LEFKADA, KEFALONIE, ZAKYNTHOS - LETECKY

POBYTOVÝ ZÁJEZD S VÝLETY

Zájezd propojuje volné dny u Jónského moře s poznáním krásných řeckých ostrovů. Učaruje nám zdejší pohostinnost, přírodní krása, fascinující hory a vody Jónského moře, toto vše symbolizuje Jónské souostroví, které se táhne dolů podél západního pobřeží řecké pevniny.

Program zájezdu:

1.den - Odlet s průvodcem na OSTROV ZAKYNTHOS , transfer na hotel, ubytování.
2.den - Pobyt u moře, koupání, odpočinek, individuální volno.

Lefkada, Kefalonie, Zakynthos - letecky
ilustrační foto
 Lefkada, Kefalonie, Zakynthos - letecky
ilustrační foto

3.den - Celodenní okruh po ostrově Zakynthos . Návštěva a prohlídka stejnojmenného hl. města, náměstí Solomou, kostel sv. Dionýse (patron ostrova), tradiční uličky s podloubími, zastávka na kopci Bochali s nádherným výhledem na město. Přejezd na sever ostrova do tradiční vesnice KATASTARI. Pokračujeme na asi nejznámější místo Zakynthosu a potažmo pak celého Řecka, PLÁŽ NAVAGIO se ztroskotanou obchodní lodí, tuto nádhernou scenérii si prohlédneme a vyfotíme z vysokého útesu. Nedaleko se nachází nejstarší klášter ostrova Anafonitria a poslední zastávkou bude vesnice EXO CHORA, kde uvidíme nejstarší olivovník na ostrově, počítá se mu až 2000 let.
4.den - Trajektem přejedeme na OSTROV KEFALONIE . Po vyplutí z přístavu uvidíme Modré jeskyně, vyhlášenou přírodní atrakci oblasti, transfer do hotelu a odpočinek u moře, koupání.
5.den - Výlet za poznáním ostrova Kefalonie , okruh ostrovem s návštěvou kláštera Sv. Gerasima, zasvěceného svatému patronovi ostrova, návštěva vinařského závodu Robola, krápníkové jeskyně Drogarati a částečně zatopené jeskyně Melissani. Zastávka na oběd v AGIA EFIMIA, malebný přístav s jachtami, obklopený horskými svahy a pohledy na sousední Ithaku, domov Odyssea. Pokračujeme nad pláž Myrtos, o které místní říkají, že je nejkrásnější pláží Středomoří - zastávky na focení. Na závěr dne prohlídka ARGOSTOLI, velmi živé hl. město a letovisko s úzkými klikatými uličkami, obklopené všudypřítomnou zelení. Původní městečko bylo zničeno zemětřesením v roce 1953 a přestavěno do dnešní podoby.
6.den - Pobyt u moře, koupání, odpočinek, individuální volno.
7.den - Ráno přejedeme trajektem na OSTROV LEFKADA , odpočinek u moře, volný den ke koupání.
8.den - Okruh ostrovem Lefkada . Celodenní výlet za poznáním ostrova s koupáním na západním pobřeží. Navštívíme obrannou benátskou pevnost SANTA MAURA, poté pravoslavný klášter Faneromeni, kdysi hlavní křesťanské centrum ostrova, odkud se naskýtá nádherný panoramatický pohled na okolní krajinu a pobřeží. Další zastávka bude v horské vesničce KARYA, kde budeme mít volno na procházku nebo malé občerstvení. Přejedeme na západní pobřeží ostrova na koupání k písečné pláži Kathisma, jedna z nejkrásnějších na ostrově. Pokračujeme podél západního pobřeží směrem na jih, do VASSILIKI, které je druhým nejnavštěvovanějším letoviskem ostrova a světoznámým střediskem windsurfingu, místní pláže jsou ideálním místem k vychutnání odpolední kávy.
9.den - Pobyt u moře nebo fakultativní lodní výlet na ostrovy Scorpios a Meganissi. Při plavbě poznáme krásu ostrovů i chuť řecké kuchyně. Vykoupeme se v jeskyni Papanikolis, prohlédneme si OSTROV MEGANISSI a tradiční městečko SPARTOCHORI. Obeplujeme OSTROV SCORPIOS řeckého magnáta A. Onassise, přičemž se dozvíme vše, co se týká Onassisova života a jeho manželství s J. Kennedyovou, se kterou se v kostele na Scorpiosu oženil a kde také i žili.
10.den - Dle letového řádu transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy, (Vídně).

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd

Zájezd připravujeme pro další sezóny

Cena zahrnuje:

let. přepravu Praha/Vídeň - Zakynthos, Preveza – Praha/Vídeň (v případě letu z/do Vídně transfer ev. jízdenka z/do místa nástupu), let. taxy, doprava klimatizovaným busem po Řecku, veškeré trajekty při přejezdech, 9x ubytování v hotelu **/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3x hotel na Lefkádě, 3x hotel na Kefalonii, 3x hotel na ostrově Zakyntos), 9x snídaně, průvodce.

Cena nezahrnuje:

Cena nezahrnuje pobytovou taxu (platí se na místě)..

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 40 000 Kč (příplatek: 530 Kč), 9x večeře (příplatek: 3100 Kč), 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 4400 Kč).Kompletní přehled našich zájezdů do Řecka najdete na našich webových stránkách Řecko-zájezdy.