MALÝ OKRUH POBALTÍM S MOŽNOSTÍ VÝLETU DO HELSINEK

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2019

Pro ty, kteří nemají mnoho času, jsme připravili podrobný týdenní zájezd do Pobaltských republik, které jakožto řádní členové EU jsou již snadno přístupné. Litva, Lotyšsko i Estonsko nabízejí nespočetně krás, i když jsou to země převážně rovinaté. Nejvíce jich můžete objevovat v jejich hlavních městech, která jsou všechna zapsána na seznamu UNESCO.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy. Přejezd přes Polsko do Litvy.
2.den - VILNIUS (UNESCO) - hlavní a největší město Litvy, které svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu, staré město patří k nejrozsáhlejším městským jádrům v Evropě. Nocleh.

Malý okruh Pobaltím s možností výletu do Helsinek
ilustrační foto
 Malý okruh Pobaltím s možností výletu do Helsinek
ilustrační foto

3.den - Jedinečnou památkou v přírodním parku nedaleko Vilniusu se 61 jezery je vodní hrad TRAKAI, kdysi sídlo litevských knížat. Unikátní skanzen RUMŠIŠKÉS. KAUNAS - město s historickým jádrem na soutoku řek Nemunas a Neris se starým hradem a radnicí zvanou "Bílá labuť". Nocleh v Kaunasu.
4.den - Město ŠIAULIAI, kde navštívíme KRIŽIU KALNAS - Horu křížů - několik tisíc křížů symbolizuje utrpení Krista i prostých Litevců. Barokní zámek RUNDALE. Nocleh v Talinnu.
5.den - Fakultativní výlet Helsinky: Ráno odjezd busem do přístavu v Tallinu, trajekt cca 2,5 hodiny. Během dne se budete moci seznámit s nejznámějšími památkami a místy Helsink - olympijský stadion, kde triumfoval Emil Zátopek, světoznámá hala Finlandia, Sibeliův monument, kostel ve skále Temppeliaukio, historické centrum s monumentálními stavbami, Senátním náměstí s katedrálou, prezidentský palác, pravoslavná Uspenská katedrála, tržiště, přístavní pevnost Suomenlinna. Večer plavba zpět, návrat do hotelu v Tallinu v pozdních večerních hodinách.
6.den - TALLINN (UNESCO) – město ležící u Finského zálivu. V průběhu prohlídky navštívíme Staré město, hanzovní cechovní a kupecké domy, Katedrální vrch Toompea, starobylé kostely. Přejezd do Lotyšska, nocleh v Rize.
7.den - Hlavní město Lotyšska RIGA (UNESCO) se starým městem na východním břehu Daugavy. Zde se nacházejí historické, architektonické a kulturní památky od 14. stol. až po dnešek. Noční přejezd.
8.den - Přejezd přes Polsko. Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
212-01 30.06. - 07.07.2019 8 990 Kč Odjezd též z Pardubic a Hradce Králové

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 5x ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x snídani, průvodce.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 280 Kč), výlet 5. den do Helsinek (příplatek: 1250 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 2000 Kč).MALÝ OKRUH POBALTÍM

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2019

Pro ty, kteří nemají mnoho času, jsme připravili podrobný týdenní zájezd do Pobaltských republik, které jakožto řádní členové EU jsou již snadno přístupné. Litva, Lotyšsko i Estonsko nabízejí nespočetně krás, i když jsou to země převážně rovinaté. Nejvíce jich můžete objevovat v jejich hlavních městech, která jsou všechna zapsána na seznamu UNESCO.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy. Přejezd přes Polsko do Litvy.
2.den - VILNIUS (UNESCO) – hlavní a největší město Litvy, které svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu, staré město patří k nejrozsáhlejším městským jádrům v Evropě. Nocleh.

Malý okruh Pobaltím
ilustrační foto
 Malý okruh Pobaltím
ilustrační foto

3.den - Jedinečnou památkou v přírodním parku nedaleko Vilniusu se 61 jezery je vodní hrad TRAKAI, kdysi sídlo litevských knížat. Unikátní skanzen RUMŠIŠKÉS. KAUNAS – město s historickým jádrem na soutoku řek Nemunas a Neris se starým hradem a radnicí zvanou „Bílá labuť“. Nocleh v Kaunasu.
4.den - Město ŠIAULIAI, kde navštívíme KRIŽIU KALNAS – Horu křížů – několik tisíc křížů symbolizuje utrpení Krista i prostých Litevců. Přejezd do Lotyšska. Barokní zámek RUNDALE. Nocleh v Tallinnu.
5.den - TALLINN (UNESCO) – město ležící u Finského zálivu. V průběhu prohlídky navštívíme Staré město, hanzovní cechovní a kupecké domy, Katedrální vrch Toompea, starobylé kostely. Přejezd do Lotyšska, nocleh v Rize.
6.den - Hlavní město Lotyšska RIGA (UNESCO) se starým městem na východním břehu Daugavy. Zde se nacházejí historické, architektonické a kulturní památky od 14. stol. až po dnešek. Noční přejezd.
7.den - Příjezd do Prahy v poledních hod.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
213-01 05.08. - 11.08.2019 8 290 Kč Odjezd též z Plzně, Pardubic a Hradce Králové

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 4x ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 4x snídani, průvodce.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 250 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 1600 Kč).


Mnoho informací týkajících se pobaltských republik Litvy, Lotyšska a Estonska najdete na našem dalším informačním webu Info Pobaltí.