HORY, JEZERA A SOUTĚSKY KORUTAN A JULSKÉ ALPY

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2019

Oblast trojmezí Itálie, Rakouska a Slovinska vítá vstřícně turisty všech zemí k návštěvě svého půvabného kraje s horskými masivy, průzračnými jezery, čistými řekami, soutěskami a dalšími zajímavostmi. Zájezd je veden po nejzajímavějších místech, tak aby poskytl obrázek o přírodních i kulturních krásách Korutan i náhled do sousední Itálie.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy v nočních hodinách.
2.den - Příjezd do údolí MALTA. V případě hezkého počasí výlet podél přehrady pod masivy ledovcových třítisícovek (Ankogel, Joch Spitzai). Poté procházka v údolí Malta podél říčky Malta, kolem tůní a vodopádů (VODOPÁD MELNIK) od chaty Hochbrücke přes Falleralm do městečka BRAMSTATT. Městečko GMUND s prohlídkou muzea Porsche. Historické centrum s malebným náměstím.

Hory, jezera a soutěsky Korutan a Julské Alpy
ilustrační foto
 Hory, jezera a soutěsky Korutan a Julské Alpy
ilustrační foto

3.den - Perly italských JULSKÝCH ALP. Poutní místo SANTO LUSSARI – výjezd lanovkou na dechberoucí vyhlídkový bod ležící na vysokém hřebeni. Odtud se naskýtají panoramatické pohledy na Julské Alpy – hřeben Mantgartu a ostatní horské masivy ležící v okolí i do Korutan. Odpoledne nádherná oblast - JEZER FUSINE – pěkný výlet podél čirého zelenomodrého jezera, ve kterém se zrcadlí velikány Julských Alp k hornímu jezeru a dále pod stěnu Julských Alp, pod Malý a Velký Mantgart. V podvečer návštěva slovinského horského střediska KRANJSKA GORA, nad kterou se klenou bílé vápencové štíty hor.
4.den - Přejezd k nejkrásnější rozhledně Korutan PYRAMIDENKOGEL, kde vás výtah dopraví na vyhlídkovou plošinu s nádhernými pohledy na oblast jezera WÖRTHER SEE. Malebná obec ležící na poloostrově jezera Wörther See MARIA WÖRTH označovaná jako srdce oblasti. Soutěska TSCHEPPASCHLUCHT – s mostíků upevněných ve skalách se vám naskytnou dechberoucí pohledy na vodopády a peřeje, které vytváří valící se voda. KLAGENFURT - hlavní město Korutan přezdívané renesanční klenot, díky nádherně restaurovaným palácům. Staré město s náměstím Neue Platz na němž se nachází Dračí kašna s erbovním zvířetem. Odjezd do Čech ve večerních hodinách.
5.den - Příjezd do Prahy v časných ranních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
445-01 16.08. - 20.08.2019 5 290 Kč Odjezd též z Příbrami, Písku a Českých Budějovic

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 2x polopenzi, průvodce.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 1000 Kč).


Mnoho zajímavostí a informací o hlavní horské skupině v Evropě, o Alpách, najdete na našich pomocných webových stránkách Info Alpy.