BULHARSKO A SRBSKO - VELKÝ OKRUH S VŮNÍ ORIENTU

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH

Program zájezdu:

1.den - Ráno odjezd z ČR, vpodvečer příjezd do srbských lázní KANJIŽA.
2.den - Městečko PALIĆ bývalo za Rakouska-Uherska srovnáváno s Karlovými Vary. NOVI SAD - hlavní město Vojvodiny. NIŠ - jedno z nejstarších měst na Balkánu.

Bulharsko a Srbsko - velký okruh s vůní Orientu
ilustrační foto
 Bulharsko a Srbsko - velký okruh s vůní Orientu
ilustrační foto

3.den - Přejezd do Bulharska. BOJANSKÝ KOSTEL vyzdobený devadesáti nástěnnými malbami, je nejuctívanější památkou celého Bulharska. RILSKÝ KLÁŠTER nás překvapí jak romantickým umístěním, tak bohatou historií.
4.den - RUPITE, rodiště Baby Vangy, slavné slepé věštkyně. MELNIK - zdejší vína se těší oblibě již šest staletí, ale okolní krajina a krásná architektura potěší i abstinenty. BANSKO - oblíbený zimní cíl bulharských lyžařů.
5.den - PLOVDIV - křivolaké uličky a půvabná zákoutí nás přivedou do atmosféry obchodu a vzdělání, které ve městě pulzují již po staletí. Moderní podoba města se přisuzuje českému architektu Josefu Schnitterovi, město však vzniklo již mnohem dříve.
6.den - KAZANLAK, hlavní město růží. Z Bulharska pochází asi 60% světové produkce růžového oleje, který obsahuje až 300 léčivých složek. Průsmyk ŠIPKA se stal dějištěm jedné z nejvýznamnějších bitev rusko-turecké války. VELIKO TARNOVO je bývalým hlavním městem carské druhé bulharské říše a nejsymboličtějším městem země.
7.den - Přejezd do přírodního parku RUSENSKI LOM na severu země, proslulého množstvím skalních klášterů. Klášter IVANOVO je ze 13. století a nachází se asi 38 metrů pod zemským povrchem. V podvečer krátká návštěva SOFIE s katedrálou sv. Alexandra Něvského.
8.den - Přejezd do Srbska. SMEDEREVO je nejen centrem vinařské oblasti, ale na břehu Dunaje najdeme také rozlehlou pevnost se šikmou věží. Vrch AVALA s panoramatickým výhledem na Bělehrad.
9.den - BĚLEHRAD – dopoledne strávíme v této elegantní metropoli, které se přezdívá Paříž Balkánu. Někdejší hlavní město Jugoslávie si před pár desetiletími prožilo krušné okamžiky, nyní však jako Fénix z popela povstává v nové síle. Po poledni odjezd, příjezd do ČR v nočních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd

Připravujeme na další sezóny.

Cena zahrnuje:

doprava autobusem, průvodce, 8x ubytování v hotelu*** (2lůžkové pokoje s vl. příslušenstvím), 8x polopenze, pojištění léčebných výloh a storna do 15 000 Kč.

Příplatky:

1/1 pokoj.


Kompletní přehled zájezdů do Bulharska najdete na našich webových stránkách Bulharsko-zájezdy.