BULHARSKO, MAKEDONIE, OSTROV THASSOS A SEVERNÍ ŘECKO

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy, noční přejezd přes Maďarsko a Rumunsko do Bulharska.
2.den - Celodenní prohlídka hlavního města Bulharska SOFIE - kostel Alexandra Něvského, chrám sv. Sofie, Národní divadlo, kostely sv. Petky, sv. Neděle a sv. Jiří, Archeologické muzeum s jedinečnými sbírkami dokládajícími dlouhou a bohatou historii země aj. Dojezd na ubytování, nocleh.

Bulharsko, Makedonie, ostrov Thassos a severní Řecko
ilustrační foto
 Bulharsko, Makedonie, ostrov Thassos a severní Řecko
ilustrační foto

3.den - Snídaně. Přejezd do POHOŘÍ RILA k největší a nejslavnější bulharské památce, RILSKÉMU KLÁŠTERU (UNESCO), který v 10. stol. založil nejvýznamnější bulharský světec – sv. Ivan. Klášter představuje nejpůsobivější ukázku architektury epochy národního obrození. BLAGOEVGRAD – místo osídlené již starými Thráky a Římany je dnes hlavně městem studentů (Americká univerzita v Bulharsku). Centrem města je Ploštad Georgi Izmirliev Makedončero s fontánami a budovou Americké univerzity. Přejedeme do vyhlášeného vinařského kraje a do města MELNIK (Melnické víno je vyhlášené po celém Bulharsku) – prohlídka města s okouzlující architekturou a panoramaty melnických pískovcových pyramid v pohoří Pirin. Ubytování, nocleh.
4.den - Snídaně. Ráno odjezd do Řecka a pokračujeme po řecké Makedonii do archeologického areálu FILIPPI – památka na Filipa II. Makedonského, pozůstatky vězení, kde byl držen apoštol sv. Pavel. Uskutečnil se zde první křest v Řecku. KAVALA – největší město východní Makedonie , přístav, citadela (hrad) v horní části nad starým městem. Odjezd na trajekt do přístavu Keramoti, čeká nás plavba cca 45 minut kolem ostrůvku Thassopoula do přístavního města Limenas na ostrově THASSOS , ubytování ve studiích.
5.den - Ostrov THASSOS - „zelený smaragd Egejského moře“, dle řecké mytologie sídlo Sirén. Prohlídka letoviska a všech největších zajímavostí ostrova, např. ženský klášter Archanděla Michaela na útesu nad mořem, hlavní město Limenas (Thassos ) - hlavní město ostrova, kláštery, kouzelné pláže. ALIKI – archeologický areál. Večeře, nocleh.
6.den - Skanzen v podhůří Olympu ST. PANTELEIMONAS, dále METEORA – jedno z nejkrásnějších míst Řecka. Ohromí Vás přírodní scenerie strmých skal, na jejichž pilířích jsou postaveny staleté kláštery. Večeře.
7.den - Odjezd do skanzenu v podhůří Olympu ST. PANTELEIMONAS, dále směr LARISA, TRIKALA, KALAMBAKA, METEORA – jedno z nejzajímavějších a nejkrásnějších míst Řecka. Ohromí Vás překrásná přírodní scenerie strmých skal na jejichž pilířích jsou postaveny staleté kláštery. Z původních 21 se jich do dnešní doby dochovalo pouze 6. Název „vznášející se ve vzduchu“ není jen náhodným jménem. Do nedávné doby vyl přístupné pouze po provazových žebřících a pomocí sítí. Večeře, nocleh v Leptokarii .
8.den - Odjezd do PELLY - byla hlavním městem Makedonie v dobách jejího největšího rozkvětu a zároveň i prvním hlavním městem Řecka. Působil zde Aristotelés - učitel Alexandra Makedonského, který se v Pelle narodil, stejně jako jeho otec Filip II. V areálu tzv. pellské akropole byly nalezeny jedinečné mozaiky sestavené z neopracovaných oblázků. EDESSA - známá je především svými vodopády na řece Edesseos. NAUSA – město známé svým vínem Xinomauro (expeduje se do celého světa), exkurse u soukromého vinaře s výkladem a ochutnávkou, možnost nákupu. VERGINA – hrobka makedonských králů. Návrat na ubytování, večeře.
9.den - Odjezd do podhůří OLYMPU. Olympské pohoří je nejvyšším v Řecku, tyčící se do výšky 2917 m n.m. Výjezd na vyhlídku, odkud shlédnete celé překrásné pobřeží Egejského moře. Podhorské městečko LITOCHORO – krátká prohlídka a procházka kaňonem Enipeas. Posvátné město DION - archeologické vykopávky. Návštěva tajuplného místa LIFIDRA – magnetická hora. Návrat na ubytování, večeře. Nocleh.
10.den - Přejezd do Makedonie a dále směr Bitola, kolem Prespanského jezera. OHRIDSKÉ „MOŘE“, jedno z nejstarších jezer na naší planetě, jezero ležící na hranicích Makedonie a Albánie, často se mu přezdívá Perla Balkánu, má natolik čistou vodu, že uvidíte až do hloubky 22 metrů a na vzdálenost 100 metrů. Makedonský monastýr z 10. století proslulý klášter SV. NAUMA (Metodějův žák) s vlastní palírnou kořalky. Fakultativní vyjížďka loďkou k průzračným pramenům řeky ČERNÝ DRIM. Nocleh.
11.den - Snídaně. Město OHRID (UNESCO), kde v r. 893 založil sv. Kliment, žák Cyrila a Metoděje, středisko šířící slovanskou liturgii, a dnes se pyšní mnoha památkami, mezi nejvýznamnější patří katedrála sv. Sofie z 10.stol., dále je zde monumentální pevnost a dříve sídlo cara Samuela s 3 km dlouhými hradbami a strážními věžemi, později sídlo pravoslavných biskupů. Nejstarší ohridský kostel SVETI PANTELEJMON, antický amfiteátr starý přibližně 2 tisíce let. Odpoledne odjezd do ČR, směr Skopje, Srbsko, Maďarsko, Slovensko.
12.den - Příjezd do ČR v odpoledních (večerních) hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd

Připravujeme na další sezóny.

Cena zahrnuje:

doprava autobusem, 9x ubytování (hotely, penziony - 2lůžkové pokoje, 2lůžková studia s kuchyňským koutem), 3x snídaně, 5x večeře, průvodce.

Cena nezahrnuje:

pobytovou taxu.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 420 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 2700 Kč).Na našich pomocných webových stránkách Info Korfu najdete mnoho zajímavostí, informací o historii, památkách i přírodě malebného ostrova Korfu.