NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA SKOTSKA PĚŠKY

ZÁJEZD S LEHKOU PĚŠÍ TURISTIKOU 2019

Skotsko, zemi úžasných přírodních krás, vám chceme nabídnout v podobě, která je oceňována u našich zájezdů s pěší turistikou. Co nejméně času v autobuse, co nejvíce času ve volné krajině při túrách a procházkách. Vybrali jsme pro Vás ty nejhezčí úseky na Skotské vysočině, pohoří Cuillin Mountains na ostrově Skye patří k nejkrásnějším v Británii. Túry jsou doplněny procházkami zahradami a parky u malebných zřícenin Fountains Abbey či hradu Blair Castle. Výstup na nejvyšší horu Británie Ben Nevis, prohlídka palírny pravé skotské whisky s ochutnávkou, výhled na jezero Loch Ness, či prohlídka hlavního města Edinburgh patří k nezbytným položkám zájezdů do Skotska. Cestou tam si navíc prohlédneme perlu Flander Bruggy, cestou zpět Londýn.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd v odpoledních hodinách, noční přesun do Brugg.
2.den - Prohlídka historického centra BRUGG pěšky a po vodě. Noční trajekt do Anglie (4lůžkové kajuty).

Nejkrásnější místa Skotska pěšky
ilustrační foto
 Nejkrásnější místa Skotska pěšky
ilustrační foto

3.den - Přejezd na sever. Prohlídka „hlavního města severní Anglie " YORKU (procházka po hradbách, pro zájemce prohlídka velechrámu - Minsteru). Prohlídka nádherných ruin opatství FOUNTAINS ABBEY, procházka parkem, cesta na sever. Ubytování v pozdních večerních hodinách. (2noci na stejném místě)
4.den - Oblast Skotska. Pěší túra po první části dálkové trasy WEST HIGHLAND WAY z Drymen do Balmahy s výhledem na LOCH LOMOND a jeho ostrovy (12 km, převýšení 270 m). Odpoledne zastávka s prohlídkou jedinečné palírny skotské whisky GLENGOYNE.
5.den - Přejezd podél LOCH LOMOND a rašelinišť RANNOCH MOOR. Pěší túra po druhé části dálkové trasy WEST HIGHLAND WAY od hotelu Kingshouse pustinami k Telfordovu mostu v BRIDGE OF ORCHY (délka 18 km, převýšení 250m). Přejezd přes nejkrásnější skotské údolí GLENCOE se zastávkou na vyhlídce. Odjezd do místa ubytování (4 noci na stejném místě).
6.den - Turistické centrum FORT WILLIAM. Za příznivého počasí výstup na nejvyšší horu Británie BEN NEVIS (1 343 m, délka trasy 19 km).
7.den - Odjezd k východišti nejnovější Skotské dálkové trasy GREAT GLEN WAY. Odpočinková túra z FORT AUGUSTUS (soustava zdymadel, vyhlídka na jezero LOCH NESS) podél Kaledonského kanálu a jezera LOCH OICH do LAGGAN LOCKS (délka trasy 10 a 18 km, převýšení minimální).
8.den - Odjezd na kouzelný ostrov SKYE , zastávky na zajímavých místech, túra v nejhezčím pohoří v Británii CUILLIN MOUNTAINS, (20 km, převýšení 450 m). Odjezd z ostrova, ubytování v pozdních večerních hodinách.
9.den - Odjezd do „hlavního města severu" INVERNESS, možnost nákupů upomínkových předmětů na pěší zóně. Prohlídka hradu BLAIR CASTLE, jehož vévoda drží jedinou soukromou armádu v Británii, procházka zahradou a parkem s lesními velikány a krátká prohlídka nejmenšího katedrálního města DUNKELD.
10.den - EDINBURGH - výstup k Artušovu křeslu s panoramatickým pohledem na celé město. Návštěva hradu Edinburgh Castle, Královské míle a pro zájemce královského paláce Holyroodhouse, Calton Hill, ZOO, muzea, galerie, botanické zahrady, muzea Země, Skotského parlamentu aj., ostatní odpočinek a posezení v některé z kaváren či útulných hospůdek. Noční přejezd do Londýna.
11.den - Ráno příjezd do centra Londýna , odpočinek a individuální program, večer odjezd trajektem do Francie, noční přejezd přes Německo do ČR.
12.den - Příjezd v odpoledních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
354-01 10.07. - 21.07.2019 23 990 Kč Odjezd též z Pardubic, Hradce Králové a Plzně

Cena zahrnuje:

doprava klimatizovaným autobusem, trajekt do Anglie a zpět, 7x nocleh ve 2lůžkových pokojích se snídaní v hotelech, 1x nocleh ve 4 lůžkové kajutě, pojištění léčebných výloh a storna, průvodce, 7x snídaně.

Příplatky:

7x večeře (příplatek: 4600 Kč), 1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení) (příplatek: 7000 Kč).


Další místa Anglie jsou popsána na našich dalších webech Info Anglie a Info Anglie 2. Pokud míříte na sever Velké Británie, do Skotska, najdete spoustu zajímavých informací na webových stránkách Info Skotsko. Dočtete se zde o zajímavých skotských hradech i o skotské přírodě a také o slavné lochnesské příšeře.