JORDÁNSKO

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2019

Připravili jsme pro vás podrobné putování po Jordánském království. Jordánsko nabízí obrovské množství památek z dlouhého období lidské civilizace, která se v těchto oblastech rozvíjela a zanechala zde velkolepé památky. Najdete zde jak přírodní zajímavosti v pouštních krajích Wádí Rum a u Mrtvého moře, místa spojená s putováním Mojžíše z Egypta, tak zejména světoznámou perlu pouště, růžové skalní město Petra. Zájezd připravila Mgr. Lucie Leikepová.

Program zájezdu:

1.den - Let Praha – Ammán , přílet do Ammánu , dle času příletu začátek prohlídky města, ubytování.
2.den - Polodenní výjezd k pouštním hradům a zámečkům východně od Ammánu . Jedinečná fresková výzdoba v zámku QUSAIR AMRA (UNESCO) – zámeček umájovských princů a chalífů z 8. stol. QASR AL-KHARANA – hrad postavený Umájjovci v r. 711, který sloužil jako rezidence chalífů. Odpoledne prohlídka AMMANU – Archeologické muzeum, římské divadlo pro 6000 diváků, moderní mešita krále Abdullaha I.

Jordánsko
ilustrační foto
 Jordánsko
ilustrační foto

3.den - Údolí Jordánu a místo křtu Ježíše v BETÁNII ZAJORDÁNSKÉ (UNESCO), rozlehlý areál na hranicích s Izraelem. Odpoledne odpočinek u MRTVÉHO MOŘE .
4.den - Přejezd tzv. Královskou silnicí. Zastávka u největšího jordánského údolí WÁDÍ AL-MUJIB. Prohlídka největšího a nejlépe dochovaného křižáckého hradu v Jordánsku KERAK a menšího, ale velice pěkně umístěného křižáckého hradu SHOBAK. Dojezd do Petry na nocleh.
5.den - Celodenní putování unikátním skalním městem PETRA (UNESCO): hlavní město Nabatejského království. Putování krásnou krajinou, mezi stavbami ve skalách i ve volné krajině – soutěska Síq dlouhá 1200 metrů, Pokladnice, divadlo, nádherné fasády hrobek, volně stojící chrámy, dva byzantské kostely, z toho jeden s krásnými mozaikami. Odehrával se zde i závěr filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava.
6.den - Terénními auty výlet mezi jedinečné pouštní útvary (červenavé, fialové i hnědé barvy) ve WÁDÍ RUM – místo spojené s legendárním Lawrencem z Arábie, uvidíme bizarní skalní útvary i malé písečné duny. Přejezd do Aqaby na nocleh.
7.den - Dopoledne pobyt u moře v AQABĚ . Odpoledne přejezd pouštní dálnicí zpět na sever.
8.den - JERASH – nejvýznamnější archeologická lokalita z dob Římské říše v Jordánsku, dobře dochované starověké stavby – divadla, několik lázní a chrámů, sloupové kolonády, oválné fórum. Další antická lokalita a druhé město tzv. Decapole UMM QAIS. Křižácký hrad AJLUN v krásné lesnaté krajině s dalekými výhledy do kraje.
9.den - MADABA s byzantskými mozaikami (slavná mapa Svaté země z r. 560). HORA NEBO, odkud se Mojžíš díval do země zaslíbené a kde také zemřel. UMM AR-RASAS (UNESCO) - bývalý římský vojenský tábor a od 5.st. město. Celkem zde stálo 16 kostelů a v některých se dochovaly nádherné mozaikové podlahy.
10.den - Let Ammán – Praha.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
620-01 08.11. - 17.11.2019 34 990 Kč

Cena zahrnuje:

letecká přeprava Praha – Ammán – Praha vč. tax, transfery klimatizovaným minibusem nebo autobusem, 9x ubytování v hotelích 3*, 8x polopenze, český a místní průvodce, terénní auta ve Wadi Rum, vstup na pláž u Mrtvého moře, vyřízení jordánského víza.

Cena nezahrnuje:

letová taxa cca 15 USD (platí se na místě).

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna do 40 000 Kč (příplatek: 700 Kč), 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 4700 Kč).


Kompletní přehled našich zájezdů do Jordánsk a Izraele najdete na stránkách Jordánsko-zájezdy.