PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES S UBYTOVÁNÍM V CENTRU PAŘÍŽE

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2018

Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto metropoli - římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa.

Program zájezdu:

1.den - V odpoledních hodinách odjezd z republiky.
2.den - Ráno příjezd do PAŘÍŽE . Čeká nás pěší prohlídka na ostrově La Cité - katedrála Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.

Paříž a zámek Versailles s ubytováním v centru Paříže
ilustrační foto
 Paříž a zámek Versailles s ubytováním v centru Paříže
ilustrační foto

3.den - Dnešní den bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES , královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého „zámeckého architekta“ Evropy – to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Po prohlídce odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži .
4.den - Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů… Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.
5.den - Příjezd do republiky v dopoledních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
408-01 01.05. - 05.05.2019 5 590 Kč Odjezd též z Plzně.
408-02 22.08. - 26.08.2019 5 490 Kč Odjezd též z Plzně.

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu v Paříži v dosahu městské dopravy - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, průvodce.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 1200 Kč), 2x snídaně (příplatek: 300 Kč).

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
409-01 29.05. - 02.06.2019 6 290 Kč Odjezd též z Plzně, Pardubic, HK a Brna.
409-02 18.9. - 22.9.2019 6 290 Kč Odjezd též z Plzně, Pardubic, HK a Brna.

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 1990 Kč).
V těchto termínech není zařazena prohlídka zámku Fontainebleau, pořadí navštívených míst je odlišné.

Chystáte-li se do metropole Francie Paříže, najdete mnoho informací na našich webových stránkách Info Paříž. Dočtete se zde o všech významných památkách a stavbách na levém i pravém břehu Seiny, o Eiffelově věži i významných sbírkách v muzeu Louvre a mnoho dalšího. Kompletní přehled našich zájezdů do Paříže najdete na našich dalších pomocných webových stránkách Paříž-zájezdy.