BÁJNÝ OSTROV KRÉTA - LETECKY

POBYTOVÝ ZÁJEZD S VÝLETY 2024

Tento zájezd na Krétu je zaměřen na podrobné poznání největšího řeckého ostrova, který je pro návštěvníky přitažlivý svými přírodními krásami (členité pobřeží, hory, soutěsky) i bohatstvím kulturních památek (mínojské paláce a další antické památky). Kréta si vyžaduje podrobnější poznání, proto jsme vybrali kombinovaný zájezd, kde se dny odpočinku u nádherného moře střídají s poznáváním největších zajímavostí Kréty.

Program zájezdu:

1.den - Odlet z Prahy. Dle času letu volno, ubytování.
2.den - Výlet na jižní stranu ostrova. AGIA TRIÁDA – královská vila z doby bronzové s výhledy na jižní pobřeží Kréty. GORTYS – zbytky významného antického města. FESTÓS – starověké středisko se zbytky královského paláce. Malebné zátoky u vesničky MATALA.

Bájný ostrov Kréta - letecky
ilustrační foto
 Bájný ostrov Kréta - letecky
ilustrační foto

3.den - IRÁKLIO – hlavní město a nejvýznamnější přístav Kréty. KNÓSSOS – nejvýznamnější archeologická lokalita na Krétě , hlavní středisko mínojské kultury s proslulým labyrintem.
4.den - Pobyt u moře.
5.den - Nejzdatnější se mohou vydat na náročný pěší výlet nejdelší evropskou soutěskou SAMARIA, která je až 300m hluboká a v místě tzv. „Železných vrat“ 2-3m široká. Plavba lodí podél pobřeží do SFAKIE (loď není v ceně). Snídaňový balíček místo snídaně.
6.den - Pobyt u moře.
7.den - Výlet na východní stranu ostrova. DIKTÉO, ÁNDRO – krápníková jeskyně, mytologické rodiště nejvyššího boha Dia. Planina LASSITHI – náhorní plošina v pohoří Dikté s tisíci malými větrnými mlýny. Ruiny antického města LATÓ. Malebná horská vesnička KRITSÁ. ÁGIOS NIKOLÁOS – půvabné městečko stoupající do svahu nad zátokou Mirabello.
8.den - Výlet na západní stranu ostrova. RETHYMNO – město, kde je vedle sebe vidět stavby benátského i tureckého typu. CHÁNIA – město s pitoreskním starým městem.
9.den - Pobyt u moře. Zájemci mohou fakultativně (cca 130 - 160 Euro) navštívit ostrov SANTORINI . Santorini je nejjižnější ostrůvek souostroví KYKLADY , jehož střed tvoří ohromný mořem zatopený kráter, který návštěvníka uchvátí již při příjezdu, kdy lodě vplouvají do tohoto skalnatého kotle, jehož vrcholy jsou posety bílými stavbami měst THIRA a IA. Pro účastníky výletu bude snídaňový balíček a studená večeře.
10.den - Odlet zpět do ČR.

Číslo zájezdu Termín Cena Odjezd
148-01 05.06. - 14.06.2024 28 490 Kč
148-02 24.09. - 03.10.2024 28 490 Kč

Cena zahrnuje:

letecká přeprava, letištní taxy a palivový příplatek, 9x ubytování v hotelu (dle času letu), 8-9x polopenze (dle času letu), průvodce, autobusové výlety.

Cena nezahrnuje:

V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os..

Příplatky:

pojištění léčebných výloh a vyššího storna do 45 000 Kč (příplatek: 770 Kč), 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 4500 Kč), samostatně cestující osoby se zájmem o doobsazení budeme kontaktovat..


Mnoho zajímavostí a informací o ostrově Kréta nejdete na našich stránkách Info Kréta. Vaši pozornost jistě upoutají starobylé mínojské stavby paláců v Knossu nebo Faistu, ale také nádherná krétská příroda, náhorní planina Lassithi s mnoha větrnými mlýny a stará přístavní města s četnými benátskými stavbami. Právě informace o těchto místech a mnoho dalšího se na našich stránkách nachází.