KRÁSY ANDORRY A MALEBNÉHO KATALÁNSKÉHO POBŘEŽÍ

POBYTOVÝ ZÁJEZD S VÝLETY 2024

Katalánské pobřeží zdaleka nejsou jen písečné pláže. Přímo vedle pláží nebo jen v nedaleké vzdálenosti leží mnoho zajímavých středověkých městeček, která jsou rájem pro fotografy milující romantická zákoutí. Náš zájezd propojuje návštěvu těchto zajímavých míst s návštěvou Andorry, ministátečku, který leží v srdci Pyrenejí.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
2.den - Příjezd do ANDORRY , nejvýše položeného ministátečku Evropy, ubytování, volno.

Krásy Andorry a malebného katalánského pobřeží
ilustrační foto
 Krásy Andorry a malebného katalánského pobřeží
ilustrační foto

3.den - Výlet v oblasti trojmezí Andorra – Francie – Španělsko. Výjezd na sedlo PORT D´ ENVALIRA (2 408 m n.m.). Krátká vycházka na hřeben mezi Francií a Andorrou s vyhlídkami na obě strany. Přejezd do údolí VALIRA D´ORIENT, odtud výlet do oblasti mnoha jezer a jezírek, ESTANY DELS PESSONS, DE LES FONTS, RODO a další. Cesta malebnou krajinou podél potoků a jezírek, kterou uzavírají vrcholy Pic dels Pessons (2 846 m n.m.) a Pic de Pibus (2 858 m n.m.).
4.den - ANDORRA LA VELLA – nejvýše položené hlavní město Evropy (1 080 m n.m.). Staré město je charakteristické svými kamennými ulicemi a domy. Po cestě na pobřeží návštěva kostela LA SEU DE URGEL, který hrál v minulých dobách významnou úlohu v duchovním životě obyvatel pod Pyrenejemi. Dojezd na pobřeží.
5.den - BESALÚ – malé, ale velmi pěkné historické městečko ve vnitrozemí, založené již Římany se zachovalou románskou architekturou známé svým kamenným středověkým opevněným mostem. GERONA – malebné historické město s pěknou katedrálou, která skrývá unikátní gobelín Stvoření, krásné uličky starého města.
6.den - MONTSERRAT – horský benediktinský klášter ležící v bizarním skalnatém pohoří. Jde o jedno z nejposvátnějších míst Katalánska, zasvěcené Panně Marii Montserratské. Odpoledne odpočinek a koupání.
7.den - Návštěva starobylého městečka PALS, které má zajímavou polohu na kopci, a ze kterého lze spatřit i mohutný hřeben Pyrenejí oddělující Katalánsko a Francii. V městečku se nachází mnoho malebných zákoutí, kde je možné nafotit nádherné snímky. Dále CADAQUÉS – bílé pobřežní městečko, které svou romantickou krásou lákalo i řadu umělců (např. S.Dalího). Pobřeží je tvořeno malými plážemi a rozeklanými útesy, které zvyšují atraktivitu tohoto místa. V romantických bílých uličkách najdete opět mnoho krásných zákoutí.
8.den - Výlet za krásami pobřeží. BLANES – návštěva botanické zahrady. Romantický výlet lodí podél skalnatého pobřeží do TOSSY DE MAR – starobylé městečko s dávnou minulostí, rozložené v malebném zálivu a známé nádhernou a stále čistou pláží.
9.den - Pobyt u moře s koupáním nebo návštěva BARCELONY (UNESCO) – metropole Katalánska (zajímavá gotická čtvrť, přístav, vrch Montjuic, tepna starého města La Rambla a hlavně velké množství staveb slavného španělského architekta Antoni Gaudího – Sagrada Familia, Tři Grácie, La Pedrera aj.). Večer odjezd do Čech.
10.den - Návrat v podvečerních až večerních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
132-01 01.06. - 10.06.2024 15 990 Kč Nástup též Plzeň. Poslední volné místo pro paní na doobsazení.

Cena zahrnuje:

doprava autobusem, průvodce, 7x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x polopenze.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 450 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 3500 Kč).


ŠPANĚLSKO - COSTA BRAVA

POBYTOVÝ ZÁJEZD S VÝLETY 2024

Katalánsko je pozoruhodná země, vklíněná mezi Španělsko a Francii. Jeho kultura i příroda tvoří spojení mezi Pyrenejským poloostrovem a zbytkem Evropy. Ve středověku bylo mocným státem, který těžil z obchodu i ze své role základny křesťanských válečníků, již bojovali proti Maurům. Místní králové ovládali velkou část Středomoří včetně jižní Itálie a středního Řecka. O tehdejším bohatství a kulturní vyspělosti vypovídají románské kostely, mosty a paláce na katalánském venkově, stejně jako reprezentativní katedrála a královský hrad v hlavním městě. Středověká kultura měla na co navázat, neboť v Katalánsku se dochovaly antické komunikace, budovy, amfiteátry i chrámy. Umělecké dědictví završila na konci 19. století katalánská secese v čele s geniálním architektem Antoniem Gaudím, který zde tvořil organické stavby, nemající jinde ve světě obdoby. Do Katalánska patří i hvězdy moderního malířství − Salvador Dalí, Joan Miró a Pablo Picasso. Kromě umění tvoří kolorit této země i pláže a útesy na pobřeží Středozemního moře, subtropická vegetace a hradba Pyrenejí. Základnou nám bude hotel, který dává k dispozici polopenzi formou švédských stolů.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd v odpoledních hodinách po trase Praha (cca 15.30 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. Cesta přes SRN a Francii do Španělska.
2.den - Příjezd do letoviska v oblasti Costa Brav a (Lloret nebo Santa Susana ), ubytování. Volno, odpočinek u moře. Večeře a nocleh.

Španělsko - Costa Brava
ilustrační foto
 Španělsko - Costa Brava
ilustrační foto

3.den - Snídaně. Odpočinek u moře nebo fakultativní výlet lodí podél pobřeží COSTA BRAVA . Podél útesů dorazíme lodí do starobylé TOSSY se středověkým opevněním, guvernérským palácem (s obrazem Marca Chagalla) i pěknými plážemi (modrá vlajka EU). Večeře a nocleh v hotelu.
4.den - Snídaně. Volný odpočinkový den. Možnost slunění a koupání v moři. Večeře a nocleh.
5.den - Snídaně. Celodenní prohlídka katalánské metropole BARCELONY , kde budeme putovat po časové přímce slavné historie od antického Augustova chrámu přes labyrint uliček středověkého města, v němž narazíme na katedrálu sv. Eulalie (místo křtu indiánů, které přivezl Kolumbus), palác aragonských králů, kostel Pi nebo sídlo parlamentu. Projdeme se po snad nejživější španělské ulici – Ramble, navštívíme největší městskou tržnici, olympijský stadion na kopci Montjuic a nezapomeneme ani na moderní secesní památky geniálního architekta Gaudího: Sagrada Familia, dům Batlo, slavné domy Amatller a Lleo Morera od architektů Domenecha a Puiga. Tyto památky jsou hlavním magnetem pro turisty a díky nim se Barcelona dostala na seznam světového dědictví UNESCO. Večeře a nocleh v hotelu.
6.den - Snídaně. Volný odpočinkový den. Možnost slunění a koupání v moři. Večeře a nocleh.
7.den - Snídaně. Celodenní program na severu Katalánska: Zastavíme se ve středověkém městečku BESALÚ s jedinečnou románskou architekturou a zachovalým, tisíc let starým mostem. Prohlédneme si středověké město GIRONA , jež nabízí pitoreskní uličky, barevné domy na nábřeží řeky Onyar, nejširší gotickou katedrálu na světě a především židovskou čtvrť Call, kterou se před mnoha staletími procházel i Moše ben Nachman, mystický komentátor Bible. A nakonec zavítáme do FIGUERAS, města, kde se přesuneme z gotiky do surrealismu a připomeneme si tamějšího rodáka Salvadora Dalího. Navštívíme muzeum, jež patří k nejslavnějším expozicím na světě a které Dalí sebevědomě označil jako duchovní centrum Evropy. Návrat na večeři a nocleh do hotelu.
8.den - Snídaně. Výlet do pohoří MONTSERRAT, které představuje symbolický střed Katalánska. Tvoří ho ostře řezané vápencové skály, z nichž se až do výše 1 240 metrů zvedá vrcholek Sant Jeroni, na který se dá vyjet lanovkou. Zhruba uprostřed cesty na nejvyšší horu je ke skále přilepen klášter Montserrat, který ukrývá uctívanou Černou Madonu, patronku Katalánska. Náš výlet vás zavede za přírodou, mystikou i historií. Večeře a nocleh v hotelu.
9.den - Snídaně. Dopoledne uvolnění pokojů. Odpočinek u moře. Večer odjezd z letoviska.
10.den - Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
137-01 30.08. - 08.09.2024 13 990 Kč Nástup též Plzeň.

Cena zahrnuje:

doprava autobusem, průvodce, 7x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x polopenze.

Cena nezahrnuje:

Nutná rezervace plavby lodí do Tossa de Mar, platba na místě, cena cca 39 € / dosp. osoba.

Příplatky:

1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 4200 Kč), pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 450 Kč), vstupné Muzeum Theatre Dalí ve Figueres - cena bude upřesněna.

Kompletní přehled našich zájezdů do francouzských i španělských Pyrenejí najdete na těchto našich webových stránkách Info Pyreneje. Kompletní přehled všech našich zájezdů do Španělska najdete na webových stránkách Španělsko-zájezdy.