LONDÝN A OKOLÍ

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

U tohoto zájezdu s námi poznáte veškeré pamětihodnosti metropole Londýn. Podíváme se také k megalitické památce Stonehenge, či do univerzitního města Oxford.
Zájezd je uskutečněn společně se skupinou školního kolektivu, program zájezdu bude ale pečlivě dodržen. Klienti CK dostávají místa v přední a střední části autobusu.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách.
2.den - Příjezd do Anglie . Začátek prohlídky LONDÝNA . Big Ben, Houses of Parliament, Downing Street, Westminster Abbey, Trafalgar Square, Hyde Park adalší zajímavosti metropole na Temži.

Londýn a okolí
ilustrační foto
 Londýn a okolí
ilustrační foto

3.den - Ráno odjezd na celodenní výlet. Nejprve se zastavíme v SALISBURY – návštěva slavné gotické katedrály. Prohlídka malebného centra se známým „Poultry Cross“. Poté přejezd do údolí řeky Avon k městu BATH – prohlídka centra, kde kromě klᚬterního kostela Bath Abbey zaujmou pozůstatky římských lázní a řada budov georgiánské architektury. Závěrem dne se vydáme k unikátním STONEHENGE, kruhovému chrámovému areálu, který vznikal v letech 3000 – 1500 př. Kristem.
4.den - Působivý hrad WARWICK, STRATFORD UPON AVON – historické město, rodiště W. Shakespeara. OXFORD – staré univerzitní město.
5.den - WINDSOR - královský zámek, sídlo britských panovníků. LONDÝN - Tower, Tower Bridge aj.
6.den - Příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
416-01 26.04.-01.05.2024 10 990 Kč
416-02 15.05.-20.05.2024 10 490 Kč
416-03 21.06.-26.06.2024 10 490 Kč

Cena zahrnuje:

průvodce, dopravu autobusem, přejezd kanálu La Manche, 3x ubytování v soukromí (dvoulůžkové pokoje), 3x polopenzi, pojištění léčebných výloh a storna.
V těchto termínech se jedná o doplnění školních kolektivů. I tyto zájezdy vedou odborně zdatní a zkušení průvodci. Program zájezdu je pečlivě dodržován. Doplnění účastníci dostávají místa v přední a střední části autobusu.

Cena nezahrnuje:

vstupy - doporučujeme výměnu 145 GBP / os..

Příplatky:

1/1 pokoj u tohoto zájezdu není možný.
Chcete-li si před zájezdem přečíst zajímavosti o Londýnu, navštivte naše pomocné stránky Info Londýn. Další místa Anglie jsou popsána na našich dalších webech Info Anglie a Info Anglie 2. Souhrnné zájezdy do Londýna najdete i na stránkách Londýn-zájezdy.