PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2023

V naší nabídce nemůže chybět Paříž. Paříž je město umění a kultury, pestrého života a zábavy. Paříž je město, kam se každý rád vrací a nachází pro sebe něco nového. Jarní Paříž Vás okouzlí svojí jarní svěžestí a rozkvetlými zahradami, podzimní Paříž svojí nostalgií zobrazovanou štětci umělců na Montmartru. V každém ročním období je Paříž zajímavá a vždy jiná. Paříž vám umožní prohlédnout si nejkrásnější a nejbohatší muzea světa. Paříž je město impresionistů, ale také francouzských králů zastoupených zde palácem Louvre. Paříž je i Eiffelova věž, plavba lodí po Seině, rozsáhlé parky a starobylé kostely a katedrála Notre-Dame. Paříž je prostě jedinečná. Paříž je místo, kam se dá jet mnohokrát za život.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd v podvečer po trase Praha. Přejezd přes SRN do Francie.
2.den - V ranních hodinách příjezd do PAŘÍŽE . Pojďme se společně projít po nádherném městě nad Seinou, začneme u věhlasného Pantheonu, kde odpočívají největší synové Francie, odtud dojdeme k Sorbonně – univerzitě, kterou navštěvoval i Karel IV. a byla tak vzorem pro založení univerzity u nás. Kolem starých římských lázní dojdeme přes Latinskou čtvrť na městský ostrov Île de la Cité – k prastarému centru města, v němž se nachází převážná většina skvostných památek, mezi nimiž první místo zaujímají chrám Notre-Dame, bývalý královský palác Conciergerie s vězením zřízeným v době Francouzské revoluce (možnost návštěvy kobky Marie Antoinetty) a dále Sainte-Chapelle, která je považována za jedinečný klenot gotického stavitelství. Naše procházka pak bude pokračovat kolem radnice a avantgardní budovy Kulturního centra G. Pompidoua. Odtud se vydáme na nádvoří Louvru a překrásnými zahradami projdeme na náměstí Svornosti. Zde si dáme krátké volno na možnou návštěvu budovy Opery, kostela Madeleine, případně prohlídku rušných bulvárů. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování na okraj Paříže do hotelu.

Paříž a zámek Versailles
ilustrační foto
 Paříž a zámek Versailles
ilustrační foto

3.den - Snídaně. Odjezd na prohlídku VERSAILLES , tedy do městečka, kde měla být zbudována nejvelkolepější královská rezidence světa – zámek „krále Slunce“ Ludvíka XIV. Stejně zajímavé jako interiéry zámku jsou také zámecké zahrady se svými kašnami, sochami, romantickými zákoutími a letohrádky Malý a Velký Trianon. Po procházce parkem se vrátíme do metropole PAŘÍŽE a prohlédneme si tzv. Pařížský Manhattan – městskou čtvrť La Defense, kterou lze označit jako výstaviště architektury konce 20. století. Nejnovější pamětihodností je La Grande Arche (Velký oblouk). Pohled na něj evokuje představu Vítězného oblouku Napoleonova, kterým končí známá třída Champs Elysées. Bazilika Sacré-Coeur – dominanta slavné pařížské čtvrti Montmartre, která proslula jako čtvrť umělců, v níž noční život nebere konce, což dokládá i věhlas kabaretu Moulin Rouge. A nesmíme si odpustit ani zastávku na Trokaderu, odkud se otevírá nejkrásnější výhled na Eiffelovu věž . Ve večerních hodinách návrat do hotelu na nocleh.
4.den - Snídaně. V ranních hodinách přejezd do PAŘÍŽE , krátká zastávka u Invalidovny, místa posledního odpočinku Napoleona Bonaparta. Odtud přejdeme k Eiffelově věži , protože navštívit Paříž a opomenout „Dámu v železných krajkách“, tedy Eiffelovu věž , by bylo neodpustitelným hříchem. Vypravme se tedy poznat i ji a z její výšky obdivovat město a místa, která jsme již poznali v minulých dnech. Poté přechod k nábřeží a náměstí Alma, odkud bude večerní odjezd. Volno a volná prohlídka města. A protože Paříž je městem umění a kultury, nebylo by nám prominuto, kdybychom nenavštívili některé z místních muzeí (např. Louvre, Musée d‘Orsay, Musée Picasso, Musée Rodin...). Jako poslední třešnička na dortu večerní projížďka po řece, kdy pohodlně z lodi ještě jednou uvidíme ta nejkrásnější místa Paříže . Ve večerních hodinách odjezd z Paříže .
5.den - Návrat do ČR v poledních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
407-01 06.04. - 10.04.2023 5 990 Kč Odjezd též Plzeň.
407-02 27.09. - 01.10.2023 5 990 Kč Odjezd též Plzeň.

Cena zahrnuje:

pojištění léčebných výloh a storna, doprava autobusem, 2x ubytování v hotelu na okraji Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, průvodce.

Příplatky:

1/1 pokoj (omezený počet, nutné ověření předem v CK) (příplatek: 1200 Kč).

PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES S UBYTOVÁNÍM V CENTRU PAŘÍŽE

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2024

Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto metropoli - římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa.

Program zájezdu:

1.den - V odpoledních hodinách odjezd z republiky.
2.den - Ráno příjezd do PAŘÍŽE . Čeká nás pěší prohlídka na ostrově La Cité - katedrála Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.

Paříž a zámek Versailles s ubytováním v centru Paříže
ilustrační foto
 Paříž a zámek Versailles s ubytováním v centru Paříže
ilustrační foto

3.den - Dnešní den bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES , královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého „zámeckého architekta“ Evropy – to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Po prohlídce odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži .
4.den - Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů… Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.
5.den - Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena od Odjezd
408-01 27.04. - 01.05.2024 7 390 Kč Odjezd možný též Brno, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň
408-02 22.05. - 26.05.2024 7 390 Kč Odjezd možný též Brno, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň
408-03 16.08. - 20.08.2024 7 390 Kč Odjezd možný též Brno, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň
408-04 25.09. - 29.09.2024 7 390 Kč Odjezd možný též Brno, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň
408-05 26.10. - 30.10.2024 7 390 Kč Odjezd možný též Brno, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu na hranicích centrální Paříže nebo v centrální Paříži (čtvrť Montparnasse/Clichy), v dosahu městské dopravy - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce.

Cena nezahrnuje:

vstupné, místní doprava, pobytová taxa.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 225 Kč), 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 2900 Kč), Nutné rezervace předem v CK, minimálně 1 měsíc před odjezdem:, Muzeum Louvre vstupné a rez. poplatek dospělý (příplatek: 450 Kč), Muzeum Louvre vstupné a rez. poplatek do 24,99 let ZDARMA, Zámek a zahrady Versailles vstupné a rez. poplatek dospělý (příplatek: 750 Kč), Zámek a zahrady Versailles vstupné a rez. poplatek 5 - 25,99 let (příplatek: 260 Kč), Zámek a zahrady Versailles vstupní a rez. poplatek do 4,99 let ZDARMA.


Chystáte-li se do metropole Francie Paříže, najdete mnoho informací na našich webových stránkách Info Paříž. Dočtete se zde o všech významných památkách a stavbách na levém i pravém břehu Seiny, o Eiffelově věži i významných sbírkách v muzeu Louvre a mnoho dalšího. Kompletní přehled našich zájezdů do Paříže najdete na našich dalších pomocných webových stránkách Paříž-zájezdy.