OSTROVY MALTA A GOZO

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2024

Ostrovy Malta a Gozo na Vás zapůsobí svojí starobylou atmosférou, kterou umocňují mohutně opevněná města jako Valletta, Vittoriosa, Mdina, Victoria a ohromné množství velkých katedrál a kostelů, které tvoří dominantu každého města i malého městečka.Velmi působivě je na Maltě podávána tradice řádu Maltézkých rytířů, příběh Malty v době velkého obléhání Turky v roce 1565 a její houževnatá obrana za Druhé světové války. Na ostrovech Malta a Gozo se také nachází megalitické chrámy z doby kamenné, které jsou jedinečnými stavbami svého druhu. Velmi působivé je též jižní skalnaté pobřeží Malty, kde příkré útesy spadají do moře a tvoří fascinující útvary včetně tzv. Modré jeskyně.

Program zájezdu:

1.den - Přílet na ostrov Malta , ubytování, rekreace.
2.den - MARSAXLOKK - malebný přístav plný barevných člunů zachycovaný na všech prospektech z Malty. Každou neděli se zde konají velké trhy. TARXIEN (UNESCO) - pozůstatky největšího chrámového komplexu, který se skládá ze šesti chrámů, které vznikly mezi roky 3800 a 2500 před Kristem. VITTORIOSA - bývalé hlavní sídlo maltézkých rytířů, opevněné městečko, výhledy na Vallettu.

Ostrovy Malta a Gozo
ilustrační foto
 Ostrovy Malta a Gozo
ilustrační foto

3.den - VALLETTA (UNESCO) - impozantně opevněné hlavní město Malty . Ze zahrad jsou krásné výhledy na Grand Harbour a protější města. Zajímavý Velmistrovský palác, krásně zdobená katedrála Sv. Jana, pevnost St. Elmo a další pamětihodnosti.
4.den - MDINA – perla mezi maltskými městy, opevněná mohutnými středověkými hradbami, ze kterých je výhled přes půl ostrova. Mdina je klidné město do něhož je zakázán vjezd aut. Působí jako obrovský skanzen. RABAT – živé městečko, jehož pamětihodnosti se nacházejí pod zemí, neboť bylo převážně zbudováno nad katakombami hřbitova z římské doby. Nachází se zde katakomby Sv. Agáty, katakomby a kostel Sv. Pavla. ÚTESY DINGLI – zde stezky sestupují podél strmých útesů až na úzký pás pobřeží.
5.den - Výlet na ostrov GOZO (menší, ale neméně zajímavý bratr Malty). Cestou pěkné pohledy na ostrůvek Comino. Město VICTORIA – útulné místo s malými náměstími, úzkými uličkami, četnými kostely a citadelou, ze které se naskýtá velkolepý výhled na celý ostrov. GGANTIJA (UNESCO) – působivý chrámový komplex z mladší doby kamenné.
6.den - MODRÁ JESKYNĚ – jižní pobřeží se strmými útesy, do kterých se zařezává soustava jeskyň s největší modrou jeskyní. Sluneční paprsky zde rozehrávají pestrou hru barev, kterou můžete pozorovat při projížďce na rybářském člunu. HAGAR QIM a MNAJDRA (UNESCO) – chrámové komplexy z mladší doby kamenné umístěné ve zvlášť pěkné krajině mezi poli a mořem.
7.den - MOSTA – leží na okraji maltského souměstí. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie má čtvrtou největší kopuli na světě o průměru 52 m. Neobvyklým exponátem je tu německá bomba, která prolétla kopulí a neexplodovala, protože čeští dělníci ve Škodovce do ní v rámci sabotáže nedali rozbušku. Pořadí jednotlivých výletů určuje průvodce.
8.den - Přílet do Prahy.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
265-02 10.09. - 17.09.2024 24 490 Kč

Cena zahrnuje:

letenku Praha - Malta - Praha, letištní taxy a palivový příplatek, průvodce, 6-7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s přílušenstvím) se snídaní.

Cena nezahrnuje:

K výletům na Maltě je využívána hustá síť místní hromadné dopravy. Jízdné si platí klienti u řidiče (cena jízdného cca 25 Euro na týden, děti 7 € / týden), Průvodce podává výklad den před výletem, nesmí přímo u památek., Cena nezahrnuje pobytovou taxu (platí se na místě) a vstupné..

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna do 20 000 Kč (příplatek: 360 Kč), 6x večeře (švédské stoly) (příplatek: 2250 Kč), 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 5000 Kč), samostatně cestující osoby se zájmem o doobsazení budeme kontaktovat..


Na těchto webových stránkách Info Malta se dovíte o zajímavosti, informace a různé další věci o ostrově Malta a Gozo.