BENELUX - VELKÝ OKRUH

PODROBNÝ POZNÁVACÍ OKRUH 2024

Země Beneluxu jsou místem, kde se utvářely dějiny Evropy. Přestože se v řadě souvislostí o nich mluví pod společným názvem, je každá z nich až překvapivě jiná. Svobodomyslné Nizozemsko je zemí větrných mlýnů, tulipánů, sýrů a polderů. Spíše usedlejší Belgie nabízí nesmírně bohatá města, úžasné čokoládové pralinky a nepřekonatelné hranolky. Maličké Lucembursko má na rozdíl od svých větších sousedů i pár kopců a údolí, ale hlavně malebnou metropoli s přímým odkazem na naší historii.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
2.den - Návštěva překrásně položeného města LUCEMBURKU (UNESCO) v LUCEMBURSKÉM VELKOVÉVODSTVÍ. BRUSEL (UNESCO) – hlavní město s královskou rezidencí, s jedním z nejkrásnějších náměstí v Evropě a s dalšími pozoruhodnostmi. Evropské město kultury 2000.

Benelux - velký okruh
ilustrační foto
 Benelux - velký okruh
ilustrační foto

3.den - BRUGGY (UNESCO) – stavební skvost Belgie. Belgické Benátky s velkým množstvím malebných kanálů mezi historickými budovami, po kterých se konají vyhlídkové plavby. GENT – staré hlavní město Flander s velkým počtem dochovaných památek.
4.den - ANTVERPY (UNESCO) – přezdívané Rubensovo město a také Jeruzalém západu, dominantní gotická katedrála na nábřeží Šeldy se 123 metry vysokou věží, renesanční radnice, cechovní domy. ROTTERDAM – jeden z největších přístavů na světě (1. v Evropě a 2. na světě) se 185 metrů vysokou věží Euromast ve tvaru lodního stěžně, odkud jsou jedinečné výhledy na město, možnost plavby rotterdamským přístavem.
5.den - Skanzen 19 větrných mlýnů KINDERDIJK (UNESCO). DELFT – někdejší sídelní město holandských hrabat proslavené známou delftskou keramikou (fajánsí). Park MADURODAM – ukazuje Holandsko v miniatuře a také to, co by jinak zůstalo nepoznané. SCHEVENINGEN – nejvýznamnější mořské lázně v Holandsku ve městě Den Haag s vyhlídkou na Severní moře.
6.den - GOUDU proslavil stejnojmenný sýr, ale najdete zde i nejdelší kostel v Nizozemsku (123 metry) a gotickou radnici. CASTEL DE HAAR – nádherný novogotický hrad poblíž Utrechtu, jehož obnova na konci 19. stol. byla financována rodinou Rotschildů, krásný park se 7 tisíci stromy, vodní plochy, upravené zahrady. UTRECHT – starobylé město s monumentálním domem, desítkami staveb z období gotiky – baroka, několik kostelů a chrámů budovaných od 12. do 15. stol.
7.den - AMSTERDAM (UNESCO) – nádherné město nazývané „Benátkami severu“ pro své malebné uličky a kanály (grachty).
8.den - Příjezd do Prahy v ranních - dopoledních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
212-02 10.08. - 17.08.2024 13 990 Kč Nástup též Pardubice, Hradec Králové, Brno, Plzeň.

Cena zahrnuje:

doprava autobusem, průvodce, 5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s vl. příslušenstvím), 5x snídaně.

Cena nezahrnuje:

Nutná závazná rezervace předem těchto vstupů, které se musí předem z CK zarezervovat, platba na místě v eurech:, Větrné mlýny Kinderdijk - cca 13 €, Castel de Haar - je možnost si vybrat si ze dvou variant vstupů: jen park - cca 7 €, do 12 let cca 5 €, kombinace park + zámek - cca 19 €, cca 12,5 € do 12 let, Madurodam - cca 18 €, Cena nezahrnuje pobytovou taxu, splatná na místě, při ubytování v Bruselu, ve výši 11 € / 2 noci / pokoj..

Příplatky:

pojištění léč. výloh a storna (příplatek: 360 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 4000 Kč).


Pokud se chystáte na zájezd do zemí Beneluxu, tedy do Holandska, Belgie a Lucemburska, najdete jistě mnoho užitečných informací na našem pomocném webu Info Benelux. Kompletní přehled zájezdů do oblasti Beneluxu najdete na našich webových stránkách Benelux-zájezdy.