LONDÝN A OKOLÍ

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2018

U tohoto zájezdu s námi poznáte veškeré pamětihodnosti metropole Londýn. Podíváme se také k megalitické památce Stonehenge, či do univerzitního města Oxford. Zájezd je uskutečněn společně se skupinou školního kolektivu, program zájezdu bude ale pečlivě dodržen. Klienti CK dostávají místa v přední a střední části autobusu.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách.
2.den - Příjezd do Anglie . Začátek prohlídky LONDÝNA . Big Ben, Houses of Parliament, Downing Street, Westminster Abbey, Trafalgar Square, Hyde Park adalší zajímavosti metropole na Temži.

Londýn a okolí
ilustrační foto
 Londýn a okolí
ilustrační foto

3.den - Ráno odjezd na celodenní výlet. Nejprve se zastavíme v SALISBURY – návštěva slavné gotické katedrály. Prohlídka malebného centra se známým „Poultry Cross“. Poté přejezd do údolí řeky Avon k městu BATH – prohlídka centra, kde kromě klᚬterního kostela Bath Abbey zaujmou pozůstatky římských lázní a řada budov georgiánské architektury. Závěrem dne se vydáme k unikátním STONEHENGE, kruhovému chrámovému areálu, který vznikal v letech 3000 – 1500 př. Kristem.
4.den - Působivý hrad WARWICK, STRATFORD UPON AVON – historické město, rodiště W. Shakespeara. OXFORD – staré univerzitní město.
5.den - WINDSOR - královský zámek, sídlo britských panovníků. LONDÝN - Tower, Tower Bridge aj.
6.den - Příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
413-01 21.03. - 26.03.2018 7 990 Kč
413-02 04.04. - 09.04.2018 7 990 Kč
413-03 03.05. - 08.05.2018 8 190 Kč
413-04 16.05. - 21.05.2018 8 190 Kč
413-05 24.05. - 29.05.2018 8 190 Kč
413-06 20.06. - 25.06.2018 8 190 Kč
413-07 23.06. - 28.06.2018 8 190 Kč

Cena zahrnuje:

průvodce, dopravu autobusem, přejezd kanálu La Manche, 3x ubytování v soukromí (dvoulůžkové pokoje), 3x polopenzi, V těchto termínech se jedná o doplnění školních kolektivů. I tyto zájezdy vedou odborně zdatní a zkušení průvodci. Program zájezdu je pečlivě dodržován. Doplnění účastníci dostávají místa v přední a střední části autobusu..

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč).


Chcete-li si před zájezdem přečíst zajímavosti o Londýnu, navštivte naše pomocné stránky Info Londýn. Další místa Anglie jsou popsána na našich dalších webech Info Anglie a Info Anglie 2. Souhrnné zájezdy do Londýna najdete i na stránkách Londýn-zájezdy.