LONDÝN A OKOLÍ

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2019

U tohoto zájezdu s námi poznáte veškeré pamětihodnosti metropole Londýn. Podíváme se také k megalitické památce Stonehenge, či do univerzitního města Oxford. Zájezd je uskutečněn společně se skupinou školního kolektivu, program zájezdu bude ale pečlivě dodržen. Klienti CK dostávají místa v přední a střední části autobusu.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách.
2.den - Příjezd do Anglie . Začátek prohlídky LONDÝNA . Big Ben, Houses of Parliament, Downing Street, Westminster Abbey, Trafalgar Square, Hyde Park adalší zajímavosti metropole na Temži.

Londýn a okolí
ilustrační foto
 Londýn a okolí
ilustrační foto

3.den - Ráno odjezd na celodenní výlet. Nejprve se zastavíme v SALISBURY – návštěva slavné gotické katedrály. Prohlídka malebného centra se známým „Poultry Cross“. Poté přejezd do údolí řeky Avon k městu BATH – prohlídka centra, kde kromě klᚬterního kostela Bath Abbey zaujmou pozůstatky římských lázní a řada budov georgiánské architektury. Závěrem dne se vydáme k unikátním STONEHENGE, kruhovému chrámovému areálu, který vznikal v letech 3000 – 1500 př. Kristem.
4.den - Působivý hrad WARWICK, STRATFORD UPON AVON – historické město, rodiště W. Shakespeara. OXFORD – staré univerzitní město.
5.den - WINDSOR - královský zámek, sídlo britských panovníků. LONDÝN - Tower, Tower Bridge aj.
6.den - Příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
415-01 27.03. - 01.04.2019 7 990 Kč
415-02 03.04. - 08.04.2019 7 990 Kč
415-03 27.04. - 02.05.2019 8 190 Kč
415-04 08.05. - 13.05.2019 8 190 Kč
415-05 15.05. - 20.05.2019 8 190 Kč
415-06 22.05. - 27.05.2019 8 190 Kč
415-07 25.05. - 30.05.2019 8 190 Kč
415-08 30.05. - 04.06.2019 8 190 Kč
415-09 18.06. - 23.06.2019 9 690 Kč
415-10 22.06. - 27.06.2019 9 690 Kč

Cena zahrnuje:

průvodce, dopravu autobusem, přejezd kanálu La Manche, 3x ubytování v soukromí (dvoulůžkové pokoje), 3x polopenzi, V těchto termínech se jedná o doplnění školních kolektivů. I tyto zájezdy vedou odborně zdatní a zkušení průvodci. Program zájezdu je pečlivě dodržován. Doplnění účastníci dostávají místa v přední a střední části autobusu..

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 210 Kč).LONDÝN LETECKY S PRODLOUŽENÍM O OXFORD

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2019

Vydejte se s námi do Londýna, kde dějiny a současnost vytvářejí neobyčejný kolorit zajímavostí. Moderní i stará architektura, parky, vynikající muzea a galerie, bulváry a spousta zábavy. Podívat se můžete také do Windsoru, půvabného anglického městečka, v němž stojí královský zámek Windsor, svědek tisícileté historie ostrovního království a do Oxfordu, starobylého centra vzdělanosti, jehož ulice jsou lemovány fascinujícími budovami nejznámější světové univerzity.

Program zájezdu:

1.den - Odlet s průvodcem z Prahy do LONDÝNA . Transfer na hotel a dle časových možností první seznámení s městem. Od Londýnského oka, dominanty jižního břehu Temže, se přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu (UNESCO), které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem. Dále budeme pokračovat kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall, nahlédneme do Downing Street, kde stojí sídlo premiéra, a přes Horse Guards Parade se dostaneme na působivé Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona.
2.den - Přejezd místní dopravou do centra. Prohlídka West Endu, náměstí Leicester Square, Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli „pupek světa“. Ulice Picadilly, Green Park a Buckinghamský palác. Po poledni Covent Garden, krásná italizující čtvrti uprostřed britské metropole. Odpoledne možnost návštěvy Národní galerie, katedrály sv. Pavla, Londýnského oka, Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce. Večer prohlídka Albertopole, oblasti mimořádně majestátního charakteru. Procházka kolem Royal Albert Hall, Royal College of Music, Imperial College of London až k muzejnímu trojúhelníku (Přírodovědecké muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum).

Londýn letecky s prodloužením o Oxford
ilustrační foto
 Londýn letecky s prodloužením o Oxford
ilustrační foto

3.den - Fakultativní výlet do městečka WINDSOR , projdeme viktoriánským nádražím, zastavíme u místní radnice, dílo Ch. Wrena, ukážeme si Long Walk a dojdeme k prohlídce Windsorského zámku, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Odpoledne návrat do LONDÝNA . V podvečerních hodinách se projdeme po čtvrtích City of London a Southwark, které jsou plné zajímavých zákoutí. Od památníku velkého požáru, tzv. Monumentu, půjdeme k monumentální Katedrále sv. Pavla, jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě. Od ní přejdeme přes most Millenium Bridge ke galerii Tate Modern, dále kolem shakespearovského divadla Globe ke galeoně Zlatá laň a po nábřeží až k modernistické londýnské radnici nebo osobní volno.
4.den - Druhá část prohlídky LONDÝNA , návštěva pevnosti Tower (UNESCO), most Tower Bridge, procházka čtvrtí Southwark, most Millenium Bridge, barokní katedrála sv. Pavla. V podvečer Královská čtvrť Greenwich. Od lodi Cutty Sark a kolem Old Royal Naval College se dostaneme do parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO). Od Královské observatoře se nabízí jedinečný výhled na město. Cestu do/z Greenwiche lze uskutečnit lodí. Místo čtvrti Greenwich individuálně Oxford Street, nákupy, osobní volno.
5.den - Fakult. výlet do OXFORDU , střediska vzdělanosti a města pozoruhodné architektury. Projdeme se okolo staletí starých kolejí (např. Christ Church College, Balliol College, Corpus Christi College), nenecháme si ujít vědeckou knihovnu Bodleian Library, kruhovou Radcliffe Camera, univerzitní kostel sv. Panenky Marie ani věž Carfax Tower. Návrat do Londýna v odpoledních hodinách. V podvečer a večer individuální volno ve městě.
6.den - Po snídani volno a dle letového řádu transfer na letiště, odlet do ČR.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
478-01 03.05. - 08.05.2019 15 190 Kč
478-02 10.09. - 15.09.2019 15 190 Kč

Cena zahrnuje:

leteckou přepravu Praha - Londýn - Praha, dvě kabinová zavazadla (jedno příruční malé a druhé do 10 kg), letištní taxy, transfer z/na letiště, 5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x snídaně, průvodce.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 210 Kč), zavazadlo k odbavení do 20 kg (příplatek: 1400 Kč), výběr sedadla v letadle (příplatek: 800 Kč), fakultativní výlet do Windsoru (příplatek: 700 Kč), 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 4750 Kč).LONDÝN - LETECKY

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2019

Zájezd do Londýna s možností návštěvy městečka a zámku Windsor - svědka tisícileté historie ostrovního království. Londýn to je pevnost Tower a Tower Bridge, královské sídlo v Buckinghamském paláci, Big Ben, katedrála sv. Pavla, rušná Oxford Street, blikající Piccadilly Circus, ale i populární London Eye a fantastická muzea. Poznejte s námi atmosféru světové metropole.

Program zájezdu:

1.den - Odlet s průvodcem z Prahy do LONDÝNA . Transfer na hotel a dle časových možností první seznámení s městem. Od Londýnského oka, dominanty jižního břehu Temže, se přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu (UNESCO), které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem. Dále budeme pokračovat kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall, nahlédneme do Downing Street, kde stojí sídlo premiéra, a přes Horse Guards Parade se dostaneme na působivé Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona.
2.den - Přejezd místní dopravou do centra Londýna . Prohlídka West Endu, náměstí Leicester Square, Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli „pupek světa“. Ulice Picadilly, Green Park a Buckinghamský palác. Po poledni Covent Garden, krásná italizující čtvrti uprostřed britské metropole. Odpoledne možnost návštěvy Národní galerie, katedrály sv. Pavla, Londýnského oka, Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce. Večer prohlídka Albertopole, oblasti mimořádně majestátního charakteru. Procházka kolem Royal Albert Hall, Royal College of Music, Imperial College of London až k muzejnímu trojúhelníku (Přírodovědecké muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum).

Londýn - letecky
ilustrační foto
 Londýn - letecky
ilustrační foto

3.den - Fakultativní výlet do městečka WINDSOR , projdeme viktoriánským nádražím, zastavíme u místní radnice, dílo Ch. Wrena, ukážeme si Long Walk a dojdeme k prohlídce Windsorského zámku, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Odpoledne návrat do LONDÝNA . V podvečerních hodinách se projdeme po čtvrtích City of London a Southwark, které jsou plné zajímavých zákoutí. Od památníku velkého požáru, tzv. Monumentu, půjdeme k monumentální Katedrále sv. Pavla, jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě. Od ní přejdeme přes most Millenium Bridge ke galerii Tate Modern, dále kolem shakespearovského divadla Globe ke galeoně Zlatá laň a po nábřeží až k modernistické londýnské radnici nebo osobní volno.
4.den - Druhá část prohlídky LONDÝNA , návštěva pevnosti Tower (UNESCO), most Tower Bridge, procházka čtvrtí Southwark, most Millenium Bridge, barokní katedrála sv. Pavla. V podvečer Královská čtvrť Greenwich. Od lodi Cutty Sark a kolem Old Royal Naval College se dostaneme do parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO). Od Královské observatoře se nabízí jedinečný výhled na město. Cestu do/z Greenwiche lze uskutečnit lodí. Místo čtvrti Greenwich individuálně Oxford Street, nákupy, osobní volno.
5.den - Po snídani volno a dle let. řádu transfer na letiště, odlet do ČR.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
477-01 03.05. - 07.05.2019 12 990 Kč
477-02 10.09. - 14.09.2019 12 990 Kč

Cena zahrnuje:

leteckou přepravu Praha – Londýn – Praha, 2 kabinová zavazadla (jedno příruční - malé, druhé do 10 kg), letištní taxy, transfer z/na hotel, 4x ubytování v hotelu v Londýně (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 4x snídani, průvodce.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč), 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 3800 Kč), výlet do Windsoru (příplatek: 700 Kč), zavazadlo o odbavení o max. hmotnosti 20 kg (příplatek: 1400 Kč).

Chcete-li si před zájezdem přečíst zajímavosti o Londýnu, navštivte naše pomocné stránky Info Londýn. Další místa Anglie jsou popsána na našich dalších webech Info Anglie a Info Anglie 2. Souhrnné zájezdy do Londýna najdete i na stránkách Londýn-zájezdy.