MALÝ OKRUH POBALTÍM + VÝLET DO HELSINEK V 1. TERMÍNU

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2020

Pro ty, kteří nemají mnoho času, jsme připravili podrobný týdenní zájezd do Pobaltských republik, které jakožto řádní členové EU jsou již snadno přístupné. Litva, Lotyšsko i Estonsko nabízejí nespočetně krás, i když jsou to země převážně rovinaté. Nejvíce jich můžete objevovat v jejich hlavních městech, která jsou všechna zapsána na seznamu UNESCO.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy. Přejezd přes Polsko do Litvy.
2.den - VILNIUS (UNESCO) – hlavní a největší město Litvy, které svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu, staré město patří k nejrozsáhlejším městským jádrům v Evropě. Nocleh.

Malý okruh Pobaltím + výlet do Helsinek v 1. termínu
ilustrační foto
 Malý okruh Pobaltím + výlet do Helsinek v 1. termínu
ilustrační foto

3.den - Jedinečnou památkou v přírodním parku nedaleko Vilniusu se 61 jezery je vodní hrad TRAKAI, kdysi sídlo litevských knížat. Unikátní skanzen RUMŠIŠKÉS. KAUNAS – město s historickým jádrem na soutoku řek Nemunas a Neris se starým hradem a radnicí zvanou „Bílá labuť“. Nocleh v Kaunasu.
4.den - Město ŠIAULIAI, kde navštívíme KRIŽIU KALNAS – Horu křížů – několik tisíc křížů symbolizuje utrpení Krista i prostých Litevců. Přejezd do Lotyšska. Barokní zámek RUNDALE. Nocleh v Tallinnu.
5.den - POUZE U TERMÍNU 28.6.-5.7.: FAKULTATIVNÍ VÝLET HELSINKY- ráno trajekt (2,5 hod.) do HELSINEK, seznámení s hlavními památkami a místy - Olympijský stadion, hala Finlandia, kostel ve skále Tempeliaukiokirko, prezidentský palác, Senátní náměstí s katedrálou aj. Večer plavba zpět, návrat do hotelu v pozdních hodinách.
6.den - TALLINN (UNESCO) – město ležící u Finského zálivu. V průběhu prohlídky navštívíme Staré město, hanzovní cechovní a kupecké domy, Katedrální vrch Toompea, starobylé kostely. Přejezd do Lotyšska, nocleh v Rize.
7.den - Hlavní město Lotyšska RIGA (UNESCO) se starým městem na východním břehu Daugavy. Zde se nacházejí historické, architektonické a kulturní památky od 14. stol. až po dnešek. Noční přejezd.
8.den - Příjezd do Prahy v poledních hod.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
210-01 28.06. - 05.07.2020 9 290 Kč Odjezd též z Pardubic a Hradce Králové.
210-02 07.08. - 13.08.2020 8 490 Kč Odjezd též z Plzně, Pardubic a Hradce Králové.

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 4x (210-02) / 5x (210-01) ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 4x (210-02) / 5x (210-01) snídani, průvodce.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (210-01) (příplatek: 280 Kč), pojištění léčebných výloh a storna (210-02) (příplatek: 250 Kč), Zpáteční trajekt do Helsinek (pouze v termínu 28.6.-5.7.) (příplatek: 1250 Kč), 1/1 pokoj (210-01) (příplatek: 2250 Kč), 1/1 pokoj (210-02) (příplatek: 1800 Kč).

Mnoho informací týkajících se pobaltských republik Litvy, Lotyšska a Estonska najdete na našem dalším informačním webu Info Pobaltí.