BENELUX - KVĚTINOVÉ KORZO

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2024

Každoroční květinové korzo je hlavním magnetem tohoto zájezdu. Počátky této tradice sahají do poválečných let, kdy se jeden z pěstitelů chtěl pochlubit svou nebývalou úrodou. V současnosti je průvod vrcholem jarní květinové sezóny. Tento zájezd spojuje zážitky z návštěvy korza s poznáním nejznámějších turistických zajímavostí v zemích Beneluxu.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2.den - Návštěva překrásně položeného města LUCEMBURKU (UNESCO) v LUCEMBURSKÉM VELKOVÉVODSTVÍ. BRUSEL (UNESCO) – hlavní město s královskou rezidencí, s jedním z nejkrásnějších náměstí v Evropě a s dalšími pozoruhodnostmi. Evropské město kultury 2000.

Benelux - květinové korzo
ilustrační foto
 Benelux - květinové korzo
ilustrační foto

3.den - BRUGGY (UNESCO) – stavební skvost Belgie. Belgické Benátky s velkým množstvím malebných kanálů mezi historickými budovami, po kterých se konají vyhlídkové plavby. GENT – staré hlavní město Flander s velkým počtem dochovaných památek.
4.den - Přejezd do Holandska, „KVĚTINOVÉ KORZO“ – průvod alegorických vozů z květin. Odpoledne AMSTERDAM (UNESCO) – prohlídka města - náměstí Dam, královský palác, korunovační kostel Niwew Kerk, projížďka lodí po grachtech, pozdě odpoledne - večer odjezd zpět do ČR.
5.den - Příjezd v ranních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena od Odjezd
401-01 17.04. - 21.04.2024 7 390 Kč Nástup též Plzeň.

Cena zahrnuje:

doprava autobusem, průvodce, 2x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s vl. přísl.), 2x snídaně.

Příplatky:

poj. léčebných výloh a storna (příplatek: 225 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 1600 Kč).


Pokud se chystáte na zájezd do zemí Beneluxu, tedy do Holandska, Belgie a Lucemburska, najdete jistě mnoho užitečných informací na našem pomocném webu Info Benelux. Kompletní přehled zájezdů do oblasti Beneluxu najdete na našich webových stránkách Benelux-zájezdy.