metropole Francie Paříže, najdete mnoho informací na našich webových stránkách Info Paříž. Dočtete se zde o všech významných památkách a stavbách na levém i pravém břehu Seiny, o Eiffelově věži i významných sbírkách v muzeu Louvre a mnoho dalšího. Kompletní přehled našich zájezdů do Paříže najdete na našich dalších pomocných webových stránkách Paříž-zájezdy.