NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁMKY DÁNSKA A KODAŇ

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2024

Ostrovní království Dánsko je nejen „mostem do Skandinávie“. Tato nádherná země s vikingskou minulostí vyniká rozmanitým pobřežím s bělostnými plážemi, fjordy, rybářskými vesnicemi, skvostnými zámky i pestrostí měst. Kromě nejzajímavějších míst na ostrovech Sjaelland, Fyn a Mon navštívíme i metropoli Kodaň s krásnými královskými paláci, živými pěšími zónami a malebným přístavem Nyhavn a necháme ožít pohádky Hanse Christiana Andersena.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd v ranních hodinách po trase Plzeň – Praha - Ústí nad Labem. Zastávka v hlavním městě německé spolkové země Meklenbursko – Přední Pomořansko – SCHWERIN. Krásné město ležící u sedmi jezer s více než 850letou historií, kterému vévodí impozantní neorenesanční zámek a cihlová gotická katedrála s věží vysokou 117,5 m. Nocleh.
2.den - V ranních hodinách přejezd trajektem z přístavního Puttgardenu do dánského Rodby. Po vylodění v Dánsku jízda přes baltské mosty a ostrovy Lolland, Falster a Boge. Zastávka u bílých skal MONS KLINT – více než 100 m vysoké a miliony let staré křídové útesy, které se vypínají nad mořskou hladinou v délce cca 7 km, možnost sestupu na pláž či návštěvy zajímavého Geocentra. Bývalé hlavní město Dánska ROSKILDE – malebné historické centrum s gotickou katedrálou, která je od r. 1355 místem posledního odpočinku dánských králů (UNESCO). Muzeum vikinských lodí, které se kolem r. 1000 potopily v ústí fjordu. Nocleh oblasti Kodaně .

Nejkrásnější zámky Dánska a Kodaň
ilustrační foto
 Nejkrásnější zámky Dánska a Kodaň
ilustrační foto

3.den - Přes mořský průliv Velký Belt po nejmonumentálnějším dánském visutém mostě STOREBAELTSBROEN na ostrov FYN, který H. Ch. Andersen nazval zahradou Dánska. Návštěva nejkrásnějšího evropského vodního zámku EGESKOV ze 16. stol., který byl vystavěn na dubových kůlech uprostřed vodní plochy. Metropole ostrova Fyn, ODENSE – procházka centrem města, které zůstane navždy spojeno se jménem svého nejslavnějšího rodáka, pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Návštěva Andersenova rodného domu, v němž je zajímavá expozice, mj. s Andersenovými knihama, osobními věcmi. Pulzující pěší zóna, radnice, Sankt Knuds Kirke – jeden z nejhezčích kostelů dánské vrcholné gotiky. Návrat na nocleh.
4.den - FREDERIKSBORG – velkolepý královský zámek postavený na třech ostrovech jezera Slotso s krásnou barokní zahradou, je největší a nejvýznamnější stavbou severské renesance. Zámek byl svědkem korunovace všech dánských králů do r. 1840 a jeho nádherné interiéry plné nábytku, obrazů, kreseb a dekorativního umění ukazují 500 let dánské historie. Královské město KODAŇ – prohlídka centra dánské metropole – radnice, pulzující pěší zóna Stroget (nejdelší a zároveň nejstarší pěší zóna na světě), zámek Christiansborg (v současnosti zde sídlí dánský parlament), zámek Rosenborg s podzemní klenotnicí, která uchovává korunovační klenoty, citadela a palác dánské královské rodiny Amalienborg . Starý malebný přístav Nyhavn s mnoha rázovitými hospůdkami, možnost projížďky lodí. Proslulý symbol Kodaně – socha Andersenovy Malé mořské víly . Trajekt, noční přejezd.
5.den - Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena od Odjezd
413-01 19.06. - 23.06.2024 9 990 Kč Nástup též Plzeň.

Cena zahrnuje:

dopravu klimatizovaným autobusem, průvodce, 3x ubytování v hotelu, 3x snídani, 2x trajekt.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 225 Kč), 1/1 pokoj - nutno ověřit předem v CK, omezený počet (příplatek: 2500 Kč).