NORSKO - VELKÝ POLÁRNÍ OKRUH

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2024

Tento podrobný okruh nejen do Norska propojuje nejkrásnější partie severního Norska (čarokrásné souostroví Lofoty s malebnými tmavě červenými rybářskými vesničkami, nad nimiž se tyčí rozeklané vrcholky hor) s přírodními krásami středního a jižního Norska (ledovec Svartisen, Zlatá cesta Severu přes hory a fjordy začínající proslulou cestou Trollů, pokračující plavbou přes Norddalsfjord a končící u nejkrásnějšího fjordu Geiranger). Zájezd neopomíjí ani kulturní památky země, navštívíme největší severskou gotickou katedrálu v Trondheimu, světoznámý skanzen v Lillehammeru, věhlasná muzea v hlavním městě Norska Oslu.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. Krátkým trajektem z Německa do Dánska a novým Oresundským mostem z Kodaně do Malmö ve Švédsku.
2.den - LUND - významné kulturní středisko v jižním Švédsku s pěknou románskou katedrálou, v historii dokonce největší město Skandinávie.

Norsko - velký polární okruh
ilustrační foto
 Norsko - velký polární okruh
ilustrační foto

3.den - Přejezd hraničního fjordu IDDEFJORD . Vyhlídková jízda podél nejdelšího norského jezera MJOSA. Návštěva městečka LILLEHAMMER - turistické a sportovní centrum, dějiště zimních olympijských her, věhlasný skanzen.
4.den - Průjezd nejdelším norským údolím GUDBRANDSDALEN, které je nazýváno srdcem Norska, a národním parkem DOVREFJELL s vyhlídkou na jeho drsnou přírodu. Devítihodinová prohlídka TRONDHEIMU - třetí největší město Norska s katedrálou, která je považována za nejkrásnější gotickou stavbu severní Evropy. Noční přejezd.
5.den - Souostroví LOFOTY - patří k nejmalebnějším místům ve Skandinávii. Rybářské vesničky jsou rozprostřené podél mořských zálivů a nad nimi se tyčí rozeklané vrcholky hor. Jsou považovány za ráj turistů, malířů a rybářů. Hlavní město SVOLVAER , UNESCEM chráněný fjord NUSFJORD, městečko REINE vyhlášené nejkrásnějším místem Norska, městečko A na nejjižnějším cípu Lofot aj.
6.den - Dokončení prohlídky souostroví Lofoty .
7.den - Vyhlídková jízda mosty a trajektem zpět na pevninu s pohledy na skalnaté hory vyrůstající přímo z mořské hladiny. Dále cesta divokou krajinou NORDLANDU podél nesčetných jezer a hlubokých fjordů s okouzlující scenérií majestátních hor. Přestávky na zajímavých místech. Turistika v národním parku Rago. Městečko FAUSKE.
8.den - Zastávka na POLÁRNÍM KRUHU - prohlídka návštěvního centra. SVARTISEN - výlet k nejznámějšímu ledovcovému splazu druhého největšího norského ledovce. Noční přejezd.
9.den - Procházka tundrou v DOVREFJELLU v okolí Dombasu. Královská cesta, kterou putovali králové na korunovaci do katedrály v Trondheimu. Ubytování.
10.den - ZLATÁ CESTA SEVERU - začíná jedinečným stavitelským dílem silnicí TROLLSTIGVEIEN s úchvatnou vyhlídkou, pokračuje přes hory k NORDDALSFJORDU a po jeho přeplutí trajektem dále k nejkrásnějšímu fjordu GEIRANGER (UNESCO), jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů. Cesta malebným údolím OTTADALEN se zastávkou v městečku LOM s kostelíkem a dřevěnou architekturou.
11.den - OSLO - vzdušná a zelená metropole Norska s množstvím kulturních památek i s věhlasnými muzei. Nocleh.
12.den - MALMÖ - třetí největší město Švédska, jež si zachovalo řadu stavebních památek. Odjezd do Čech.
13.den - Příjezd do Prahy v ranních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
203-01 04.07. - 16.07.2024 20 990 Kč Nástup též Pardubice, Hradec Králové.

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, trajekty, průvodce, 8x ubytování ve 4-5 lůžkových chatičkách s možností vaření nebo v ubytovnách.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 585 Kč), 1/1 pokoj - na tomto zájezdu není možný, samostatně cestující osoby jsou vždy doobsazeny, Plavba po Geirangerfjordu 60 minut dospělý, nutno hned při přihlášení (příplatek: 1180 Kč), Plavba po Geirangerfjordu 60 minut děti do 14,99 let, nutno hned při přihlášení (příplatek: 980 Kč).


Chcete-li se dovědět více informací o nádherné skandinávské zemi Norsku, přejděte na odkazd Info Norsko, kde najdete zajímavosti o některých nejznámějších místech v Norsku. Další informace o Norsku, zejména o jeho panenské přírodě, najdete na našich dalších stránkách Info Norsko 2. Souhrnný přehled našich zájezdů do Norska najdete na webových stránkách Norsko-zájezdy.