MALEBNÁ BRETAŇ

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2024

Řadou legend a mýtů opředená Bretaň je ideálním cílem pro milovníky tajemna. Zároveň zdejší divoce krásná příroda, neuvěřitelně bohatá historie, která zde zanechala spoustu impozantních památek, jsou jednoznačnými důvody pro návštěvu této jedinečné části Francie.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2.den - Příjezd do Francie, cesta do Bretaně , dojezd na ubytování do přímořského letoviska BENODET.

Malebná Bretaň
ilustrační foto
 Malebná Bretaň
ilustrační foto

3.den - Dopoledne volno u moře nebo bazénu nebo vycházka po pláži do městečka BENODET (cca 1,5 km). Odpoledne kratší výlet do blízkého města QUIMPER – typické bretaňské město s hrázděnými domy, katedrálou, biskupským dvorem se zahradou a muzeem s místní keramikou a bretaňskými kroji.
4.den - Výlet na západní pobřeží Bretaně . Nejprve zastávka u nejzápadnějšího mysu POINTE DU RAZ, který patří k nejkrásnějším mysům světa. Vycházka k majáku kolem členitého a hluboce rozeklaného pobřeží. Vesnička LOCRONAN s kamennými domy z 15.-17. stol., oblíbené místo filmařů a malířů (Jan Zrzavý). Poloostrov CROZON s krásným mysem Pen Hir.
5.den - Severní pobřeží a bretaňské vnitrozemí s unikátními kalváriemi. Výlet na pobřeží Růžové žuly, cca 1 hod. vycházka podél moře. Odpoledne okruh bretaňským vnitrozemím s unikátními seskupeními, tzv. farními dvory ST. THÉGONNEC a GUIMILIAU, které vznikaly v 15.-18.stol. V oblasti je jich několik desítek a tyto patří k nejnádhernějším.
6.den - Jižní pobřeží Bretaně – výlet za megalitickými památkami. Nejprve navštívíme LOCMARIAQUER a prohlédneme si Velký rozlomený menhir, největší v Evropě. Poté přejedeme do CARNACU , kde jsou unikátní řady menhirů, jde o jedno z nejúchvatnějších a největších nalezišť megalitických památek ve světě s téměř 3.000 menhiry. Na zpáteční cestě se zastavíme v PONT AVEN, romantickém městečku, které přitahovalo umělce v 19.stol. Poslední zastávkou bude CONCARNEAU, významný rybářský přístav s opevněným centrem na ostrůvku.
7.den - Ráno již odjezd z Benodet napříč Bretaní k národní památce, klášteru MONT ST.MICHEL . Opevněné románsko-gotické opatství na žulovém ostrůvku uprostřed mořských písčin v zátoce patří k nejnavštěvovanějším památkám Francie. Místo je rovněž proslulé velkým rozdílem hladiny moře mezi přílivem a odlivem. Prohlídka kláštera i přilehlých uliček. Odjezd z Bretaně a ubytování v hotelu.
8.den - Návštěva oblasti bitvy o Normandii za 2. světové války. ARROMANCHES - Muzeum vylodění, pozůstatky přístavu MULBERRY a zastávka na americkém hřbitově v COLLEVILLE-SUR-MER. Po prohlídkách již odjezd směr ČR.
9.den - Příjezd do Prahy ráno.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
273-01 22.06. - 30.06.2024 13 990 Kč Nástup též Plzeň.

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 6x ubytování (5x nocleh v mobilhomech - dvoulůžkové ložnice se společným příslušenstvím a s možností vaření, 1x v hotelu), 1x snídaně - při ubytování v hotelu, průvodce.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 360 Kč), 1/1 pokoj (na vyžádání v CK) (příplatek: 3000 Kč).


Mnoho zajímavých informací, historii i památky najdete na našem pomocném webu Info Bretaň. Kromě toho si můžete další informace vyhledat také o Normandii, o které píšeme na našich webových stránkách Info Normandie.