POHOŘÍ HARZ, NP LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ, OSTROV HELGOLAND

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2019

Za přírodními krásami a romantikou severního Německa Během víkendového zájezdu navštívíme různorodé malebné krajiny. Čeká nás hornatá krajina národního parku Harz opředeného legendami, nekonečné fialo¬vé pláně vřesu a malebné pastviny Lüneburského vřesoviště, romantická hrázděná městečka, krásné mořské pobřeží a fascinující ostrov Helgoland v Severním moři českými turisty dosud neobjevený.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd v ranních hodinách. Přejezd do malebné oblasti národního parku pohoří HARZ, které je nejznámější turistickou atrakcí Saska - Anhaltska. QUEDLINBURG - okouzlující městečko zapsané na seznamu UNESCO s hrázděnými domy, renesančním zámkem a velkolepým románským kostelem svatého Serváce. WERNIGERODE – pestré město pod Harcem s křivolakými uličkami, hrázděnými domy a pohádkovým zámkem, který zís¬kal přízvisko Neuschwanstein severu. Nocleh.
2.den - Přejezd do NP LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ. Návštěva nejzajímavějších partií této nádherné přírodní rezervace. Krajina porostlá kvetoucím vřesem a porosty jalovců, které se ztrácejí v nekonečných malebných pastvinách. SCHNEVERDINGEN - procházka vřesovištěm, návštěva unikátní vřesové zahrady. UNDELOH - malebná vesnice obklopená rozsáhlými fialovými plochami kvetoucího vřesu. LÜNEBURG – krasné hanzovní město s nezapomenutelnou atmosférou charakterizované dekorativními zvlněnými cihlovými liniemi s velkým množstvím středověkých památek.

Pohoří Harz, NP Lüneburské vřesoviště, ostrov Helgoland
ilustrační foto
 Pohoří Harz, NP Lüneburské vřesoviště, ostrov Helgoland
ilustrační foto

3.den - Přejezd do přístavu Cuxhaven. Odtud plavba výletní lodí na ostrov HELGOLAND v Severním moři, 70 km od pevniny a který je vyhledávaným výletním a lázeňským cílem. K hlavním atrakcím ostrova patří nebetyčné červené útesy, malebné městečko a mořské akvárium. Zeleno-červeno-bílá vlajka Helgolandu vystihuje krásy ostrova - zelená je země, červená je skála, bílý je písek. Ostrov je nejen svéráznou ostrovní přírodní rezervací, ale má i velmi zajímavou historii. Absolvujeme také pěší okruh s vyhlídkami na nejzajímavější skalní útvary. V případě příznivého počasí koupání na plážích s bílým pískem. Možnost levných nákupů, Helgoland leží v bezcelní zóně. V odpoledních hodinách návrat na pevninu. Večerní zastávka v BRÉMÁCH – poklidném městě s bohatou historií. Romantická procházka středověkým centrem (Markt-Platz, radnice, socha Rollanda, románský dóm), které bylo zapsáno na seznam UNESCO. Odjezd zpět do ČR.
4.den - Návrat do ČR v ranních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
449-01 23.08. - 26.08.2019 5 790 Kč

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, pojištění léčebných výloh a storna, průvodce, 2x ubytování v hotelu, 2x snídani, 1x večeře.

Příplatky:

loď na ostrov Helgoland a zpět - cena bude upřesněna, 1/1 pokoj (příplatek: 1500 Kč, na ověření v CK).


Kompletní přehled zájezdů do Německa, do oblasti Porýní, najdete na našich webových stránkách Porýní-zájezdy.