BAVORSKÉ HRADY A ZÁMKY

KRÁTKODOBÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 2019

V Bavorsku jsou mnohá místa nerozlučně spjata s osobností krále Ludvíka II., jenž sice jako vladař nic mimořádného nevykonal, zato vtiskl svého tvořivého ducha do řady staveb, které ho proslavily po celé Evropě. S řadou těchto mnohdy až překvapivě úchvatných objektů, zasazených do rozmanité bavorské přírody, se můžete seznámit na tomto zájezdu.

Program zájezdu:

1.den - Odjezd z Prahy pozdě večer.
2.den - Ráno zastávka ve známém alpském středisku GARMISCH-PARTENKIRCHEN, které leží pod nejvyšším vrcholkem Německa, známou Zugspitze (2 963 m). Nenáročná turistická vycházka soutěskou PARNATSCHKLAMM. Dále prohlídka kláštera ETTAL - rozlehlý klášter ze 14. stol. v údolí řeky Ammer na prastaré cestě přes Brennerský průsmyk. Odpoledne návštěva zámku LINDERHOF, barokního zámku s umělou jeskyní a jezírkem. V zámeckém parku jsou umělé vodopády a 32 m vysoký vodotrysk. V podvečer ubytování ve Schwangau, nocleh.

Bavorské hrady a zámky
ilustrační foto
 Bavorské hrady a zámky
ilustrační foto

3.den - Po snídani návštěva zámku NEUSCHWANSTEIN, pohádkově krásné stavby v bavorských Alpách. Dále přejezd k jezeru Chiemsee, kde je možné navšívit zámek na ostrově Herrenchiemsee uprostřed jezera. V pozdních nočních hodinách návrat do ČR.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
450-01 26.04. - 28.04.2019 3 490 Kč Odjezd též z Plzně.
450-02 24.05. - 26.05.2019 3 490 Kč
450-03 26.07. - 28.07.2019 3 590 Kč Odjezd též z Plzně.
450-04 06.09. - 08.09.2019 3 590 Kč

Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, průvodce, 1x ubytování (2-3lůžkové pokoje s příslušenstvím), 1x snídani.

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 110 Kč), 1/1 pokoj (příplatek: 690 Kč).

Slevy:

sleva pro 3. osobu (sleva: 340 Kč).


Pokud se chystáte na zájezd do Bavorska, najdete spoustu užitečných informací na našich pomocných webových stránkách Info Bavorsko. Dočtete se zde o bavorském králi Ludvíku II., který nechal vybudovat několik pohádkových zámků (Neuschwanstein, Herrenchiemsee, Linderhof), které patří společně s hlavním městem Mnichov k nejvíce navštěvovaným místům v Bavorsku.