GRAN CANARIA - OSTROV VĚČNOSTI

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2024

Vydejte se s námi na třetí největší ostrov z Kanárských ostrovů, do svěžích borovicových lesů, nad kterými ční už jen prastaré sopečné hory. Gran Canaria patří spolu s Tenerife k největším lákadlům a je přezdívána jako „malý kontinent“. Divoké dvoutisícovky v dokonalém souladu s jedinečnou flórou, které se táhnou od silnice po trase vedoucí až do malebného městečka Fataga. Písečné pláže kam jen oko dohlédne, horské masívy i „saharské písečné duny”. Zažijte s námi výjimečnou dovolenou, která je kombinací odpočinku a opalování s poznáváním přírody a zajímavých míst!

Program zájezdu:

1.den - Odlet z Prahy na Gran Canaria , přílet v odpoledních hodinách, transfer na ubytování do hotelu v Playa del Inglés, letovisko se známou světlou písečnou pláží PLAYA DEL INGLÉS.
2.den - Přesuneme se do hlavního města LAS PALMAS, prohlídka historické části včetně Kolumbova muzea, procházka historickou nákupní čtvrtí a přejezd do centra LPA s parkem Doramas. Uvidíme historický hotel Santa Catalina s kouzelným areálem kanárských budov Pueblo Canario, kde se každou neděli v poledne pořádá folklorní představení tanců a zpěvů v kanárských krojích. Poté přejedeme do přístavu SANTA CATALINA, procházka po promenádě u městské pláže Las Canteras nebo návštěva nejmodernějších akvárií na světě Poema del Mar. Podle časových možností pokračujeme k vyhlídce a k největšímu kráteru ostrova CALDERA DE BANDAMA. Návrat na ubytování.

Gran Canaria - ostrov věčnosti
ilustrační foto
 Gran Canaria - ostrov věčnosti
ilustrační foto

3.den - Informační schůzka s průvodcem, pobyt u moře, individuální volno, možnost koupání.
4.den - Celodenní výlet středem ostrova, navštívíme rokli FATAGA, projedeme kanárským Gran Caňonem a zastavíme na vyhlídce, kde spatříme dunovou pláž a palmové oázy. ROQUE NUBLO, vyhlídka na skálu, která je symbolem ostrova. Pokračujeme do centra ostrova CRUZ DE TEJEDA, srdce královských cest s nádhernými výhledy. Fakultativní oběd v místní restauraci. Serpentinovou silnicí se dostaneme do jednoho z nejkrásnějších měst ostrova TEROR, kultovní místo s bazilikou a balkónovými domy. Na závěr dne pokračujeme do města pramenité vody FIRGAS, která kaskádovitě protéká městem a je doprovázena nádherným souborem sevilských dlaždic.
5.den - Polodenní výlet kombinující místní autobusovou a lodní dopravu (loď+autobusy cca 16 €). Dopoledne odjezd do kouzelného přístavu “Kanárských Benátek” PUERTO MOGAN, procházka a fakultativní možnost ponoru se žlutou ponorkou. Příjemná plavba lodním taxi podél západního pobřeží do turistického letoviska PUERTO RICO, odkud se přesuneme linkovým busem na jih ostrova k historickému majáku v MASPALOMAS. Procházka po promenádě kolem dun až k jezírku v chráněné rezervaci. Individuální volno, možnost posezení v hospůdkách. Návrat do hotelu možný autobusem nebo pěší procházkou po dunách (cca 6,5 km podél pobřeží).
6.-7.den - Pobyt u moře, individuální volno, možnost koupání na plážích PLAYA EL VERIL, zlatohnědá pláž, která je lemována kolonádou nebo na pláži PLAYA DEL INGLÉS, která se pozvolně mění v pláž Maspalomas a táhne se v délce dlouhých šesti kilometrů, 6 km zlatých písečných dun. Dle aktuální nabídky možnost fakult. výletů (pozorování delfínů, výlet do vavřínových lesů).
8.den - Snídaně, individuální volno, transfer na letiště a odlet do ČR.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
261-01 05.10. - 12.10.2024 28 990 Kč

Cena zahrnuje:

letecká přeprava Praha - Gran Canaria - Praha, letištní taxy a poplatky, transfer z / na hotel, doprava klim. autobusem na program 2. a 4. den, 7x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s přísl.), 7x polopenzi, průvodce.

Cena nezahrnuje:

vstupné, fakultativní výlety.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč (příplatek: 680 Kč), 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 5200 Kč), pokoj s výhledem na mořskou stranu - na ověření v CK, příplatek je účtován na osobu (příplatek: 2400 Kč).Na těchto webových stránkách Info Andalusie se dovíte o jižní provincii Španělska, o horké Andalusii, proslavené vínem Sherry, andaluskými býky, olivami a zejména starobylými městy s četnými památkami ještě z dob maurské nadlády, s Granadou, Cordobou nebo Sevillou. Na tomto webu najdete přehled všech našich zájezdů do Španělska Španělsko-zájezdy.