KORSIKA

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2024

Korsika je překrásný ostrov ve Středozemním moři, jehož příroda nabízí nejenom azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pínií a korkových dubů. Korsika je „Ostrov krásy – kolébka vendety – perla Středomoří – pohoří v moři - spojení světla a vůní“ – všechny tyto atributy a jistě i mnohé další charakterizují Korisku, neboť jen těžko najdete jinde ve světě takovou hustotu přírodních krás na tak malém území jako právě na Korsice.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v poledních hodinách (výjimečně může být odjezd v podvečerních hodinách, podle trajektu).
2.den - Trajektem do přístavu BASTIA na KORSICE . V případě ranního trajektu krátká návštěva starobylého CORTE s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány. Překrásným hornatým vnitrozemím pokračujeme na západní pobřeží do jedné z nejkrásnějších zátok PROPRIANO se stejnojmenným městečkem, která je ideálním místem k podnikání výletů po celé Korsice.

Korsika
ilustrační foto
 Korsika
ilustrační foto

3.den - Dopoledne odpočinek u moře, koupání, odpoledne pro zájemce prohlídka městečka PROPRIANO .
4.den - Celodenní výlet do vyhlášeného BONIFACIA , které je se svými bělostnými útesy řazeno k největším pozoruhodnostem Evropy. Prohlídka města a možnost projížďky lodí pod skalnatými útesy. Při cestě tam se ještě zastavíme v nejkorsičtějším městě SARTENE .
5.den - Dopoledne návštěva Napoleonova rodiště AJACCIA . Odpoledne přesun k mysu LA PARATA, procházka kolem věže s vynikajícími výhledy ke „Krvavým ostrovům“.
6.den - Odpočinek u moře, koupání. Pro zájemce výlet s turistikou v oblasti skalních věží BAVELLA, které patří k nejznámějším atrakcím ostrova.Vycházka ke skalnímu oknu Trou de la Bombe.
7.den - Celodenní výlet podél západního pobřeží do přístavního městečka PORTO v krásné chráněné zátoce. Cestou vycházka podél bizarních červeně zbarvených skalních útvarů CALANCHE (UNESCO). Odpoledne možnost koupání v Portu nebo výlet do soutěsky SPELUNCA.
8.den - Odpočinek u moře, koupání. Dopoledne pro zájemce možnost návštěvy proslulého naleziště FILITOSA s mnoha menhiry.
9.den - Ráno odjezd napříč ostrovem do BASTIE ,krátká prohlídka města. Nalodění na trajekt a cesta do Livorna. Po vylodění pokračování cesty přes Itálii směrem k domovu.
10.den - Příjezd do Prahy odpoledne.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
272-01 13.09. - 22.09.2024 16 990 Kč Nástup též Plzeň.

Cena zahrnuje:

průvodce, dopravu autobusem, trajekt na Korsiku a zpět, 7x ubytování v chatkách ve 2lůžkových pokojích (každá chatka má 2 ložničky, sociální zařízení, kuchyňku), 7x snídani a 6x večeři (jednoduchá strava připravovaná českou kuchařkou).

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 450 Kč), výběr ložnice v chatce (příplatek: 350 Kč), 1/1 pokoj v chatě - na ověření předem v CK (příplatek: 5000 Kč).

Slevy:

Sleva při ubytování 5 osob v chatě - jen pro společně přihlášené pětice, sleva je uvedena na osobu (sleva: 1000 Kč).Chystáte-li se na zájezd na romantický ostrov Korsika, najdete mnoho informací o tomto přírodně zajímavém ostrově na našich webových stránkách Info Korsika.

Různé zajímavé informace o Korsice, o její historii, nádherné přírodě, skalnatých útesech i prehistorických stavbách najdete na dalších webových stránkách Info Korsika 2.